Foto: Julie Malmstrøm 

Energiforum Danmark i stadig bevægelse

af: Lars Thygesen, formand

Indtryk og tanker fra en inspirerende Energiforum-konference i marts er ved at bundfælde sig. Den bød på mange indspark til foreningens fortsatte udvikling - og selvfølgelig også på en solid opdatering af, hvad der er aktuelt netop nu indenfor energianvendelse i bygninger.


Den nye bestyrelse har holdt første møde og vil samtidig gerne takke for valg af de ny- og genvalgte medlemmer. Bestyrelsen fortsætter med det samme formandskab. Jeg vil gerne takke alle, som deltog i generalforsamlingen, samt takke for den fortsatte tillid til mig som formand for foreningen.

Jeg glæder mig til - sammen med bestyrelsen og de mange aktive medlemmer - at arbejde videre med at udvikle Energiforum Danmark, så vi fortsat er Danmarks bedste netværk for energiprofessionelle.

Derudover vil jeg gerne igen takke John Kepny-Rasmussen for hans mangeårige indsats i bestyrelsen samt byde velkommen i bestyrelsen til Rasmus Gorm Pedersen, direktør og partner i Vitani Energy Systems.

Læs mere om bestyrelsens sammensætning på hjemmesiden her.

Hvordan oplevede du Energiforum 2018 konferencen? Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på konferencen. Generelt taler folk om en intens konference med et stort fokus på ny viden samt rig mulighed for at pleje og udvide netværket. Har du ris, ros eller konkrete forslag til næste års konference, så kontakt gerne sekretariatet.

Det nyeste tiltag, faciliterede workshops, blev taget godt imod. Workshopsene bød på mange gode og spændende diskussioner. Mange nye kontakter blev helt sikkert knyttet under de fem workshops. En af Energiforum Danmarks styrker er vores medlemmers fælles store viden på tværs af brancher og segmenter – især når den bliver sat i spil på vores arrangementer. I dette magasin præsenterer vi resultater og konklusioner fra workshopsene.

Et af de gennemgående temaer både i indlæg og i debatterne var, at der både er behov for fortsat fokus på udbygning af fossilfrie energiformer OG på energieffektiviseringer og reduktion af energiforbruget. Det er ikke en enten eller, men en mange-strenget løsning der skal satses på. Et budskab fra branchen, som jeg håber, bliver taget med til de igangværende forhandlinger omkring et nyt energiforlig, og som kan skabe gode betingelser for vores fælles arbejde med at omstille Danmark til et helhedstænkt, fossilfrit samfund.

Derfor var vi også stolte af at kunne præsentere Energylab Nordhavn som vinder af Energi- og Miljøprisen 2018. Energylab Nordhavn arbejder blandt andet med at bevise i storskala, at energieffektiviseringer og moderne forsyningsteknologier ikke er hinandens modsætninger. Tværtimod. Læs mere om Energylab Nordhavn i magasinet samt om de andre projekter og teknologier, som sætter Bygningen i centrum for den grønne omstilling.

Jeg vil ønske dig god læselyst med denne digitale udgave af Energiforum Danmarks magasin.