Foto: Colourbox  

Funktionsafprøvning fejrer fødselsdag

af: Centerleder Vagn Holk, Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

For et år siden blev det præciseret i Bygningsreglementet, at det er et krav at funktionsafprøve nye tekniske installationer før ibrugtagning. Funktionsafprøvning er altså et relativt nyt koncept i installationsbranchen – men i virkeligheden bygger det på sund fornuft og gammelkendt viden, som skal frem i lyset igen.


De tekniske installationer sidder lige i skabet og ser flotte ud. Afleveringen går som smurt. Men så tages installationerne i brug – og bøvlet starter. Energiforbruget viser sig at være højere end forventet, indreguleringen er mangelfuld, og indeklimaet er dårligt – kort sagt er den tekniske funktionalitet langt fra i top.

Det resulterer i negativ omtale, og pilen rettes ind, så den peger på installatørerne. Det efterfølgende tovtrækkeri med udbedringer og lappeløsninger længe efter ibrugtagning af bygningen forringer økonomien i det samlede projekt væsentligt – både for bygherren og installationsvirksomheden. Desuden bliver alle, inklusive brugerne af bygningen, negative omkring projektet, som ellers skulle have givet en glad bygherre, en glad installatør og glade brugere af bygningen.

Funktionsafprøvning er et godt svar på disse problemer – og her på etårsdagen for dens indtræden i Bygningsreglementet trækker jeg nogle af de gode argumenter og løsningsforslag frem i lyset.

Bygherren skal stille krav fra starten

Brugen af funktionsafprøvning betyder, at bygherrerne skal mere på banen i forhold til at stille specifikke og tydelige krav i udbudsmaterialet, så det ikke ender med, at det er installationsvirksomheden der skal definere, hvilke krav der er relevante i det enkelte tilfælde. På den måde lander ansvaret for kravspecifikationen det rette sted, nemlig hos bygherrerne, mens installatørerne kan koncentrere sig om at levere installationer, der lever op til de specificerede krav. Det gælder dog for installatøren om at stille de rette spørgsmål i udbudsfasen, hvis bygherren ikke har været tilstrækkelig præcis i sin kravspecifikation.

Funktionsafprøvningen skal have en plads i tidsplanen

Det er utroligt vigtigt, at bygherren i sin projektplan tager højde for den tid, det tager at funktionsafprøve. Lige så vigtigt er det for installationsvirksomheden på byggemøder med mere at holde fast i de tider, der er sat af til testene, så de ikke nedprioriteres, når/hvis budget og tidsplan skrider for det samlede projekt.

Installatørvirksomheden skal til gengæld sørge for at indregulere anlæggene og udføre egentest forud for funktionsafprøvningen, der skal finde sted umiddelbart inden afleveringen.

Test ud fra specifikke krav

Funktionsafprøvningen handler alene om at kontrollere ved hjælp af funktionsafprøvninger, energimålinger og beregninger, at installationerne lever op til de givne krav. Det kan være eksempelvis være kontrol af indregulering, korrekte setpunkter og reguleringsstrategier i bygningsautomatikken, virkningsgrader, ydelse, styring og regulering, fjernvarmevekslere, kontraventiler og lignende, mens krav til ventilationsanlæg typisk handler om SFP-faktor, temperaturvirkningsgrad, automatik og luftfordeling.

Et bedre slutresultat gavner alle parter

For bygherren giver funktionsafprøvning den fordel, at installationerne får den kvalitet, bygherren ønsker. Og for installationsentreprenørerne skabes der med funktionsafprøvning et godt grundlag for at levere velfungerende installationer i høj kvalitet, som kunderne bliver tilfredse med fra dag ét – og som også brugerne af bygningen vil blive glade for, takket være et godt indeklima.

Vejledninger om funktionsafprøvning:

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger har udgivet en stribe vejledninger om, hvordan man helt konkret funktionsafprøver. De er målrettet anlæg i eksisterende etageejendomme til beboelse, men kan med en lettere tilpasning af bl.a. kravene til ydeevne også benyttes til nybyggeri og til andre typer af bygninger. Gå til ByggeriOgEnergi.dk for at downloade vejledningerne om funktionsafprøvning. 

Desuden kan der findes yderligere en vejledning til Bygningsreglementet.dk om funktionsafprøvning. Vejledningen kan findes her: kortlink.dk/bygningsreglementet/u9mg