Foto: Colourbox 

Transportsektoren har kurs mod det grønne lys

af: Ulrik Blaabjerg, Studentermedhjælp

Transportområdet er i fuld sving med at omstille sig til en grønnere måde at fungere på. Her får du en status og et blik ind i fremtiden for Danmarks mest almindelige transportmidler.


Københavns gule bybusser

Foto: Foto: Colourbox

Som et led i en større omlægning af den offentlige bustrafik i Hovedstadsområdet skiftede Linje 5A sidste år navn til 5C, og samtidig blev de gule busser på linjen udskiftet med 37 nye turkise Cityline-busser, som kører på CO2-neutral biogas. 5C udleder 72 procent mindre NOx og har 33 procent mindre partikeludledning end de øvrige af Movias busser.

Københavns by-dieselbusser bliver over de kommende år udskiftet med miljøvenlige alternativer, og i 2019 begynder Movia at indfase i alt omkring 350 elbusser. Planen er, at alle byens busser skal være eldrevne i 2031.

Kilde: Ing.dk

Godstransport

Foto: Foto: Colourbox

Transportfirmaer søger i stigende grad at reducere deres miljømæssige fodaftryk, og ifølge branchen selv kan indførelsen af naturgas give besparelser på mellem 20 og 40 procent af brændstofudgifterne og op til 15 procent lavere brændstofforbrug sammenlignet med diesel.

Lastbiler, der kører på flydende naturgas LNG, forbedrer samtidig luftkvaliteten ved en betydelig reduktion af CO2 og nitrogenoxid og ved praktisk talt at eliminere partikeludslippet.

Kilde: Kamikposten

Færgetrafikken i Danmark

Foto: Foto: Colourbox

Færgeoverfarten mellem Helsingør og Helsingborg vil fremover være væsentlig renere. De to færger, Tycho Brahe og Aurora, er nemlig blevet ombygget til at være batteridrevne. Ombygningen til batteridrevne færger medfører en sænkning af CO2-udledningen med 50 procent.

Som passager kommer man ikke umiddelbart til at mærke nogen forskel. Færgerne ser ud, som de plejer, men man kommer til at kunne høre forskel. Batterier larmer nemlig ikke, og derudover kommer der ikke røg ud af skorstenen.

Prisen for at ombygge Tycho Brahe og Aurora til batteridrift har kostet 300 millioner svenske kroner, svarende til cirka 224 millioner danske kroner. Af dem har EU’s forvaltningsorgan for innovation og netværk, INEA, lagt 120 millioner svenske kroner. 

Kilde: TV2 Lorry

Biltransport

Foto: Foto: Colourbox

Det Miljøøkonomiske Råd skildrede i en nylig rapport, hvordan hver femte bil i 2030 kører på el, svarende til et godt stykke over 500.000 elbiler. Aktuelt er elbilbestanden på under 10.000, og bestanden er de seneste år kun vokset med under 1.000 om året.

Lars Gårn Hansen, økonomiprofessor og medlem af Det Miljøøkonomiske Råd, erkender overfor Altinget, at det ikke synes sandsynligt, at forudsigelsen om 18 procent elbiler i 2030 kommer til at holde stik. I stedet forklarer han, at de 18 procent svarer nogenlunde til, hvad man kan forvente, at nysalget vil være i 2030.

Kilde: Altinget

Københavns havnebusser

Foto: Foto: Colourbox

Københavns gule havnebusser udleder i alt et halv ton partikler om året. Det svarer til 15 procent af al den NOx og 65 procent af alle de partikler, som Movias busruter udleder.

Derfor har Københavns Kommune i deres budgetaftale for 2018 afsat 10 millioner kroner over fire år til de stærkt forurenende havnebusser, så de allerede næste år udleder færre partikler og fra 2020 bliver ”totalt miljørigtige”.

Kilde: Københavns Kommunes Budgetaftale 2018