Foto: Colourbox 

Bigdata, BMS og bæredygtighed

af: Frederik Møller, Schneider Electric


Middelfart Kommune er blandt pionererne, når det handler om den grønne omstilling. Tidligere er kommunens energiforbrug blevet reduceret med hele 23 procent gennem et omfattende energirenoveringsprojekt. Nu viser Middelfart sig endnu en gang som foregangskommune og har sat gang i et stort projekt om effektivitet og analyse af energiforbruget i deres bygninger i tæt samarbejde med Schneider Electric.

- I Middelfart Kommune har vi hele tiden fokus på at optimere vores energiforbrug og forbedre indeklimaet i vores bygninger. I en årrække har vi løbende energirenoveret vores bygninger, og vi er nået meget langt.  Næste skridt for os er at arbejde med energioptimering digitalt og på den måde opnå nye energibesparelser. Derfor er vi gået forrest med anvendelse af en intelligent løsning, som hjælper os med analyse og forbedring af energiforbruget og indeklimaet i kommunens ejendomme, fortæller Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester Middelfart Kommune.

Hos Schneider Electric ser man spændt frem til samarbejdet og at få gang i et cloudbaseret projekt om automatisk analyse af bygningsdrift.

- Middelfart Kommune får i Building Analytics et værktøj, som har en indbygget intelligens med diagnosefunktion, der ikke blot identificerer problemområder, men også kommer med udbedringsforslag. Analyserne er baseret på faktiske data om bygningernes anvendelse, drift og forbrug og har til formål at sænke driftsomkostningerne, forlænge udstyrets levetid og øge komforten i kommunens bygninger, siger Vice President Søren Eriksen.

Online-diagnosticering

Building Analytics står for genereringen af analyser, diagnosticering og udbedringsforslag baseret på input fra bygningernes BMS-anlæg. I fællesskab følger Middelfart Kommunes driftspersonale og Schneider Electric løbende op på rapporterne. Samarbejdet er især effektivt, fordi Building Analytics er cloudbaseret, og begge parter derfor kan se diagnoser med mere online. Derudover muliggør analyse i ’skyen’ en stor computerkraft, der kan analysere de store datamængder i en helhed på én gang.

- Vi forventer, at Middelfart Kommune de kommende fire år med Building Analytics kan spare på driften med den udvidede indsigt, de opnår, og få prioriteret deres vedligeholdelsesprojekter efter potentielle besparelser og forbedringer af komforten, siger Søren Eriksen.

Tilskud blåstempler projekt

Garantien for energibesparelser har muliggjort en aftale gennem Energiselskabernes Energispareindsats, der på baggrund af Building Analytics dokumentation for besparelser har givet et tilskud på 200.000 kr. til Middelfart Kommunes projekt. Det store tilskud er muligt på grund af Energiaftalen omkring energiledelse og dermed en blåstempling af Middelfart Kommunes indsats.

Idriftsættelsen af Building Analytics blev markeret med et arrangement den 30. oktober, hvor Branchechef i Dansk Energi Helle Juhler-Verdoner og ambassadør for kommunen Connie Hedegaard deltog og fortalte om visionen for kommunen og forventningerne til projektet.