Foto: DuPont 

Fra kul til træflis

af: Steffen Mogensen, PR-konsulent

DuPont Nutrition & Health i Grindsted har gennemgået en omfattende ombygning af fabrikkens interne kraftværk. Kul er erstattet med bæredygtigt træflis, og det har reduceret både fabrikkens og byens CO2-udledning betragteligt.


Det er slut med at fyre med kul på en af verdens største emulgatorfabrikker, DuPont i Grindsted. Fabrikken har afsluttet en gennemgribende renovering af den eksisterende kedel med det formål at overgå fra kulfyring til fyring med bæredygtigt træflis.

Med ombygningen bliver DuPonts fabrik stort set CO2-neutral.

– Ombygningen har været planlagt længe. Vi startede med de første planer tilbage i 2013, og i slutningen af 2016 indledte vi så arbejdet. Vi er glade for, at vi nu kan sige farvel til kul til fordel for et vedvarende alternativ som træflis, forklarer project team leader ved DuPont Michael Teckentrup.

Renoveringen omfattede afmontering og erstatning af næsten al tidligere installation og styring og kun den rå kedelkerne kunne bibeholdes. Derfor indgik DuPont en installationsaftale til adskillige millioner kroner med den tekniske servicepartner Intego.

Mange kompetencer i spil

Integos arbejde på DuPonts fabrik er primært udsprunget fra virksomhedens Grindsted-afdeling, fortæller projektleder hos Itego Allan Christensen, men også blandt andre Herning-afdelingen og Aalborg-afdelingen, som Allan Christensen selv kommer fra, har bistået med projektet. 

– Arbejdet med kedelombygningen har krævet, at vi har gjort brug af store dele af vores kompetencepalet. Vi har leveret styretavler og andre installationsdele, lavet elektrikerarbejde i alle afskygninger, mens opgaven også har beskæftiget flere af vores procesteknikere. Vi har desuden assisteret med røgrenseanlægget og varmegenvindingsanlægget, fortæller Allan Christensen.

Han fortæller supplerende, at DuPont sidste efterår byggede en lagerhal til træflisen samt et transportsystem mellem lager og kedelbygningen.

Dækker halvdelen af byens fjernvarme

Omlægningen fra kul til træflis betyder en samlet årlig CO2-reduktion på hele 64.000 tons. Det er godt nyt for både økonomi og miljø -  og Grindsted by nyder oven i købet godt af overskudsvarmen fra fabrikken, som leveres til byens fjernvarmenet.

Faktisk forventes det, at DuPonts overskudsvarme vil dække cirka halvdelen af Grindsted El- og Varmeværks fjernvarmebehov.

Flisen til DuPonts fabrik leveres af HedeDanmark og kommer fra bæredygtig skovhugst.

Video om HedeDanmarks flisproduktion