Foto: Grundfos 

RAPPORT: Fjernkøling kan dække halvdelen af behovet

af: Trine Møller Pedersen, journalist

I rapporten ”Fjernkølingens potentiale” fra september 2017 vurderer Rambøll, at der er et behov for 9,6 TW køling i Danmark, og at halvdelen af det behov med fordel kunne dækkes af fjernkøling med en stor andel af grundvandskøling. En sådan løsning kan realiseres i 2050 - hvis altså arbejdet gik i gang nu. Rambølls generelle anbefalinger til bygningsejere, kommuner, regioner, stat og fjernvarmeselskaber i den henseende kan læses i samme rapport.


Fakta

I Rambølls rapport ”Fjernkølingens potentiale” fra september 2017 opstilles fordelene ved fjernkøling for henholdsvis energiselskab, by og samfund. De lyder som følger:

Energiselskab:

 • Pakkeløsning for fjernvarme og fjernkøling giver tilfredse kunder
 • Gensidig markedsføring af fjernvarme og fjernkøling
 • Baner vejen for store varmepumper og overskudsvarme
 • Udnytter eksisterende ressourcer
 • Sænker varmeprisen

Staten:

 • Baner vejen for store varmepumper i fjernvarmen
 • Fremmer integration af fluktuerende vedvarende energi
 • Er samfundsøkonomisk fordelagtig
 • Fremmer lokal arbejdskraft fremfor import
 • Fremmer energieksport af samlet koncept for fjernvarme, fjernkøling og vindmøller

Byen:

 • Mere erhvervsvenlig
 • Lavere energiudgifter til varme og køling
 • Fremmer fjernvarme
 • Grønnere profil
 • Bedre bymiljø