Foto: Julie Malmstrøm 

Debat: Smarte bygninger kræver smarte driftsfolk

af: Niels Boel, Business Development Director, Schneider Electric

Omstillingen til et fleksibelt energisystem kræver en mere intelligent styring af bygnindriften. Der investeres meget i nye systemer og byggeriet fokuserer i høj grad på etableringsomkostning - men følges investeringen i teknologi op med den nødvendige uddannelse af driftsfolk?


Historisk var konstruktionsfagene langt de største poster i budgettet, når man etablerede en ny bygning. I dag udgør de tekniske installationer ofte mere end halvdelen af byggeprojektet. Men desværre er fokus på driften af de tekniske installationer ikke fuldt med udviklingen.

Facility managers og driftsfolk kæmper i dag en ulige kamp for at holde energiforbruget lavt og brugertilfredshed og indeklima højt - på trods af meget begrænset uddannelse. Ofte fokuseres der nemlig på andre kvalifikationer end de tekniske i HR-afdelingerne, når fremtidens driftspersoner ansættes, selvom moderne bygningsstyring indebærer meget komplekse tekniske områder.

Uoverensstemmelse i investering

Jeg mener, det er relevant at spørge: Hvorfor investere millioner i energiovervågning og bygnings-management-systemer, lysstyring og så videre, men ikke tilsvarende investere i uddannelse af de brugere, som skal betjene systemerne?

Jeg oplever desværre ofte, at der hverken er tid eller økonomi til uddannelse af driftspersonale, hverken når folk skal opkvalificeres eller nye mennesker ansættes. Nogle må altså tro, at de her anlæg kan drifte sig selv – og her nærmer vi os måske en forklaring på, hvorfor mange bygninger ikke kører optimalt herhjemme.

Og det er et problem, når vi på langt sigt skal leve op til vores forpligtelser om lavt energiforbrug. Kravene vil kun blive større fremover. Allerede nu bliver det forventet, at de driftsansvarlige har indsigt i komplicerede regler omkring solceller, straffeafgifter ved ringe afkøling og afgifter ved varmegenvinding - samtidig med at man også er til rådighed for alverdens praktiske gøremål uden for teknikrummet.

De driftsansvarlige har ofte et uvurderligt kendskab til bygningens anvendelse, og når man oven i købet har investeret i et bygnings-management-system, så er værktøjerne til at styre energiforbruget jo tilstede.

Uddannelse i brugen af systemet står bare ikke altid mål med investeringen - især når man ser på den teknologiske udviklingshastighed og fremtidens krav om energifleksibilitet.

De driftsansvarlige er en nøgleaktør i fremtidens smarte bygninger. Men de skal uddannes grundigt, hvis mulighederne i de tilgængelige systemer for alvor skal gøre vores energiforbrug smart.