Foto: Gate21 

Det rigtige lys letter læringen

af: Malene Bugge Larsen, projektleder i Gate 21, Casper Lybeck, Country Manager Specification Denmark, Zumtobel og Jakob Markvart, seniorforsker, SBi, AAU-Kbh

Som en del af projektet ”Skolerenovering i en helhed” og ”Lighting Metropolis” har to skoler i Storkøbenhavn sat fokus på styring af lys og lystypers betydning for læringsmiljøet i klasselokalet.


Lys har stor betydning for indlæring. Ved skolerenoveringer er det derfor vigtigt at tænke både lys og styring med ind i renoveringen fra starten.

Tilpasning af lyset påvirker stemningen i lokalet og kan derfor bruges som redskab til at understøtte læringsmiljøet.

Lysstyring kan samtidig bidrage til energibesparelser, når lyset styres efter det aktuelle behov og ikke er tændt på uhensigtsmæssige tidspunkter. Det kan for eksempel være, når der ingen brugere er i lokalet, eller når der er tilstrækkeligt med dagslys.

Lysstyring skal være brugervenligt og intuitivt

Skal lyset understøtte læringsmiljøet på den ønskede måde, er det vigtigt, at lysfunktionerne er nemme at forstå for både lærere, servicepersonale og elever. Lyset skal være enkelt at betjene, og det skal være nemt at overstyre en automatiseret drift. I et klasselokale kan det både være læreren og eleverne, som styrer lyset. Det er særlig vigtigt, at betjeningen af lyset er let tilgængelig for læreren, hvis lyset skal integreres i undervisningen og understøtte, hvor eleverne skal rette deres opmærksomhed.

Projektet ”Lighting Metropolis” på Herstedlund Skole i Albertslund Kommune undersøger netop, hvordan kontrollerede lysmiljøer kan understøtte forskellige læringsmiljøer. Lærerne har været involveret i at placere kontakter til styring af lyset og valg af lysmiljøer de rigtige steder. Det endte med, at lyset tændes og slukkes ved døren til klasselokalet, mens lærerne kan styre lysfunktioner som tavlelys og ”hyggebelysning” fra en kontakt ved væggen bag katederet.

Enkelhed er essentielt

Lysstyringen må ikke blive for kompliceret, så man bør kun udvælge få lysscenarier, der netop understøtter de anvendte læringsmiljøer og typen af undervisning.

I projektet ”skolerenovering i en helhed” tester Skovlunde Skole Nord i Ballerup Kommune belysningen i to klasselokaler. Begge lokaler har fire belysningsscenarier og instruktion til betjening.

Kontakten til valg af belysningsscenarier er placeret ved døren, og det kan være forklaringen på, at det hovedsageligt er eleverne, der styrer lysscenarierne i forskellige læringssituationer.

Om det er mest hensigtsmæssigt, at eleverne eller underviseren styrer lyset, afhænger formentlig af flere faktorer som eksempelvis klassetrin, undervisningsaktiviteter og indretning af lokalet.

Foto: Gate21

Oplevelsen af lys

De to typer belysning, som testes på Skovlunde Skole Nord, er på papiret lige gode. De opfylder de samme kravspecifikationer og har samme farvetemperatur - men de opleves meget forskelligt.

Opfyldelse af kravspecifikationer betyder dog ikke nødvendigvis høj kvalitet af belysningen, og ét tiltag kan ske på bekostning af et andet. Derfor er det vigtigt, at belysningen udover at opfylde kravspecifikationerne også tilpasses funktionen og brugen af rummet – hverken mere eller mindre.

Begge lokaler på Skovlunde Skole Nord har seks nedhængte armaturer, som lyser både op- og nedad. Ligeledes har begge lokaler downlights med Wall-wash funktion, som belyser væggene bagest i lokalet. I det ene lokale er desuden to downlights med Wall-wash funktion ved tavlen på hver sin side af ventilationsaggregatet, der til dels fungerer som tavlelys.

Foto: Gate 21. Belysningen i lokalet består af seks nedhængte amarturer og tre downlights med wall-wash funktion. Derudover er der etableret en Hybrid-ventilationsløsning og Gyproc loft af typen Gyptone Quattro 20.

I det ene lokale har de nedhængte armaturer en retningsbestemt optik, som gør, at lyset bliver mindre diffust og mere retningsbestemt. I det andet lokale, som er en del mindre, har de nedhængte armaturer en microprismatisk optik, som gør lyset i lokalet diffust med en meget jævn spredning og dermed en lav blænding. Det opadrettede lys giver via det hvidmalede akustikloft en del reflekslys, som skaber en meget ensartet belysning og et højt belysningsniveau i hele lokalet og på alle overflader. 

Foto: Gate21. Belysningen består af seks nedhængte amarturer og tre downlights med wall-wash fuktion langs lokalets indervæg. Der er desuden etableret et mekanisk ventilationsanlæg med integreret akustikloft af typen perforerede Gyptone gipsplader model Quattro 20.

Elever og lærere er glade for belysningen i begge lokaler. De oplever og beskriver dog lyset på hver sin måde, og forskellige ord bruges afhængig af lokale og hvor diffust eller rettet lyset er. Elever og lærere i lokalet med diffust belysning beskriver lyset som et godt arbejdslys.  En lærer fortæller, at det er ”nemmere at se”, mens en anden lærer siger, at ”især lyset er jeg rigtig glad for. Det er virkelig rart med noget ordentlig lys at arbejde i.”

Det mere retningsbestemte lys i skolens andet testlokale associeres derimod i højere grad af elever og lærere med ord som ”hyggeligt” og ”behageligt”. Er lyset i et lokale retningsbestemt i dets udbredelse, er skyggerne tilsvarende markante. Modsat giver et mere diffust lys formentlig en større grad af fleksibilitet i brugen af lokalet, da det er mere uniformt, uanset hvor man befinder sig i lokalet.

Ideelt set bør dagslyset være den primære lyskilde, men samspillet mellem dagslys og elektrisk belysning har stor betydning for lysopfattelsen. Ved at supplere med den rette elektriske belysning kan man komme langt med hensyn til at skabe et godt inde-lysmiljø, hvor dagslyset i sig selv ikke er tilstrækkeligt.

Om projektet ”Skolerenovering i en helhed”:

I projektet skolerenovering i en helhed testes sammenhængende, innovative løsninger med fokus på bedre indeklima og energibesparelser i danske skoler. Løsningerne tager udgangspunkt i brugernes behov i forhold til teknik, brugen af skolen og undervisningsformer, samt et langsigtet blik på investeringerne i indeklima i forhold til den efterfølgende drift. Læs mere om projektet her: https://www.gate21.dk/project/skolerenovering-i-en-helhed/

Læs mere om Lighting Metropolis her: http://lightingmetropolis.com/projects_post/light-learning-at-schools/