Teknologien, der kan holde tunge lastbiler kørende på gas, er allerede veludviklet og afprøvet. Derfor venter den danske transportbranche kun på lavere afgifter, så virksomhederne kan se en forretning i at investere i grøn kørsel, fortæller underdirektør i Dansk Transport og Logostik, Ove holm. Foto: Volvo Trucks Danmark 

Transportbranchen: Dieselmotoren vil leve videre

af: Trine Møller Pedersen, journalist

Mini-tema TRANSPORT: Elbiler er en stor del af løsningen på transportsektorens store udledning af CO2, men der er brug for en bredere vifte af tiltag. BrancheforeningeElbiler er en stor del af løsningen på transportsektorens store udledning af CO2, men der er brug for en bredere vifte af tiltag. Brancheforeninger efterlyser blandt andet mere fokus på grøn diesel og biogas. r efterlyser blandt andet mere fokus på grøn diesel og biogas.


Elbiler og grøn transport har fyldt meget de seneste måneder, og derfor sætter Energiforum Danmark fokus på, hvordan det kan lade sig gøre at nedbringe udledningen af CO2 på det danske vejnet. Det gælder både i forhold til privatbilisme, erhvervskørsel og kollektiv trafik.

 

Forbud mod salg af benzin- og dieselbiler. Det er et af de løsningsforslag på transportsektorens store udledning af CO2, som der er markant politisk opbakning til på Christiansborg. Men er det muligt at fragte alt fra frisk mælk og mennesker til slagtesvin rundt i landet, hvis ingen nye køretøjer må bruge benzin eller diesel i 2030? Både Dansk Elbil Alliance og Dansk Transport og Logistik er skeptiske. Grøn transport rimer på el – men også meget andet, lyder det:

- Jeg tror, der er plads til flere teknologier, og man kan indfri klimamålene på flere måder, så selvom vi fokuserer på elbiler, så ser vi også gerne, at flere teknologier kommer mere ind på markedet. Også fordi vi har et stort arbejde foran os i forhold til at integrere elnettet med transportsektoren og sikre grøn elproduktion, ligesom teknologien i forhold til elbiler er længst fremme, når det drejer sig om den lette transport, siger branchechef i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader.

Derfor ser hun, også efter 2030, en mulighed for fortsat at inkludere benzin- og dieselbiler, hvis de vel at mærke kører på brændstof med en høj procentdel biobrændstof.

Det gælder især for tung transport. Her er der også muligheder for elektrificering, men jeg tror, at biobrændstoffer her vil være den primære energikilde mange år frem, siger Lærke Flader

Foto: Lærke Flader er branchechef i Dansk Elbil Alliance, og hun efterlyser stabile rammevilkår og afgiftsfritagelse for elbiler, hvis salget for alvor skal stige (Dansk Elbil Alliance).

DTL: Forbud er umuligt

Det tror den erhvervspolitiske chef i Dansk Transport og Logistik, Ove Holm, bestemt også. Han har svært ved at forestille sig, at et eventuelt forbud for nye benzin- og dieselbiler vil gælde for lastbiler og varebiler.

- Jeg har svært ved at se dieselmotorens død i den nærmeste fremtid, og i forhold til lastbiler og varebiler vil det ganske simpelt ikke kunne lade sig gøre i 2030. Det har vi hverken infrastruktur eller teknologi klar til, mener underdirektør Ove Holm.

Han understreger samtidig, at Dansk Transport og Logistik er meget interesserede i at køre mere grønt, men Ove Holm ønsker både el, gas og især biobrændstof, som han efterlyser et større fokus på.

- Vi kører i dag på diesel med 6,8 procent bioethanol, og den procentdel vil vi gerne have meget højere op. I Sverige kører lastbilerne i gennemsnit med 15 procent biodiesel, og nogle med 100 procent, og vi kan sagtens være meget mere ambitiøse og udvikle en lokal produktion, så den del også bliver mere grøn. Særligt er det oplagt i Danmark at satse på biogas, fordi vi kan etablere en forsyning gennem naturgasnettet, påpeger Ove Holm.

Foto: Ove Holm er erhvervspolitisk chef og underdirektør i Dansk Transport og Logistik. Han mener, at branchen er parat til grøn omstilling, men han efterlyser mere politisk handlekraft fra både folketing og EU (Lisbeth Holten).

Ikke råd til biogas

Netop biogas ser Ove Holm som en meget brugbar energikilde til de tunge lastbiler. Her er teknologien desuden allerede veludviklet til både lastbiler og varebiler, og det eneste der sætter en stopper for gas-kørsel på de danske motorveje er, efter Ove Holms vurdering, økonomi.

- En lastbil, som kan køre på gas, koster cirka 200.000 kroner mere end en diesel-lastbil. Det kunne måske være en investering værd, hvis biogassen var billig, fordi transportvirksomheders brændstofomkostninger i gennemsnit udgør en tredjedel af de samlede omkostninger, men biogassen er dyrere end diesel på grund af de danske afgifter, siger Ove Holm og tilføjer:

Jeg har for eksempel et medlem, som er interesseret i at investere i gasdrevne varebiler, og han var for nylig i Italien og prøvekørte en model, som han var meget tilfreds med. Men det er ganske simpelt for dyrt i Danmark på grund af afgifterne; til gengæld kører der masser af dem rundt i Italien, hvor det koster det halve. Allervigtigst er det her, at vi får rammevilkår gennem EU, fordi det også sikrer lige vilkår i forhold til konkurrenceevnen.

Afgifter er altafgørende

Netop afgifter er også en af de helt store barriere for salg af elbiler i Danmark, og derfor er branchechef i Dansk Elbil Alliance, Lærke Flader, meget tilfreds med det store fokus, der igen er kommet på at understøtte udviklingen fra politisk hånd.

- Vi ser både et ønske om at nedbringe afgiftsniveauet og understøtte opbygningen af den nødvendige infrastruktur. Det er meget positivt, men de konkrete forslag er kortsigtede, og vi har brug har langsigtede rammevilkår, så det håber vi bliver resultatet af det kommende kommisionsarbejde, hvor Dansk Elbil Alliance meget gerne vil bidrage, siger Lærke Flader og uddyber:

Der er for eksempel aktuelt behov for at forlænge fritagelsen fra elafgift for alle former for vejtransport til udgangen af 2023. Skattesystemet må ikke være en hæmsko for de nødvendige rammevilkår, fordi det giver provenutab at sikre grøn udvikling, så det er fornuftigt at se på, hvordan vi indretter det anderledes, hvis klimamålene skal opfyldes.

Realistiske mål

Både Dansk Elbil Alliance og Dansk Transport og logistik mener, det er realistisk at nå de mål for andelen energikilder til de forskellige transportmidler, som EA Energianalyse har opgjort i ”Roadmap 2030”. Blandt andet, at salget af nye køretøjer i 2030 skal bestå af blandt andet 20 procent eldrevne varebiler og 15 procent gasdrevne lastbiler.

- Hvis vi gjorde som i Norge, hvor elbiler er helt afgiftsfri, så vil det slet ikke være noget problem. Heller ikke at nå en større andel, mener Lærke Flader.

- Det er meget realistiske tal, der indgår i ”Roadmap 2030”, som vi også har været en del af udarbejdelsen af. Vi får de første eldrevne skraldebiler i byerne om 1-2 år, og gasteknologien er jo allerede på plads, så vi mangler kun at se på afgifterne, siger underdirektør i Dansk Transport og Logistik, Ove Holm.

Han tilføjer, at Dansk Transport og Logistik også ønsker at bidrage til regeringens kommende kommissionsarbejde. Men allerhelst så han handling:

Så langt væk er 2030 jo ikke, og vi ved, hvad der skal til for at nå målene. Jeg frygter, at kommissionsarbejdet kommer til at handle for meget om at sikre, at statskassen ikke mister millioner frem for at fokusere på at få skub i grøn transport. Vi er klar. Vi har bare ikke råd.