Foto: Danish Fibres. Salgschef Bo Gyldenberg og direktør Palle Kuntz på produktionsanlægget i Varde. 

Fiberproducent vil skabe miljørigtige produkter

af: Vanja Lütje, Reese

Danish Fibres producerer syntetiske fibre og arbejder på at udvikle endnu mere miljøvenlige produkter. Det kan nemlig også betale sig økonomisk.


I løbet af de seneste 13 år har den Varde-baserede virksomhed Danish Fibres, som producerer syntetiske fibre, mere end halveret sit samlede energiforbrug. Det har givet gode resultater på bundlinjen og øget virksomhedens konkurrenceevne på det globale marked.

Konkurrenceevne og grøn profil går hånd i hånd

Palle Kuntz, direktør for Danish Fibres, forklarer, at virksomhedens konkurrencedygtighed går hånd i hånd med den grønne omstilling:

– Vi har satset benhårdt på en bæredygtig udvikling og lavet store investeringer for at sikre en mere energivenlig produktion. Det høster vi nu frugterne af i form af lavere produktionsomkostninger og øget konkurrencedygtighed på både pris og miljøvenlighed.

Palle Kuntz overtog ledelsen og ejerskabet af Danish Fibres i 2004. Dengang lå virksomhedens energiforbrug på over to mio. kWh om året. I dag er det årlige forbrug faldet til under én mio. kWh.

Målrettet optimering af produktionslinjer

Danish Fibres har blandt andet reduceret energiforbruget ved at udskifte produktionslinjernes hovedmotorer med nye lavenergi-motorer. I 2017 blev den sidste motor skiftet ud. Det gav en strømbesparelse på 45% på den pågældende produktionslinje.

– Vi er gået fra en 22 kW motor til en 15 kW motor og har dermed nedsat det årlige energiforbrug betragteligt. Med de nye motorer kan vi også tilpasse forbruget efter behov. Motorerne kan fortsat køre op til 22 kW, når behovet opstår, uden at blive overbelastede eller brænde af, fortæller Palle Kuntz.

Danish Fibres har ligeledes fokuseret på at overvåge elforbruget løbende. I januar registrerede de for eksempel, at en motor var begyndt at bruge usædvanligt meget strøm. De undersøgte sagen og fandt, at gearet på motoren var slidt. Det var en dyr investering at renovere gearet, men som resultat faldt motorens forbrug med 7kW. Investeringen viste sig derfor at være en god forretning på den lange bane.

Produktinnovation skal mindske ressourceforbruget

Danish Fibres producerer betonfibre af råmaterialet polypropylen (PP). Det er den mest energivenlige type blandt syntetiske fibre, fordi den udvindes som biprodukt og dermed kræver mindre energi at producere.

Danish Fibres ønsker dog at gå længere for at skabe miljøvenlige produkter. Virksomheden arbejder i øjeblikket på at udvikle en ny type PP-fiber med en forbedret overfladebeskaffenhed. 

– Fiberens overflade har en afgørende betydning for evnen til at forebygge revnedannelser i beton. Med det nye produkt kan vores kunder opnå den nødvendige betonstyrke med en mindre mængde fibre. Det samlede forbrug af fibre til et byggeprojekt kan dermed reduceres – til gavn for både kunden og miljøet, fortæller Palle Kuntz

Han vurderer, at kunder vil kunne nedsætte deres fiberforbrug med cirka 20 procent med den nye type fiber.

Levering med i den grønne strategi

Danish Fibres har også planer om at investere i et nyt pakkeanlæg, der skal sikre en mere effektiv opbevaring af fibre under transporten. Betonfibre leveres løst i papkasser. Målet er at øge mængden af fibre per kasse for at reducere CO2-udslippet og transportomkostningerne ved levering.

Det nye pakkeanlæg kræver en investering på 3,5 mio. kr. og vil tage 2-3 år at implementere. Men Palle Kuntz sætter gerne ressourcer af til investeringen, da han har erfaret, at grøn omstilling kan betale sig.