Tema: Energilagring. Foto: Colourbox 

Fra overskuds-el til fjernvarme

af: Karin Wain, journalist


E:ON udnytter overproduktionen i elsystemet til at levere billig fjernvarme. En 10 megawatt elkedel supplerer overskudsvarme, gaskedler og varmepumpe og leverer grøn energi til kunderne i Frederikssund.

De 1.700 fjernvarmekunder i Frederikssund varmer sig ved grøn energi. Energiselskabet E:ON, der får det varme vand til at flyde i rør og radiatorer, har strikket en energimæssigt og økonomisk fordelagtig produktion sammen, som udnytter den overproduktion, der sker, når vingerne på vindmøllerne landet over suser hurtigst.

I en tid hvor begrebet omlægning er på dagsordenen og effektive metoder til lagring af energi virkelig kan give jackpot, har E.ON gennem de seneste år afsøgt markedet for løsninger, der er gearet til en i stigende grad fossilfri fremtid.

På værket i Frederikssund er det blevet til en hybridproduktion, hvor de forskellige energikilder time for time sættes i spil direkte afhængig af marginalomkostningerne ved dem hver især.

- Vi agerer på elmarkedet, og vores anlæg er direkte i forbindelse med den Nordiske Elbørs. Det betyder, at vi kan indrette produktionen efter, hvornår markedet har brug for de forskellige enheder eller efter, hvornår strømmen er billigst. Gasmotorerne er de dyreste enheder at producerer på, så det er en stor fordel, siger projektleder hos E:ON, Michael Bruhn.

10 megawatt elkedel

Værket i Frederikssund er et kraftvarmeværk bygget op omkring to gasmotorer, der hver yder 5.500 kilowatt el og 5.900 kilowatt varme. Derudover er der fire naturgaskedler på til sammen 27 megawatt, hvoraf en er koblet til en varmepumpe.

Op mod 60 procent af energien til fjernvarmen leveres af overskudsvarme fra en lokal industrivirksomhed. De resterende 40 procent produceres på det anlæg, der til en hver tid er mest fordelagtigt økonomisk og produktionsmæssigt. 

I tillæg til naturgasmotorerne, gaskedler og varmepumpe er løsningen suppleret med en 10 megawatt elkedel, som er koblet til en akkumulatortank på fire millioner liter. Det er nok vand til 50.000 brusebade. Akkumulatortanken sikrer fleksibiliteten i produktionen.

- Elkedlen giver mulighed for at producere billig varme, når forudsætningerne er til stede. På et par timer, hvor vinden skaber overskudsenergi og gør strømmen rigtig billig, kan vi producere nok varmt vand til en halv dags forbrug, siger Michael Bruhn. 

Elkedlen blev etableret i 2012, hvor elnettets lokale geometri satte en begrænsning på 10 megawatt. 

Fremtidens løsning

I takt med at de alternative energikilder fylder mere og mere i den samlede energiproduktion, bliver produktionen også tilsvarende ustabil og uforudsigelig. I den virkelighed er der brug for maksimal fleksibilitet og der er elkedlen en rigtig god løsning.

- Elkedlen kan koble ind og ud ganske hurtigt. På den måde kan den i kortere eller længere perioder hjælpe med at stabilisere systemet, og det er en fordel i et i stigende grad ustabilt elsystem, siger Michael Bruhn.

Han er i det hele taget fuld af rosende ord til den energieffektive og fleksible elkedel. Den er driftssikker, har få bevægelige dele og kræver et minimum af vedligeholdelse. Den hverken larmer, lugter eller ryger, og det gør den attraktiv i bynær energiproduktion. Den væsentligste udfordring ved elkedlen er, at den for at kunne agere fleksibelt op i mod elmarkedet, skal forsynes med en effektiv styring.

- Vi er på vej mod en energimæssig fremtid, som vi ikke helt ved, hvordan ser ud, og hvor den politiske retning heller ikke er så tydelig, som den var tidligere. Vi ved, at tilskuddet til elproduktion med gasmotorer bortfalder med udgangen af 2018, så der skal et alternativ til. For at finde det alternativ, afsøger vi hele paletten af løsninger, og der har elkedlen vist sig at være et af elementerne, siger Michael Bruhn.

E.ON leverer fjernvarme flere steder på Sjælland. Værket i Frederikssund er det største, og det producerer årligt 70.000 megawatttimer.