Eleverne på Skovlunde Skole Nord i Ballerup gav positive tilbagemeldinger på det projekt, som blev testet i deres klasselokale af Saint-Gobain. Foto: Saint-Gobain.  

Nyt indeklimakoncept integrerer luft, lyd og lys

af: Jonas Christensson, Indeklimaekspert, Saint-Gobain

En innovativ idé blev testet i projektet ”Skolerenovering i en helhed”. Det førte til, at virksomheden Saint- Gobain har udviklet det nye indeklimakoncept aereNmore. Konceptet hjælper bygherre med at skabe et godt indeklima ved både renovering og nybyggeri, ligesom det integrerer flere indeklimaparametre.


Vi danskere opholder os op til 80-90 procent af tiden inden døre. Mange af timerne er vi på arbejde eller i skole. Hvis indeklimaet er for dårligt, kan tiden inden døre give gener som eksempelvis hovedpine, øjenirritation og allergiske symptomer. Derfor er indeklimaet og alle dets facetter vigtige, når vi bygger nyt eller renoverer eksempelvis skoler.

Det har været hovedfokus i projektet ”Skolerenovering i en helhed” og i den løsning, som virksomheden Saint-Gobain testede i projektet. En løsning, som blev forløberen til en ny forretningsmodel – aereNmore - i Saint-Gobains portefølje.

- I projektet har en række virksomheder sammen testet forskellige helhedsorienterede innovative løsninger på en skole i Ballerup, som fokuserer på både luft, lys og lyd, og som samtidig har effektiv energistyring. Virksomhederne har designet løsninger, der fokuser på, at eksempelvis ventilationen ikke må skabe en ny indeklimaudfordring som for eksempel træk, siger Malene Bugge Larsen, projektleder for ”Skolerenovering i en helhed” i Gate 21 og tilføjer:

At Saint-Gobain på den baggrund har udviklet en ny indeklima-løsning, bekræfter os i, at denne type test-projekter skaber værdi for både virksomheder og bygherre.

Fra test til indeklimaløsning

En af de konkrete tests foregik i et klasselokale på Skovlunde Skole Nord i Ballerup. Her testede Saint-Gobain perforerede akustiklofter af gips i samarbejde med Airmaster og Zumtobel, som leverede henholdsvis ventilation og belysning. Erfaringerne fra projektet var mange, og målingerne viste en klar forbedring af indeklimaet, som blev bakket op af positive brugeroplevelser. Læs mere om resultaterne fra testen her, eller se en video om testen nedenfor. 

En af de vigtigste erfaringer, set fra Saint-Gobains side, var i forhold til roller og ansvar før, under og efter en renovering.

- Netop det gav inspiration til, at vi har udviklet et nyt koncept og forretningsområde, nemlig en såkaldt ”one-stop shop LLL-løsning”, hvor ”LLL” står for luft, lys og lyd. Løsningen integrerer ventilation, god akustik og dynamisk belysning i én samlet indeklima-pakkeløsning ved renoveringer og nybyggeri, forklarer Mats-Arne Olsson, Managing Director i Saint-Gobains nye start-up virksomhed aereNmore.

One-stop shop fjerner kompleksiteten

Saint-Gobain producerer gipsplader til akustiklofter. Derved opstod idéen til at bruge de små huller i akustikpladerne til at komme ren, frisk luft ind i lokalet. Et ventilationsanlæg blæser luft ind over gipspladen, som siver ud gennem hullerne og skaber ventilation uden træk. Frisk luft bliver fordelt over hele rummet, og følere i rummet måler CO2-niveauet; når det bliver for højt, bliver der lukket mere luft ind i rummet.

Ud over frisk luft og fornuftig akustik er god, dynamisk og intelligent belysning integreret i indeklimaløsningen, så lamperne eksempelvis automatisk indstilles til at sprede sollys-lignende belysning på dage, hvor der ikke slipper nok dagslys ind i lokalet. 

Men fordelene er ikke kun et godt indeklima for dem, der bruger lokalerne. For bygherren reducerer løsningen kompleksiteten ved at samle flere elementer i én entreprise.

- aereNmore står for hele processen fra design til installation og varetager kontakten med alle underleverandører. Den samlede løsning med lyd, lys og luft i én entreprise giver desuden en række miljømæssige og økonomiske fordele for bygherren, fordi aereNmore står for hele indeklimaentreprisen. Med andre ord undgår bygherren ekstra omkostninger, forsinkelser og besværet med at håndtere tre forskellige entrepriser med hver sin underskov af underleverandører, siger Mats-Arne Olsson.

Løsningen kan både anvendes i skoler og kontorer, hvor et godt indeklima både påvirker trivsel, indlæring og koncentration. Læs mere om aereNmore her

Multi-service-contracting er det nye sort

En løsning som aereNmore, der integrerer flere forskellige funktioner, er der blandt andet interesse for i projektet ”Effect4Buildings”. Her arbejder kommunale bygningsejere og private leverandører med at indhente og dele viden om teknologiske løsninger som gerne er multifunktionelle.

- Vi oplever en stor interesse for den type løsninger og produkter, som kan løse flere forskellige udfordringer inden for eksempelvis energi og indeklima. I projektet Effect4Buildings fokuserer Gate 21 på multi-service-contracting, som dækker over renoveringsløsninger, der, udover at fokusere på energi, også indtænker parametre som byggeriets driftsomkostninger og indeklima, siger Malene Bugge Larsen, projektleder for Effect4Buildings i Gate 21.

Projektet er finansieret af EU-midler (Interreg BSR, red.). Læs mere om Effect4Buildings her.

Video om diffus ventilation og akustiklofter på Skovlunde Skole