Tema: Energilagring. Foto: Colourbox 

Nye varmepumper sikrer energilagring i lufthavnen

af: Niels Hunderup, Energichef og Tue Galliano, HVAC Asset Manager, CPH


CPH har investeret i nye varmepumper, og det betyder væsentlige besparelser både på energiforbrug og omkostninger. Som sidegevinst er lufthavnens energimål for 2020 allerede nået nu.

I 2016 etablerede CPH nye varmepumper i lufthavnens østlige område. Varmepumperne fungerer sammen med CPH’s grundvandskøleanlæg (ATES), og de bidrager til at levere køling til både de eksisterende og nye kvadratmeter.

I I CPH har vi investeret mellem 15 og 20 millioner kroner i de to nye varmepumper på hver én MW varme. Pumperne bliver drevet på ammoniak, og fremløbstemperaturen er lagt ud til 72 grader på den varme side.

Varmepumperne kan producere 12 millioner kWh fjernvarme om året. Det er en stor procentdel af de cirka 60 millioner kWh, vi i CPH indkøber om året fra vores fjernvarmeforsyning.  De 60 millioner kWh dækker hele lufthavnens forbrug, og CPH bruger omkring 40 % selv.

Foto: En af de nye varmepumper, som både leverer varme og køling til CPH.

Varmepumper fungerer også som kølemaskiner

Varmepumperne er koblet parallelt med vores ATES-anlæg, og i vinterhalvåret trækker de varmt vand (16-20 grader) op fra vores varme ATES-boringer. Rent praktisk betyder det, at varmepumperne hiver varme op fra ATES-vandets varmeboringer og sender det kolde vand retur til de kolde boringer.

Varmen, som bliver trukket ud af ATES-vandet, bliver boostet i varmepumpen til mellem 72-80 grader og sendt direkte ud til CPH’s interne fjernvarmenet.

 

Foto: ATES henter koldt vand op af jorden Det cirkulerer rundt i CPH’s bygninger og bliver varmet op, når bygningerne bliver kølet.

Det kolde vand fra varmepumpen bliver ført til lager i undergrunden og er dermed med til at sikre mere køling til næste sæson. I sommerhalvåret kan varmepumperne også benyttes direkte til at dække spidserne på CPH’s kølebehov. 

Tekniske data

 • Varmepumpernes størrelse:
  • Varmside 40/72 grader (2 MW)
  • Koldside 16/5 grader (1,5 MW)
  • Flow over varmepumpe (kondensator): 30 m3/h
 • ATES:
  • Effekt: 5 MW køl
  • Temperatur: 10/18 grader
  • Flow: ca. 500 m3/h

En besparelse i millionklassen

Eksterne aktører har verificeret, at varmepumperne vil give en årlig besparelse på lige knap 9.000 MWh, som samlet svarer til næsten tre års energimål. Varmepumperne har allerede været en stor gevinst for CPH, og den store besparelse har gjort det muligt at nå 2020-energimålet allerede nu. Energiforum Danmark har derfor i marts tildelt CPH årets Energi- og Miljøpris 2017 og i forbindelse med uddelingen understregede vi vores holdning til energi- og miljøindsatsen:

"Vi fokuserer på at være holistiske på projekterne. Flere af de store besparelser er opnået i synergi mellem vedligeholdelsesprojekter og nye projekter. Ved at udvide scope en lille smule på et nyt projekt har vi samtidig fået tænkt energirenovering ind i det eksisterende. Det betyder meget, især i den kommende tid, hvor vi skal bygge mange tusinde nye kvadratmeter og der kommer pres på hele forsyningsinfrastrukturen."

CPH arbejder i øjeblikket også med at etablere en solcellepark, der skal forsyne varmepumperne med grøn strøm.

Initiativerne er et led i CPH’s målrettede indsats med at blive en endnu mere ansvarlig virksomhed, der arbejder målrettet og innovativt på at udvikle bæredygtige løsninger for at beskytte vores miljø.

CPH’s energimål

Senest i 2020 skal CPH igennem energibesparelser have reduceret sit energiforbrug med 20 pct., baseret på 2012-niveauet.

Dette mål er nået i 2017 og vi arbejder lige nu på et nyt ambitiøst mål.