Tema: Fremtidens energiløsninger. Foto: Colourbox 

SMV’er skal spare på energien

af: Trine Seidelin Hagen og Christian Jarby, Det Økologiske Råd


Mange kommuner har erkendt, at det er nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at sætte energieffektiviseringer på dagsordenen hos de små og mellemstore virksomheder. Men hvordan griber man som kommune bedst indsatsen an over for SMV’erne? Det giver vi nogle bud på.

Erhvervsvirksomhederne står typisk for 30-60 procent af en kommunes samlede CO2-udledning – og over halvdelen af den mængde stammer fra små og mellemstore virksomheder, skønner man. Derfor er det vigtigt at få nedbragt energiforbruget hos SMV’erne. Men der skal andre og nye greb end de sædvanlige til for at få dem til at interessere sig for deres energiforbrug.

SMV’ernes energiforbrug og tilhørende omkostninger er nemlig forholdsvis lave i forhold til andre omkostninger i den enkelte virksomhed. Det betyder, at den enkelte virksomhed sjældent er opmærksom på at spare på energien, og der er begrænset plads - både privatøkonomisk og samfundsøkonomisk - til, at der udføres egentlig rådgivning. Særligt er det nødvendigt at begrænse virksomhedernes udgifter og tid i forbindelse med identifikation og gennemførelse af energibesparelser i de mindste SMV’er.

Det skal være nemt

Det vigtigste er dog, at indsatsen bliver så enkel og simpel for virksomhederne som muligt. De har ofte ikke selv mulighed for at stå for at få gennemført energieffektiviseringerne, og det er derfor afgørende, at den aktør, som bistår SMV’en med indsatsen, kan ’holde dem i hånden’ igennem hele processen.

Kommunerne har via deres centrale rolle i lokalsamfundet mulighed for at påvirke de små og mellemstore virksomheder, som ligger inden for kommunegrænsen. Via deres rolle som myndighed har de en autoritet og uvildighed, som betyder, at der bliver lyttet til budskaberne fra dem.

Foto: Det Økologiske Råd

 

Nedenfor kan du finde inspiration og eksempler på, hvordan man som kommune kan gribe indsatsen over for SMV’erne an, ligesom du kan gå ind på Det Økologiske Råds hjemmeside og se, hvad det har betydet for tre forskellige virksomheder, at deres kommuner har haft en aktiv rolle i forhold til energibesparelser.

Skab en fælles fortælling

Som kommune kan man inspirere virksomhederne til handling ved at skabe og kommunikere en fælles fortælling om, at kommunen ønsker at gå foran, tiltrække grønne virksomheder, skabe arbejdspladser og øget handel i butikkerne og så videre. Det er lykkedes i Sønderborg kommune, hvor de har skabt en fælles fortælling i forbindelse med Project Zero. Fortællingen kan også bruges som ”paraply” for en række lokale aktiviteter, som fx tilbud til butikkerne i byernes handelscentrum om at få gennemført et energitjek.

 

Skab en pakkeløsning

Kommunen kan være en central spiller i forhold til at aktivere flere aktører med kontakt til SMV’er – det kan for eksempel være det lokale erhvervsråd, et lokalt energiselskab eller de lokale håndværkere. Kommunen kan så at sige sammensætte en pakkeløsning til SMV’erne med information som foldere og hjælpeværktøjer, hjælp til gennemførelse og efterfølgende positiv offentliggørelse af den gode fortælling. Det kan man finde inspiration til ved at se, hvordan Udvikling Fyn har gjort.

 

Brug de aktører, der i forvejen kommer i virksomhederne

De mest oplagte aktører til at bistå SMV’erne med energibesparelser er de håndværkere, installatører, leverandører og andre aktører, som kommer hos SMV’erne i forvejen. De skal have fokus på mulige energibesparelser og bistå SMV’erne med at gennemføre besparelserne, så det bliver så enkelt og effektivt som muligt.

Hvis en energispareindsats hos en SMV skal blive en succes, er det altafgørende, at den er simpel. En enkelt aktør skal formentlig have tilstrækkelig viden og troværdighed til i samme besøg både at identificere potentialet for energibesparelser og foreslå den indsats, som kræves for at realisere dem. Det må ikke kræve for mange dyre rapporter eller tekniske beregninger.

 

Efteruddannelse af udvalgte aktører

Det kan være nødvendigt at efteruddanne udvalgte aktører, så de bliver bedre klædt på til at hjælpe SMV’erne med at gennemføre energibesparelser. De skal nemlig kunne gøre ’usynlige’ problemer synlige på en måde, så de opleves umiddelbart vedkommende på lige fod med mere synlige udfordringer. Det kan fx ske ved at supplere den skrevne energirapport med termografifotos, hvor man tydeligt kan se manglende isolering/stort varmetab i tekniske installationer eller klimaskærm, eller ved visualisere energiforbrugets fordeling via lagkagediagrammer eller søjlediagrammer i fx energisynsrapporter.

 

Energitjek og tilskud til energibesparelser

Energiselskaberne er forpligtet til årligt at medvirke til at reducere det danske energiforbrug og vil derfor være oplagte at samarbejde med. De fleste energiselskaber giver tilskud i forbindelse med gennemførelsen af energibesparelser hos virksomheder og boligejere, men det er kun nogle få, der har aktiviteter, der retter sig direkte mod SMV’erne.

Blandt dem er EWII, som foretager en telefonisk gennemgang med virksomhederne, inden det aftales, om der er basis for en egentlig energigennemgang. Et andet eksempel er energiselskaberne Energi Fyn, Nature Energy, SEF A/S og Fjernvarme Fyn, som sammen med MiljøForum Fyn finansierer en indsats, hvor mindre ikke-energitunge virksomheder tilbydes energiscreeninger sammen med tilbud om finansiering og implementering fra lokale håndværkere.

 

Netværk for virksomheder

Opgaven med at få SMV’erne i gang med at spare på energien kræver ofte, at ressourcerne samles fx på regionalt niveau. Det kan være via partnerskaber mellem kommune, vidensinstitutioner og virksomheder. Et eksempel på sådan et partnerskab er Gate 21, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling i Storkøbenhavn.

Et andet eksempel er Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, som er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Hjørring Kommune, Business Aalborg, Hjørring Erhvervscenter, Aalborg Universitet, Energi Nord og en række nordjyske kommuner og virksomheder, som igennem deres medlemskab af netværket fremmer og sikrer arbejdet med bæredygtig udvikling. Netværkets formål er at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne gennem en målrettet indsats i retningen af miljø- og energimæssig bæredygtighed.