Levende laboratorium i Københavns kommende superbydel

af: Journalist Karin Wain

Når EnergyLab Nordhavn-samarbejdet når til vejs ende med udgangen af 2019, er det planen, at energiselskaberne skal rulle løsningerne ud i større skala. Samtidig er det målet, at nogle af delløsningerne er parate til en prækommerciel fase, hvor private aktører løber videre med løsningerne på markedsvilkår.


Energiforum Danmark har fået en guidet tur i showroomet hos EnergyLab Nordhavn, der er modtager af årets Energi- og Miljøpris.

Visse steder minder Nordhavn allermest om kulissen til en gammel Olsen Banden-film. Men Københavns gamle frihavn er i disse år under drastisk forvandling. I Aarhusgade-kvarteret er gamle siloer blevet renoveret til erhverv, og spritnye lavenergiboliger skyder op langs vandet som krokus i forårssolen.

I Pakhus 47, side om side med en travl byggeplads, holder EnergyLab Nordhavn til. Projektet, som samler myndigheder, universiteter, forsyningsvirksomheder og industri om det fælles mål at forske i, udvikle og demonstrere løsninger til fremtidens intelligente energisystem, blev i marts tildelt Energiforum Danmarks Energi- og Miljøpris 2018.

Den unikke skulptur, der følger med prisen, står synligt fremme og funkler med sin grønne farve om kap med forårssolens stråler i havnebassinet uden for vinduet.

- Vi modtager prisen med stolthed. Den er en anerkendelse, som styrker projektets parter i, at vi gør noget rigtigt. Og den fungerer som en blåstempling af vores resultater overfor de brancher, som skal aftage resultaterne, når vi er færdige, siger projektleder Christoffer Greisen.

Han står i spidsen for samarbejdet, der tæller partnerne DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, Balslev, Danfoss, ABB, MetroTherm, CleanCharge, PowerLabDk og Glen Dimplex Nordic. Projektet er støttet af EUDP, løber i perioden 2015-2019 og er netop blevet forlænget med et halvt år.

Kurv af delløsninger

Som led i Københavns Kommunes ambitiøse planer om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad, skal Nordhavn over de kommende 50 år bebygges med ikke mindre end 40.000 bæredygtige boliger og et lignende antal arbejdspladser. Det gør området ideelt til laboratorium for fremtidens intelligente energiløsninger, hvor store andele af vindenergi skal spille meningsfuldt og fleksibelt sammen med den forsyningsmæssige infrastruktur, transportsektoren og bygningsmassen.

For hele arbejdet med at demonstrere, hvordan man kan samtænke el, varme, energieffektive løsninger og elektrisk transport i et intelligent, fleksibelt og optimeret energisystem er en kompleks affære. Og netop derfor er det, ifølge Christoffer Greisen, en stor styrke ved projektet, at det eksisterer midt i virkeligheden, der hvor udviklingen sker, fremtidens boliger bygges, og mennesker bor og lever.

- Jeg tror på, at fremtidens optimerede energisystem er bygget op af lidt mere decentrale løsninger end dem, vi har nu, som optimeres lokalt, men ikke er fuldstændig afskåret fra omgivelserne. Og hvor beslutningskraften i langt højere grad ligger ude hos forbrugerne, siger Christoffer Greisen.

En fremtid, hvor fleksibelt forbrug og energilagring er afgørende kodeord, kræver intelligent styring og et sindrigt system af samspil mellem forbrug og produktion, og det er netop, hvad EnergyLab Nordhavn tester og udvikler løsninger til.

- Det er ikke muligt at lave en master plan, som man kan gå ud og implementere. Hele ideen med det levende laboratorium er, at al den hardware og alle de aftaler vi etablerer, kan fortsætte bagefter, og at de praksisser, der ligger i projektet, kan bringes videre. Resultatet af projektet bliver en kurv af grundigt afprøvede delløsninger, der kan kombineres på forskellige måder afhængig af behov og betingelser, siger han.

Konditag med batterikapacitet

Den hybride og fleksible tankegang, der vil præge fremtidens energisystem, går fint i tråd med Nordhavns flerfunktionelle arkitektur. P-huset Lüders er et godt eksempel. De ellers overflødige kvadratmeter på toppen af bygningen er blevet til et konditag, hvor områdets beboere kan lege og træne med en ret uovertruffen udsigt som makker.

Inde i p-huset findes et af EnergyLab Nordhavns demonstrationsprojekter. Med et stort nettilsluttet lithium-ionbatteri, der fuldt opladet har kapacitet til et døgns elforbrug i 60 boliger, er det målet at undersøge og demonstrere, hvordan batterier kan afhjælpe spidsbelastningen i elsystemet og samtidig hjælpe til at stabilisere frekvensen i nettet.

Længere ude i Nordhavn indgår solcellerne på facaden af Copenhagen International School i et projekt, der demonstrerer, hvordan energien kan sælges til nettet og produktionen bruges til at stabilisere det. Og helt ude ved krydstogtsterminalen har HOFOR etableret en stor varmepumpe, som EnergyLab Nordhavn har sørget for kan agere intelligent og fleksibelt på elmarkedet efter billigste pris.

Andre dele af projektet demonstrerer fleksibel fjernvarme og fjernvarme med lav fremløbstemperatur samt en kombination af fjernvarme og el-forsynet varme, der styres i den enkelte bolig.

Alt dette kræver indsamling af mængder af data også hos forbrugerne og mulighed for intelligent styring af anlæggene. Derfor indgår en række boliger i demonstrationsprojekterne, hvor smart kontrol af varmesystemet, måling af den oplagrede varme i bygningsdelene og bygningsautomation er en del af hverdagen.

Foto: EnergyLab Nordhavn

Klar til næste fase

Ud over at skabe det bedst mulige grundlag for intelligent energiforsyning i den kommende superbydel er det overordnede mål nemlig at skabe danske arbejdspladser ved at udvikle unikke produkter og viden, som kan eksporteres til omverden. For bedst muligt at kunne præsentere projektet har EnergyLab Nordhavn etableret et showroom i Pakhus 47. Og den internationale interesse er stor.  

- København er kendt som en by, man kan leve i, og hvor moderne byliv går hånd i hånd med energieffektivitet. Det skaber stor bevågenhed, og vi får besøg af mere end 50 internationale delegationer om året, primært fra Kina, Schweitz, USA og Europa, fortæller Christoffer Greisen.

Omkring EnergyLab Nordhavns sekretariat og showroomet har projektet etableret kontorfællesskabet EnergyHUB for virksomheder, der arbejder med intelligent byudvikling. Det er muligt at lægge vejen forbi i kontorfællesskabets åbningstid, men en decideret omvisning skal man booke i forvejen.

Under Nordic Clean Energy Week i maj tilbyder EnergyLab Nordhavn en række aktiviteter. Se eventuelt mere på nordicenergyexperience.com.

Foto: EnergyLab Nordhavn

Film: Konditaget Lüders