Få gode råd fra leverandørerne om rumakustik, luft og lys. Foto: Colourbox 

Leverandørernes fif til valg af indeklimaprodukter

af: Ecophon, Condair & Højager Belysning. Redigeret af Trine Møller Petersen

Energiforum Danmark har spurgt førende leverandører på markedet, hvad der lige nu er vigtigt at huske på, når man vælger løsninger, der skal skabe et godt indeklima på arbejdspladsen. Det gælder her i forhold til rumakustik, luft og lys.


Den gode rumklang

Efterklangstiden det absolut vigtigste parameter at være bekendt med, når det kommer til rumakustik. Sådan lyder det overordnede råd fra Morten Roar Berg der er Concept Developer hos Ecophon. En virksomhed der producerer og udvikler akustiske produkter og løsninger.

Efterklangstiden beskriver kort sagt, hvor meget et rum støjer. Jo kortere efterklangstiden er, jo mindre støjer rummet. Bygningsreglementet stiller primært krav til efterklangstiden i mindre rum, og kort fortalt afhænger efterklangstiden af forholdet mellem et rums absorptionsareal og rumfang.

Find bygningsreglementets krav til akustisk indeklima her

Herudover er det vigtigt at holde produkts absorptionsklasse for øje, fordi det afgør, hvor effektivt et produkt absorberer lyden. Jo større absorptionsareal et rum har, jo hurtigere vil lyden dø ud, og typiske bygningsmaterialer og indretning bidrager forsvindende lidt til absorptionsarealet.

Det afhænger nemlig af materialernes kvalitet, hvor man kan bruge absorptionsklasserne som retningsgiver; de går fra A og ned. Men husk, det handler altså om kvadratmeter, og derfor er loftet næsten altid den mest effektive overflade at dedikere til akustiske materialer, lyder det fra Morten Roar Berg.

Find bygningsreglementets krav til akustisk indeklima her

Rumfanget er også særdeles vigtigt at holde sig for øje. Jo større rummet er, jo længere vil efterklangstiden blive. Dette er specielt vigtigt, hvis man har at gøre med eksempelvis rum i dobbelthøjde og åbne miljøer. Når det eksempelvis kommer til kontormiljøer, gælder der ikke krav til efterklangstid men til absorptionsareal i forhold til gulvareal. I dette tilfælde bliver det ekstra vigtigt at huske på kvaliteten af de akustiske produkter. Hvis eksempelvis en loftflade på 30 m2 påsættes et akustisk produkt i klasse C, kan loftets absorptionsareal ende helt nede på 19 m2.

Det er desuden vigtigt at tænke tredimensionelt, idet lyd har tendens til at blive fanget mellem parallelle flader. Derfor er det en god idé at sprede absorptionsareal mellem væg- og loftoverflader. En god tommelfingerregel er altid at have mindst 15-30 procent af rummets absorptionsreal på væggene, alt efter rummets størrelse.

Du kan læse mere på www.ecophon.com

Foto: Ecophon udvikler løbende nye produkter, der løser akustikproblemer på for eksempel arbejdspladser. Ecophon SoloTM Baffle Wave er et eksempel på en løsning, der ”bringer organiske former og en følelse af flow til gangarealer” (Ecophon).
Foto: Akustikløsninger kan have mange forskellige visuelle udtryk. Her skabes et minimalistisk loft med et lineært udtryk ved brug af Ecophon FocusTM Lp (Ecophon).
Foto: Akustikløsninger kan have mange forskellige visuelle udtryk. Her skabes et unikt kantet udtryk med Ecophon SoloTM Baffle (Ecophon).
Foto: Hvis et rums overflader allerede anvendes eller er af lavere akustisk kvalitet, kan man supplere med frithængende enheder, som akustiske flåder og baffler, for at forøge rummets absorptionsareal i forhold til rumfanget (Ecophon).

Den gode luft

Du kan undgå smittefare ved at gå til kamp mod tør luft i vinterhalvåret. Det mener Jeanet Berg, der er sygeplejerske og indeklimaekspert i Condair. En virksomhed der leverer indeklimaløsninger i form af blandt andet luftbefugtning og køling.

Problemet med den tørre luft i disse måneder er, at sygdomme trives rigtig godt i den. Undersøgelser viser, at viras overlevelsesevne reduceres med 80 procent når luftfugtigheden overholder Arbejdstilsynets og HKs anbefalinger, og derfor er det vigtigt at have styr på luftfugtigheden i influenzasæsonen. Plages medarbejdere derfor af problemer som irriterede øjne, vedvarende hoste, tørre slimhinder og hovedpine eller er der stor sygdom på grund af influenza og forkølelse? Så kan det være, at den relative luftfugtighed er så lav, at det er usundt for helbredet.

Det er især arbejdspladser med ventilation, som vil opleve tør luft, da luftskiftet er med til at fjerne den naturlige balance i luftfugtigheden, som gør luften sund for os mennesker at indånde, fortæller Jeanet Berg.

Det er muligt at dæmpe generne fra den tørre luft med eksempelvis saltvandsdråber til øjnene, men det er langt mere effektivt at styre luftfugtigheden på arbejdspladsen, så den følger de officielle anbefalinger fra Arbejdstilsynet og HK.

På trods af adskillige indeklimaklager i de årlige arbejdspladsvurderinger er dog det desværre almindeligt, at mange arbejdspladser ikke er bekendt med sammenhængen mellem luftfugtighed og sygefravær. Derfor hjælper og rådgiver Condair dagligt virksomheder og institutioner til et sundere indeklima.

Condair tilbyder et gratis indeklimatjek, hvor vi nemt og hurtigt måler luftfugtigheden på arbejdspladsen. Er luften for tør, så kan vi opsætte en hygiejnesikret luftbefugter, som vil sørge for en sund luftfugtighed. Du kan også selv tjekke luftfugtigheden ved at bestille et gratis hygrometer på www.condair.dk/startpakke.

Foto: Vinterhalvåret er højsæson for sygdom, og for lav luftfugtighed giver øget smittefare. Derfor anbefaler Condair at få tjekket luftfugtigheden med et hygrometer (Condair).

Det gode lys

Søg rådgivning før du vælger LED. Markedet for LED-løsninger er vokset markant, og det har givet plads til produkter af både meget høj men også meget ringe kvalitet. Derfor er det vigtigt at kunne kende forskel og vælge rigtigt som kunde. Det fortæller Søren S. Stage-Madsen, der er projektchef i Højager Belysning. 

Markedet for energioptimering har sat fokus på de store potentialer, der er i forhold til både indeklima, miljø og økonomi ved at udskifte udtjente lyskilder med moderne LED-løsninger. Belysningsbranchen har derfor oplevet store omvæltninger de senere år, ligesom der er sket et tiltrængt kvalitetsløft i de produkter og løsninger, der udbydes.

Desværre er det omvendte også tilfældet. Den store efterspørgsel på LED-løsninger, har nemlig også åbnet markedet for produkter af ringe kvalitet, ligesom det er vigtigt at vælge den rigtige LED-løsning til det rigtige behov.

Det stiller store krav til bygherre, som i de fleste tilfælde ikke har den fornødne faglige indsigt til selv at træffe beslutning om valg af LED-løsning. Derfor synes markedssituationen i dag også at gå i retning af, at bygherrer i stigende grad søger råd og vejledning hos professionelle leverandører og rådgivere såsom Højager Belysning.

Ét er nemlig levetid og blændingstal men helt andre parametre er at finde vej gennem de mange muligheder, der er, i forhold til nye tekniske muligheder for eksempelvis styring og farvetilpasning på forskellige tidspunkter af dagen. Den helt korrekte løsning med LED og styring giver mulighed for et mangeårigt anlæg med store besparelser på drift og vedligehold, samtidig med at indeklimaet forbedres. Belysning kan for eksempel være med til at forkorte indlæggelsestider i sundhedssektoren og reducere antallet af sygedage i erhvervslivet.
Men det kræver korrekt projektering og ikke mindst forventningsafstemning at opnå de ønskede resultater, da mulighederne – og dermed faldgruberne – er mange.

Højager Belysning A/S tilbyder rådgivning, projektering og salg af professionelle belysningsløsninger. Virksomheden har denne måned skrevet under på Danmarkshistoriens største aftale på belysning. Aftalen er indgået mellem SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice, red.) og Højager Belysning A/S. Du kan læse mere om Højager Belysning på www.hojagerbelysning.dk.

Foto: Højager Belysning har blandt andet udført et energi- og driftsoptimeringprojekt på Vordingborg Bibliotek, hvor det dels lykkedes at optimere lyseffekten med 50 procent og samtidig reducere energiforbruget med 50 procent. Levetiden på lyskilderne er desuden gået fra 10.000 driftstimer til 70.000 driftstimer med nye armaturer. Lyset er koblet til et bevægelses- og styringssystem (Vordingborg Bibliotek).
Foto: Højager Belysning har blandt andet udført et energi- og driftsoptimeringprojekt på Vordingborg Bibliotek, hvor det dels lykkedes at optimere lyseffekten med 50 procent og samtidig reducere energiforbruget med 50 procent. Levetiden på lyskilderne er desuden gået fra 10.000 driftstimer til 70.000 driftstimer med nye armaturer. Lyset er koblet til et bevægelses- og styringssystem (Vordingborg Bibliotek).