Foto: Gate 21 

Living Lab på Lolland

af: Malene Bugge Larsen, projektleder, og Tommy Brøndum Olsen, projektkonsulent/senior projektleder, Gate 21


Lolland producerer store mængder el. Faktisk hele syv gange mere, end øens indbyggere og virksomheder forbruger. Samtidig tørster de store byer efter fossilfri energikilder. Derfor vil et nyt samarbejde sætte et tæt, grønt samarbejde i stand mellem opland og metropol.

 

Lolland er bedst kendt for sin produktion af sukker. Det hvide guld har haft historisk betydning for øen og har skabt både arbejdspladser og indtægter.

Men sukker er ikke det eneste, som lollikkerne mestrer. Lolland har også optimale forhold til at producere vedvarende energi. Og netop vedvarende energi er der stor efterspørgsel efter, særligt fra de store byer, hvor pladsen er lige så trang, som målsætningerne om fossilfrie energikilder er høje.

Tæt og grønt samarbejde

Hvor produktionen af de mange tons sukker er til at tage at føle på for både landmand og medarbejder, er opsætning af vindmøller og solceller anderledes uhåndgribelig.

Derfor har HOFOR, Lolland Kommune, Københavns Kommune og Gate 21 etableret et samarbejde, som går under navnet Ren Energi Lolland (REEL). Samarbejdet har til formål at understøtte et tættere og grønnere samarbejde mellem opland og metropol.

Helt konkret skal REEL binde land og by sammen, så Lolland producerer vedvarende energi, som København aftager – til gavn for begge parter. Samarbejdet opererer inden for fire faglige spor med energi som det primære. De andre spor er fødevarer, turisme og biomasse. På tværs af de faglige spor arbejdes med grøn jobskabelse på Lolland.

Testsite for nye løsninger

Skal vi have mere VE-el ind i vores energisystem og samtidig undgå perioder med overproduktion og dårlig afregning, kræver det bedre forbindelser til udlandet, større integration af el i energisystemet og mulighed for lagring af energi i spidsbelastningsperioder. Lolland er det oplagte living lab for, hvordan vi i fremtiden skal sælge, lagre og forbruge el i et 100 procent VE-baseret energisystem.

Som en del af REEL-samarbejdet arbejdes der for at flytte energiforbrug fra fossilt brændstof til el. Det kan ske i fjernvarmen, hvor man vil se på overskudsvarme, store varmepumper, varmelagre og solenergi, så Lollands fjernvarme på sigt bliver biomassefrit. Derudover arbejdes med varmepumper kombineret med lokale lagerløsninger i boliger og virksomheder og smart styring af dem.

El skal også tænkes ind i forhold til transport ved at undersøge mulighederne for elfærger, elbusser og elbiler. Afstandene er store på Lolland, og netop derfor er øen et interessant testsite for løsninger med el, brint eller gas.

Værdiskabelse på mange niveauer

REEL-samarbejdet vil få betydning på mange niveauer. Politisk er samarbejdet med til at understøtte Københavns Kommunes politiske målsætninger om CO2-neutralitet i 2025. Samtidig har samarbejdet skabt rammerne for lokal udvikling på Lolland til gavn for både erhverv og lokalsamfund. Det gælder blandt andet i forhold til jobskabelse som følge af etablering af nye virksomheder, men også det faktum, at virksomhederne kan udnytte strømmen, når den er billig.

De mange tiltag får også betydning for private turister og erhvervsdelegationer, som er på udkig efter inspiration. Den grønne turisme kan udnytte de mange lokale fødevarer, som eksporteres til de større byer.

I Lollands living lab kan alle interesserede se fremtidens løsninger inden for energi og fødevarer i fuld størrelse og funktion.

Læs mere

REEL vil være under løbende udvikling i mange år frem, så hvis du vil følge med så læs videre her:

http://www.reel-lolland.dk/