Strategisk energiplanlægning 

Skift til klimavenlig varme sikrer årlig besparelse på 100.000 kroner

af:Kasper Elton Jensen, 24-06-2016

Trods strenge fredningsregler fandt SEAS-NVE frem til et jordvarmeanlæg, der sparer over 40 procent på driftsomkostningerne i Brorfelde Observatorium og sænker observatoriets varmerelaterede CO2-udledning med 54 procent.

Mere

Klimatilpasning 

Drivhusgasser på det laveste niveau siden 1990

af:Kasper Elton Jensen, 23-06-2016

Antallet af drivhusgasser i EU forsætter med at falde og i 2014 nåede emissionerne 24,4 %, hvilket svarer til en reduktion på 4,1 % siden 1990. Det viser Det Europæiske Miljøagenturs årlige opgørelse, der blev offentliggjort i går.

Mere

Energibesparelser 

LED vinder indpas hos danskerne

af:Maria Rask Hetoft Poulsen 22-06-2016

Når hr. og fru Jensen skal have skiftet deres belysning, så vælger de i langt højere grad LED-belysning fremfor de traditionelle lyskilder. Det viser en ny undersøgelse fra Energistyrelsen.

Mere

Høringssvar 

I HØRING: ændringer vedr. kommunale indsigelser vedr. havvindmøller, pristillæg til havvind og overgangsordning vedr. solceller

af:Dorte Nørregaard Larsen, 21-06-2016

Lovforslag samler op på ændringer af tilskud til solceller og opdaterer reglerne for havvind, så de passer til seneste havmølleudbud.

Mere

Strategisk energiplanlægning 

Chicago har fået øjnene op for dansk vandteknologi

af:Kasper Elton Jensen, 21-06-2016

Danmark og danske spildevandsvirksomheder oplever en stigende interesse fra amerikanske aktører inden for vandindustrien. For nylig havde generalkonsulatet i Chicago en amerikansk delegation med til Danmark for at kigge på danske spildevandsløsninger.

Mere

Arrangementer 

Gode tilbud fra IDA Mechanical

af:Dorte Nørregaard Larsen, 20-06-2016

Som led i vores samarbejde med IDA Mechanical kan vi nu tilbyde Energiforum Danmarks medlemmer adgang til en række IDA-mechanical arrangementer til medlemspris - se de spændende arrangementer her.

Mere

Energirenovering 

Energirenovering er godt for helbredet

af:Dorte Nørregaard Larsen, 17-06-2016

Ny europæisk undersøgelse viser, at nergirenovering af vores huse ikke kun giver gevinster på el- og varmeregningen, men kan også være med til at gøre os mere sunde.

Mere

Energirenovering 

Parcelhus-atlas - hvor er energibesparelsespotentialet og pengene til energirenovering?

af:Dorte Nørregaard Larsen, 16-06-2016

SBI´s nye parcelhus-atlas pviser blandt andet, at over halvdelen af landets parcelhuse vurderes egnede til energirenovering, men at de er forskelligt fordelt på landsplan og internt i de enkelte kommuner.

Mere

Vedvarende energi 

Nu kan du lagre elektricitet fra sol- og vindenergi

af:Kasper Elton Jensen, 15-06-2016

Det svenske firma box of ENERGY har udviklet en lagringsboks, der gør det muligt at lagre sol- og vindenergi til senere brug. Dermed er det muligt at producere solenergi om dagen, og først anvende det om natten.

Mere

Vedvarende energi 

Vidensdeling og erfaringsudveksling skal bygge bro mellem danske og amerikanske vindvirksomheder

af:Julie Kirk, 13-06-2016

En ny aftale mellem Danmark og USA skal skabe samarbejde og udbrede viden om offshore vindenergi i USA. På generalkonsulatet i Chicago står Wind Energy Advisory (WEA) klar til at facilitere samarbejde og vidensdeling mellem amerikanske aktører og danske virksomheder på området for vedvarende energi til eventet Offshore Wind Supply Chain Academy i Boston senere på året.

Mere


Log-in

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube
Uddannelser og kurser
« Juni 2016»
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 
Kommende arrangementer
18.08.16: Energiforum Danmarks Akademi - Udbudslov og energi

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser her »

SKRIV TIL EN TASK FORCE

Har du ideer, viden eller andre inputs du vil dele med en task force, så gør det her
Skriv »

MEST LÆSTE ARTIKLER
Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Send en mail, hvis du vil være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk. Så ringer vi dig op!

INDMELDELSE

Energiwiki.dk


Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger inden for planlægning, implementering, drift og modificering
Mere »

Beskeder

2015-02-17 11:49

Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtige byggeri

Amdi Schjødt Worm (TI), Kasper Lynge Nielsen (TI) og Søren Nielsen (Vandkunsten) udarbejdede i efteråret 2014 publikationen "Dilemmaer og overvejelser i det bæredygtige byggeri" for InnoBYG. Publikationen er god at orientere sig i for bygherrer, der ønsker et hurtigt overblik over de overvejelser, der skal gøres, før retningslinjerne for den bæredygtige målsætning med den enkelte bygning udstikkes. Publikationen kan hentes som pdf på www.innobyg.dk

af: Flemming Kehr

fk@cphdialogue.com

2014-09-18 12:26

Debat: Tænk hvis alle gjorde krav på et fedt køkken

...Eller blot et liv med de allermest basale behov dækket. At forbedre livet for verdens fattigste er ensbetydende med et globalt øget energiforbrug, og dermed tårner problemerne sig op i en ikke særligt fjern horisont. Med mindre vi tænker i alternative løsninger.

En af de helt store udfordringer i disse år er forsøget på at afhjælpe den globale fattigdom under hensyntagen til klimaet. Et centralt tema i dansk udviklingsarbejde handler derfor om, hvilke udviklingsmæssige strategier der skal benyttes i forsøget på at løse netop denne opgave. En øget erkendelse af stigende knaphed på verdens ressourcer samt tilstedeværelsen af klimaforandringerne er uforeneligt med de traditionelle vækststrategier, hvorfor der stilles større krav til konkrete, bæredygtige løsningsforslag.

Klimahensyn og bæredygtighed i Sierra Leone

Ingeniører uden Grænser står på tærsklen til at søsætte et projekt i Kenema distriktet i den østlige del af Sierra Leone, hvor netop klimahensyn og bæredygtighed er helt overordnede nøglebegreber. Behovet for adgang til energi er kolossalt, idet 90 % af befolkningen ikke er koblet til det nationale energinet.

Projektet er todelt, og sigter mod

1) at give landbefolkningen adgang til mobilopladningsfaciliteter, samt

2) at levere strøm til den lokale sundhedsklinik.

Begge projekter trækker på ren, bæredygtig energi og tilpasset teknologi, og vil erstatte den nuværende brug af dieselgeneratorer, der udgør en økonomisk, helbredsmæssig såvel som en miljømæssig belastning. Udover at sørge for opsætning og installation vil IUG forestå oplæring af lokale teknikere i anlæggenes drift og reparation, og derigennem tilvejebringe ejerskab såvel som ansvar for anlæggene efter overdragelsen.

Energi til at tage initiativet

Det projekt, som er undervejs i Sierra Leone, sigter endvidere mod at skabe rum for initiativ og handlemuligheder hos lokalbefolkningen, som en fremtidssikring, efter at IUG har trukket sig ud, idet projektet indtænker muligheden for vækst for projektets modtagere.  Initiativet arbejder for at fremme en økonomisk udvikling via etablering af tilpasset infrastruktur. En opbygning og permanent stabilisering af lokalbefolkningens kommunikationsnet er således også i fokus.

”På globalt plan er udbredelsen af mobiltelefoner - også i fattige lande - som bekendt stor, men uden adgang til f. eks. mobilopladning, er mobiltelefoner blot ubrugeligt isenkram”

Udvikling af det kommercielle marked og fattigdomsbekæmpelse – en umulig kombination?

En stor dansk klimainvesteringsfond på 9 milliarder kr. til klimainvesteringer i udviklings- og vækstlande er netop blevet etableret. Et investeringsmæssigt kriterie for de projekter, som udvælges, er, at de skal etableres med et kommercielt fokus. De skal derfor drives på markedsvilkår, og dermed skabe et egentligt kommercielt marked for bæredygtig energi.

Problematikken i at anvende forretningsmodeller, som er baseret på etablering af et egentligt kommercielt marked for bæredygtig energi er indlysende. De store befolkningsmasser lever i yderste fattigdom og har ikke økonomisk mulighed for at drage fordel af disse ydelser. Når udviklingsarbejde sker på et kommercielt plan, således at verdens fattige befolkningsgrupper ikke kan få nogen gavn af det, udvandes det fattigdomskriterium, som definerer grundlaget for dansk udviklingsarbejde.

Netop derfor bør der være rum og mulighed for en fattigdomsorienteret indsats som supplement til Investeringsfondens kommercielle fokus.

Læs mere om Ingeniører uden Grænser på www.iug.dk

af: Af Dorte Lindegaard Madsen og Esben Holm, Ingeniører uden Grænser (IUG)

dorte@iug.dk

2014-05-08 21:18

Jysk Kommune-netværk

Energiforum Danmarks jyske Kommune-netværk var idag samlet på Velux i Østbirk v/Horsens. Her stod den - udover networking med kommunale kollegaer - på foredrag omkring dagslys og udnyttelse af dette i bygninger, præsentation af Velux' nye produkter samt en spændende rundvisning i Velux' test-faciliteter. Tak for et godt arrangement til arrangørerne og for godt værtskab hos Velux.

af: Lars Thygesen

lt@silkeborg.dk

2014-04-11 20:10

Regeringen indleder arbejdet med en olie- og gasstrategi

Regeringen har besluttet at begynde arbejdet på en olie- og gasstrategi i samarbejde med branchen. Strategien skal sikre, at vi effektivt udnytter olie- og gasressourcerne i Nordsøen. Læs mere: http://www.energy-supply.dk/article/view/127913

af: Flemming Kehr

fk@cphdialogue.com

2014-03-28 08:38

Ansøgning om nye solcelleanlæg med deadline mandag

Der skal medsendes enten et tilbud eller et prisoverslag på nye solcelleprojekter i forbindelse med dispensationsansøgningerne på mandag. Såfremt nogle kommuner mangler hjælp til dette, eller er ved at falde for tidsgrænsen, står EnergiMidt til rådighed og kan hjælpe med både tilbud og overslag. For at sikre godkendelse af projektet, skal det dog være så konkret som muligt, hvorfor følgende information skal medsendes for udarbejdelse af pris: - Kopi af ansøgningsskema - Projektnavn - Type (eks. skole, kontor) - Adresse - Areal - Højde til tagrende - Taghældning - Orientering - Tagtype (tegl, pap etc.) - Evt. effekt - Evt. uddybende kommentarer Såfremt vi modtager ovenstående informationen inden kl. 14.00 fredag (i dag), udarbejder vi nødvendigt materiale hen over weekenden, således ansøgningen kan fremsendes mandag morgen. For spørgsmål og fremsendelse af materiale kontakt: Morten Gjølstad Kristensen E-mail: mgk@energimidt.dk Mobil: 4139 1166

af: Karina Dalgaard Møller

kdm@energimidt.dk

2014-03-26 10:40

Dansker ansat i borgmesteraftale kontoret i Bruxelles

Det er en god nyhed, at der netop er ansat en dansker i Borgmesteraftale kontoret (COMO) i Bruxelles. Han hedder Jeppe Mikel Jensen. Jeppe deltog i en workshop om strategisk energiplanlægning i Ålborg den 18. marts 2014. her præsenterede han den (foreløbige) fremadrettede Covenant of Mayors strategi.

af: Karen Marie Pagh Nielsen

kmn55@helsingor.dk

2014-03-26 10:30

Spændende workshop om regionernes arbejde med SEP

Den 18. og 19. marts 2014 blev der i EU regi (ManagEnergy) afholdt en workshop i Ålborg, hvor repræsentanter for alle fem regioner deltog. De fem regionale SEP projekter (strategiske energi planer) blev præsenteret af tovholderne. Se program og præsentationer: http://www.managenergy.net/networking_meetings/1568/docs

af: Karen Marie Pagh Nielsen

kmn55@helsingor.dk

2014-03-12 19:41

JP: Connie H. vil have klimaambitioner på EU-topmøde

EU's klimakommissær håber, at EU-ledere i næste uge vil have høje ambitioner for CO2-reduktion. http://jyllands-posten.dk/international/europa/ECE6555951/connie-h-vil-have-klimaambitioner-pa-eu-topmoede/

af: Flemming Kehr

fk@cphdialogue.com