Foto: Gate 21 

Hospitaler eller byer - energiomstillingen er den samme

af: Niels Boel, Forretningsudviklingsdirektør Schneider Electric.

Interreg-projektet FUTURE undersøger, hvordan vedvarende energi kan integreres i komplekse bygninger som hospitaler. I Region Hovedstaden alene har hospitalerne et samlet energiforbrug, der svarer til en by på knap 30.000 indbyggere. Kan vi gøre det energiforbrug grønt og mere fleksibelt, er vi nået langt.


Hospitaler sover aldrig. Her opererer, steriliserer, ventilerer, koger, køler, fryser og opvarmer man dagen lang, året rundt. Hospitaler er små byer i sig selv.

Derfor er hospitaler et oplagt sted at teste energifleksibilitet og lagring af vedvarende energi. De bruger generelt meget energi, og forbruget er væsentlig anderledes end i andre bygninger.

Hos Schneider Electric har vi sammen med Region Hovedstaden, Center for Ejendomme, DTU, Balslev Rådgivende Ingeniører og Gate 21 som led i Interreg-projektet FUTURE fået midler til at undersøge, hvordan vi kan integrere vedvarende energi i bygninger, der er så komplekse, som det er tilfældet med netop hospitaler.

Tanken er, at det ’utraditionelle’ energiforbrug kan gøres mere fleksibelt og bane vej for integration af mere vedvarende energi. Hvis vi kan integrere vedvarende energikilder bedre, øge energieffektiviteten og sænke energiforbruget i regionens hospitaler, svarer det til at rulle massive indsatser ud i hele byer på størrelse med Holbæk, Svendborg eller Sønderborg.

Bornholm som laboratorium

Smart grid og smarte bygninger er dybt afhængige af hinanden. Skal vi udnytte de muligheder, som smart grid bringer med sig og tilpasse bygninger til at anvende mere vedvarende energi, skal bygningerne være mere intelligente end i dag.

På Bornholm er man allerede et væsentlig skridt på vej i den retning. Med EcoGrid tester man metoder til at styre og regulere forbrug og skabe et mere fleksibelt energisystem, der bedre kan integrere fluktuerende energikilder.

Derfor bliver det her, vi laver de første test. Partnerskabet undersøger, hvordan Bornholms Hospitals energiforbrug kan tilpasses den svingende el- og varmeproduktion, så bygningen bliver en aktiv spiller i smart grid-nettet. Det sker over de næste tre år.

Sideløbende, og baseret på vores viden og erfaringer, skaber vi et simuleringsværktøj til at vurdere det energimæssige og forretningsmæssige potentiale for integration af vedvarende energi i komplekse bygninger.

Foto: Gate21

Samarbejde skaber de bedste løsninger

De bedste løsninger bliver ofte skabt på tværs af brede partnerskaber. På Bornholms Hospital tager vi afsæt i DTU’s forskning. Den skal sættes i spil, testes og demonstreres, så vi kan gå fra forskning til forandring. Derfor er det vigtigt, at virksomheder og rådgivere er med, lige såvel som det er vigtigt, at vi har offentlige partnere med.

I sidste ende er det de offentlige aktører, der skalerer og forankrer løsningerne, fordi det er dem, der har musklerne til at rulle systemerne ud.

Løsninger til resten af verden

Casen her er en del af FUTURE, der er et bredt partnerskab med mere end 20 offentlige og private aktører i Sverige og Danmark. Over de næste tre år udvikler og tester vi forskellige teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi, cirkulær økonomi og udnyttelse af ressourcer.

Resultaterne skal være med til at forme fremtidens intelligente energi- og ressourcesystemer og gøre Greater Copenhagen til den førende region for grøn omstilling og vækst.

Om FUTURE

FUTURE består af syv casesamarbejder, der arbejder med teknologier, værktøjer eller forretningsmodeller inden for vedvarende energi, cirkulær økonomi og udnyttelse af ressourcer.

Integration af vedvarende energi i komplekse bygninger

Region Hovedstaden, Center for ejendomme, DTU, Balslev Rådgivende Ingeniører og Schneider Electric

Lagring og smart styring af energi i individuelle bygninger

Gate 21, DTU, SEAS-NVE, REFA, Heatplan og Kalundborg Kommune.

Ectogrid
E.On Sverige, Region Skåne og Skåne Universitetssygehus

Energioptimering
E.On Sverige, Region Skåne og Skåne Universitessygehus

Cirkulære løsninger med integration af energi, ressourcer og affald
E.On Sverige, Region Skåne, Skåne Universitetssygehus.

Resttekstiler som en del af fremtidens intelligente byggeri
Lendager Strategy, Rambøll og Affaldplus.

Intelligent brug af produktdata, der forbedrer og fremmer genbrug i cirkulære samfund
Aalborg Universitet, Affaldplus, Lund Kommune og Bofa.

EU’s grænseregionale Interreg program; Øresund-Kattegat-Skagerrak (Interreg ØKS) finansierer projektet med 3,2 mio €, mens de tre regioner medfinansierer med 1,26 mio €.

Se mere på www.gate21.dk/project/future