Helsingør kommune afholdt i maj sammen med Det Økologiske Råd og britiske Bioregional en træningsdag for de nye bæredygtighedsagenter, som skal hjælpe One Planet projektet på vej i Helsingør (Foto: Det Økologiske Råd) 

Storstilet samarbejde om bæredygtig byudvikling

af: Jette Hagensen, Det Økologiske Råd

Helsingør Kommune er godt i gang med projektet One Planet Living, der tager helt konkrete skridt i retning mod bæredygtighed hos virksomheder, institutioner, borgere og kommunen. Det ambitiøse mål er at opfylde mål svarende til Parisaftalens 1,5 graders mål og FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.


One Planet Living projektet, der er støttet af KR Foundation, er udviklet og igangsat af den britiske NGO Bioregional og er et samarbejde mellem i første omgang fire byer: Durban i Sydafrika, Oxfordshire County i England, Saanich i Canada og så Helsingør.

Siden er den russiske by Tarusa også gået med i projektet, hvor der udveksles erfaringer og idéer via webseminarer, skype og e-mail.

To erfarne ildsjæle fra Bioregional stod i maj måned for træning af 12 lokale bæredygtighedsagenter i Helsingør.

Bæredygtighedsagenterne skal bidrage til, at virksomheder og institutioner – og også kommunen selv – tager vigtige skridt imod en bæredygtig fremtid og opstiller mål- og handleplaner for deres indsats.

Foreløbig har otte virksomheder, seks skoler og tre lokale organisationer takket ja til at være med i projektet. Håbet er, at mindst ti virksomheder, ti skoler og fire foreninger vil melde sig og arbejde sammen om at sætte mål og handlinger i gang.

Miljøorganisationen Det Økologiske Råd, der er projektleder for den danske del af projektet, har været i dialog med mange aktører i kommunen, og forbereder nu flere workshops, hvor virksomheder, institutioner og foreninger sammen med kommunen skal udarbejde One Planet Handleplaner, med mål og handlinger for de ti One Planet-principper.

– Det er en enorm udfordring at nå 1,5 graders målet og de 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er brug for handling på alle niveauer, og One Planet Living er et bud på, hvordan vi kan gøre det håndterbart for små og store virksomheder og for institutioner og kommuner, siger direktør Claus Ekman fra Det Økologiske Råd.


Projektet hedder One Planet Living fordi vi kun har én planet, men vi opfører os, som om vi har tre. Det bygger på 10 enkle principper, der omfatter både klima, miljø og ’det gode liv’. Tænketanken Bioregional har udviklet dette som en forenklet og handlingsorienteret variant af FNs 17 Verdensmål.

Helsingør er frisk på nye initiativer

Helsingør Kommune har gennem de sidste otte år taget mange initiativer på klimaområdet, blandt andet energirenovering af kommunale ejendomme, udbygning med solceller på kommunale bygninger, tilskud til energitjek og termografering i private boliger, oplysningskampagner om omstilling af oliefyr og uddannelse af klimahåndværkere.

Karen Marie Pagh-Nielsen, der er leder af kommunens klimasekretariat, brænder for at bidrage til at løse klimaproblemerne, og hun bakkede derfor med kort varsel op om One Planet-projektet, som også fik politisk opbakning via udvalgsformand Christian Donatzky (R).

– Klimaet er en fællessag. Sammen med kommunen kan virksomheder og borgere aktivt bidrage ved at indrette sig og handle mere bæredygtigt på arbejdspladsen og i hjemmet. Helsingør Kommune tænker bredt og støtter op om FN’s verdensmål i kommunens politikker og strategier. One Planet-projektet er en rigtig god mulighed for os, fordi projektet kan hjælpe os til at få lokale virksomheder, institutioner og borgere med til at præge udviklingen i en bæredygtig retning, understreger Karen Marie Pagh-Nielsen.

Læs også artiklerne om to af de projekter, der følger i kølvandet på One Planet-projektet, nemlig artiklen "HH-Ferries: Det handler om at skabe gode og bæredygtige alternativer" og "Mød en lokal bæredygtighedsagent"

30 repræsentanter for virksomheder, institutioner og borgere var samlet til workshop om One Planet projektet d. 25. september. Foto: Det Økologiske Råd