Foto: Gate21 

Energirenoveringer kan give os bedre bygninger

af: Katrine Vollesen, kommunikationskonsulent, Gate 21

I dag indfrier vi ikke det store potentiale for energibesparelser i europæiske bygninger, og det skyldes blandt andet en mangel på finansieringsmodeller målrettet renovering af bygninger. Den udfordring har ni partnere taget hul på i projektet Effect4Buildings.


40 procent af det samlede energiforbrug i EU stammer fra bygninger. Energieffektiviseringen af bygninger spiller derfor en væsentlig rolle i omstillingen til et fossilfrit samfund.

Projektet Effect4Buildings består af partnere fra både nordiske og baltiske lande, der sammen udvikler nye finansielle modeller til energirenovering - og forbedrer eksisterende. Målet er at give offentlige bygningsejere et bedre kendskab til metoder, værktøjer og finansieringsmodeller, der i sidste ende kan få gennemført flere (energi)renoveringer.

Tværnationalt samarbejde skal give bedre energirenovering

Effect4Buildings ønsker at styrke en mere helhedsorienteret tilgang til energirenovering, og det kræver nye metoder og inspiration på tværs af landegrænser.

– Det er en klar styrke i Effect4Buildings-projektet, at det baserer sig på tværnationalt samarbejde. Energiomstillingen er en udfordring for os alle, og vi har alle forskellige styrkepositioner, hvor vi kan inspirere og lære af hinanden. Særligt når det kommer til at udfordre rammer for renoveringer og se mere helhedsorienteret på bygningen”, mener Malene Bugge Larsen, projektleder Gate 21.

Derfor mødtes alle projektets partnere og målgruppen, offentlige bygningsejere, i København den 14.-16. maj for at drøfte, hvordan projektet kan udvikle modeller og værktøjer, så de understøtter bygningsejerne på bedste vis.

– Vi ser for eksempel, at der stort set ikke er nogle EPC/ESCO-projekter i de baltiske land, det vil sige projekter hvor man bruger energibesparelser til at finansiere renoveringen. Men det er noget, de baltiske partnere i projektet rigtig gerne vil, og her kan vi være med til at dele ud af vores erfaringer. Omvendt kobler projektet os op på frontløberne, så vi bliver mere opmærksomme på nye tilgange og metoder til at energirenovere, fortæller Malene Bugge Larsen.

En pallet af værktøjer

Det andet ben i projektet er at bruge det styrkede samarbejde til at tage fat på udvikling og kvalificering af en række meget forskellige værktøjer. Der er i dag en række værktøjer tilgængelige, der både er forskellige i forhold til modenhed og kendskabsgrad hos målgruppen.

Projektets formål er derfor også at kvalificere og øge kendskabet til værktøjerne. Det skal sikre, at de bliver brugt, og dermed kan skabe værdi for de offentlige bygningsejere.

– Hos Gate 21 arbejder vi på at udvikle værktøjet ’Multi-service contracting’, der handler om at tilføje nye værdier til en renovering, så man ikke kun kigger på energi, men går mere helhedsorienteret til renoveringsprojekter. Det kan for eksempel være ved allerede i planlægningsfasen at indtænke vigtige parametre for bygningen såsom indeklima, bæredygtige materialer, rengøring eller drift, siger Malene Bugge Larsen og uddyber:

– Næste skridt bliver at involvere kommunerne i udviklingen og afprøvningen i værktøjerne, og vi søger derfor kommuner, som vil være med. Værktøjerne skal give offentlige bygningsejere større incitament og mulighed for at gennemføre renoveringsprojekter, uden at de bliver bremset af finansielle barrierer.

Fakta

Partnere

County board of Dalarna (SE), Environmental office of Lappeenranta region (FI), Hedmark county council (NO), Vidzeme planning region (LV), Gate 21 (DK), Association of Communes and Cities of Małopolska Region (PL), Foundation Tallinn Science Park Tehnopol (EE), State Real Estate Ltd (EE), Sustainable Building Cluster in Dalarna (SE).

Finansiering
Effect4Buildings har et samlet budget på 2.491.078 EUR og finansieres gennem EU’s grænseregionale Interreg program; Baltic Sea region (Interreg BSR).

Varighed
Oktober 2017 – september 2020

Projektleder
County board of Dalarna (SE).

Mere information
Ønsker du at deltage i udviklingen af værktøjerne eller høre mere om projektet, kontakt da:

Malene Bugge, Projektleder Energi

Kirstine Lorenzen, programleder Byg og By