Som en del af hal-projektet er der også fokus på kommunikation til, fra og mellem brugerne. Foto: Silkeborg Kommune 

Silkeborg spørger brugerne før de bygger idrætshaller

af: Lars Thygesen Teamleder i Energi & Teknik, Silkeborg Kommune og formand for Energiforum Danmark

Arbejdet med at skabe fem nye idrætshaller i Silkeborg Kommune foregår i lige så høj grad blandt brugerne i de eksisterende haller, som det gør rundt om mødebordet med entreprenøren. Målet er at skabe bygninger med et lavt energiforbrug, et godt indeklima og gennemtænkte rammer for drift og vedligehold.


Antropologiske undersøgelser, dataindsamling og dataanalyse er ligeså vigtigt som materialevalg og valg af tekniske løsninger, når Silkeborg Kommune lige nu planlægger at bygge fem nye haller. Virksomheden Transition, hjælper med at gennemføre undersøgelser, interviews, målinger og analyser.

Hos Silkeborg Kommune er målsætningen at skabe helhedsprojekter, hvor energi og bæredygtighed skal gå hånd-i-hånd med ligeså vigtige parametre som brugertilfredshed, indeklima og totaløkonomi. For at kunne sikre de rigtige valg, er det derfor vigtigt at have de rigtige data tilgængelige; ikke kun de hårde fakta, som kan måles og vejes, men også de blødere kendsgerninger som brugernes oplevelser og forventninger, som kan tilvejebringes via antropologiske værktøjer.

- Vores mantra for arbejdet med vores haller og sale er, at vi sammen skal skabe de gode rammer for trivsel og udvikling. Det er altså et fælles projekt, hvor kommunen har været tovholdere, men hvor de lokale foreninger samt bestyrelser, skoler og SFO’er har været en stor del af processen. Og de skal fremadrettet give projektet liv, forklarer Mette Viborg, projektleder i Ejendomme hos Silkeborg Kommune, som er ansvarlig for at designet i de eksisterende haller udvikles i samskabelse med brugerne.

Starter hos brugerne

Projektet er derfor startet ude hos brugerne, og i samarbejde med en række foreninger, i de eksisterende haller, hvor der også er indsamlet en række konkret forbrugsdata og indeklima-målinger. Disse data er nu taget med i projekteringsfasen, som foregår disse måneder. Her har det blandt andet stor betydning, at reguleringen af både varme og ventilation baseres på de rigtige følere, ud fra de erfaringer man har gjort sig. Det er blevet tydeligt, at selv mindre afvigelser i reguleringsparametre, setpunkter, følerplaceringer og så videre kan have stor betydning for både indeklimaet og energiforbruget.

Det er ikke ny viden. Men det er ret unikt, at parterne nu, mens de planlægger og projekterer, samtidig analyserer på en stor mængde data fra idrætshaller der i drift.

Udover de blødere antropologiske undersøgelser, som giver et opdateret indblik i brugernes adfærd, udfordringer og ønsker, består projektet altså af et bredt arsenal af målinger i bygningerne. Denne indsigt skal hjælpe med at be- eller afkræfte en række hypoteser; blandt andet om reguleringen af de tekniske installationer, effekten på indeklimaet og energiforbruget.

Konkrete ønsker

Og dialogen med brugerne har allerede givet anledning til ændringer. Det er blandt andet blevet belyst, at der var behov for nemmere håndtering af glemt tøj og affald, bedre adgang til rengøringsudstyr, nemmere adgang til kommunikation og et generelt meget højere niveau af information til brugerne. Alt dette har ført til design-ændringer i eksisterende haller, men også til nye måder at designe de fem nye haller på, som skal bygges inden for de kommende år.

I næste fase er der sat fokus på de lidt mere tekniske aspekter af hallerne, som påvirker indeklimaet og energiforbruget. Fokus er nemlig ikke entydigt på at nedbringe energiforbruget. Forbedring af indeklimaet og brugeroplevelsen generelt har et tilsvarende stort fokus.

- Vores indledende kortlægning tyder på, at brugerne generelt oplever et godt indeklima i Silkeborg Kommunes idrætshaller. Når vi i næste fase begynder at sætte data og målinger til vores bruger-interviews bliver vi klogere på, hvordan indeklimaet faktisk ser ud, forklarer Line Nørmark

Foto: Brugerne har efterspurgt bedre muligheder for at rydde op og gøre rent efter sig selv, og derfor er der blandt andet opsat nye sorteringskasser i hallerne. Her er også plads til glemte sager (Silkeborg Kommune).

Lys som indsatsområde

Hun tilføjer, at et gennemgående kritikpunkt fra brugerne er belysningen, som ikke altid understøtter funktionen i hallen. Det er ikke kun relevant for planlægningen af de fem nye haller men også for de 28 eksisterende haller, idet alle haller i Silkeborg Kommune, inden for de seneste år, er renoveret med ny LED-belysning. Samtidig er de blevet udstyret med en programmerbar DALI og KNX-baseret styring, som tillader at forskellige lys-scenarier kan programmeres. Et numerisk tastatur giver brugerne adgang til de forprogrammerede lysscenarier via 4-cifrede koder.

- Løsningen fungerer generelt godt, men flere steder har vi ikke fået det kommunikeret ordentligt til brugerne. Andre steder, hvor visse sportsgrene som for eksempel badminton stiller store krav til belysningen, har vi endnu ikke fået programmeret de rigtige scenarier, som er tilpasset for eksempel badminton ved at dæmpe udvalgte armaturer og skrue op for andre, siger Jens Dalby, fagansvarlig for elinstallationer hos Silkeborg Kommunes Ejendomme.

Han tilføjer, at kommunen over de næste måneder, i samarbejde med brugerne, får tilpasset belysningen i alle haller.

- Og vi får opdateret vores kommunikation til brugerne via de nye info-tavler. Så tror jeg på, at vi får brugere, der er meget glade for belysningen i vores haller, vurderer Jens Dalby.

Hal-projekterne i Silkeborg Kommune sker i samarbejde mellem staben Ejendomme og Kultur- og Fritidsforvaltningen, ligesom samarbejdspartneren Transition er ansvarlig for de antropologiske undersøgelser blandt brugerne, dataindsamling og analyse.

Foto: Hallens brugere kan selv tilpasse belysningen via et kode-tastatur, hvor bestemte koder tænder forskellige lysscenarier til badminton, skolefest og meget andet (Silkeborg Kommune).
Foto: Silkeborg Kommune har skiftet til LED-belysning i alle sine haller. Her er det muligt at tilpasse belysningen til den aktivitet, der foregår i hallen (Silkeborg Kommune).

Fakta: 

I Silkeborg Kommune er al ejendomsdrift centraliseret efter facility-management princippet. Det betyder blandt andet, at der er stort fokus på ”den røde tråd” fra idé over byggeri og til drift, og at erfaringer fra driften netop implementeres tidligt i anlægs- eller renoveringsprojektet.

Silkeborg Kommune har 28 idrætshaller og yderligere 4 er under planlægning. Hal-projektet har to fokusområder:

  • Brugeroplevelsen og driften af de eksisterende haller skal optimeres.
  • Erfaringer fra de eksisterende haller og den nyeste viden, i forhold til blandt andet tekniske muligheder, skal inddrages i projekteringen og designet af de fem nye haller.