Foto: Helsingør Kommune 

Energirenovering af private boliger – med kommunen som katalysator

af: Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent, Klimasekretariatet, Helsingør Kommune

Når der er tale om energirenoveringer i private boliger, er der behov for en vedvarende indsats. Det gælder først og fremmest kommunens tiltag med oplysning og nudging for at sætte fokus på energirenoveringer, men også energirådgiverens vedvarende opfølgning for at minde boligejerne om deres muligheder. Det vil - måske lidt langsomt, men ganske sikkert - føre til energirenoveringer, til gavn for både boligejere, erhvervslivet og kommunen.


Ligesom mange andre kommuner har også Helsingør en klimaplan med ambitiøse mål om at reducere CO2-udledningen fra transport, bygninger og erhverv.

Den del af CO2-udledningen, der har med de private boliger at gøre, er imidlertid vanskelig at påvirke. For selvom kommunen kan informere om øget komfort og fordele for miljøet og pengepungen, er det naturligvis borgernes eget valg, om - og i hvilket omfang - de vil investere i energirenovering.

I en årrække har kommunen udført en række tiltag, der har til formål at inspirere borgerne til at satse på energirenovering af deres boliger. For en del år siden tilbød kommunen de lokale håndværksvirksomheder en skræddersyet klimauddannelse, der også omfattede uddannelse i at markedsføre energirenovering.

Siden har kommunen arbejdet på, at boligejere løbende får inspiration til at udføre energirenovering.

Cirka en gang om året udarbejdes og husstandsomdeles nyt materiale med vejledninger og gode historier om energirenovering af boliger. Endvidere stiller kommunen op på klimamesser med videre og inviterer jævnligt til møder med budskab om at skrotte oliefyret og energirenovere huset. Endelig har Helsingør Kommune i to runder tilbudt private boligejere et energitjek med tilskud.

Tilbud om energitjek

Senest har Helsingør Kommune i 2017-18 i en periode på tre måneder tilbudt energitjek til husejere til en pris af 300 kr. (den reelle pris er ca. 2.500 kr.).

Husejerne kunne også vælge at få termograferet huset samtidig med energitjekket. Her var prisen 600 kr.

Kommunens klimasekretariat udsendte i første omgang invitationen til cirka 1.100 ejere af ældre boliger i kommunen, herunder alle boliger med oliefyr. Dernæst blev tilbuddet udvidet til alle husejere i kommunen, formidlet igennem annoncer og på kommunens hjemmeside.

Det var virksomheden Transition, der vandt udbuddet om at udføre energitjek og termografering. De har på nuværende tidspunkt besøgt og rådgivet 83 boligejere og vurderer, at potentialet er betydeligt i de pågældende boliger.

Personlig kontakt

Ifølge energirådgiver Line Nørmark fra Transition, er den personlige kontakt til boligejerne helt afgørende, når hun rådgiver. Derfor begynder et energitjek (rådgivningen) altid ved spisebordet, hvor hun kan spørge ind til boligejernes ønsker og behov.

For nogle vil økonomien være det vigtigste aspekt, når de overvejer at energirenovere, mens det for andre kan være et forbedret indeklima eller hensynet til miljøet, der er de bærende aspekter. Det er derfor utrolig vigtigt at få viden om den enkelte boligejers situation og ønsker, da rådgiveren herved har mulighed for at gribe fat i disse ønsker og tale ind til dem for at hjælpe boligejerne bedst muligt.

Et eksempel herpå er et ægtepar, der har boet i et dejligt gulstenshus i Espergærde siden begyndelsen af 1970’erne. De tog med glæde imod tilbuddet om energirådgivningen og var meget tilfredse med den rådgivning, de fik.

Oprindeligt havde de forestillet sig, at det gamle oliefyr skulle udskiftes med en varmepumpe, men var meget i tvivl om husets varmesystem var egnet til det, og de endte med en kondenserende gaskedel, der lige præcis passede ind i deres skab i bryggerset. 

Parret havde et specielt system med luftvarme, der blev ført i kanaler under gulvet og var meget glade for, at der var en løsning, hvor de fik rørført varme og radiatorer på en nem og overkommelig måde. Endvidere blev deres gamle og dårligt isolerede hoveddør også udskiftet. Ligesom den gamle dør har den nye dør glas, men dette er nu erstattet af energiglas. Døren har således bevaret sit udseende, og ægteparret synes, at den nye dør er meget smuk.

Den vigtige opfølgning

Energirådgiveren griber altså fat i nogle af de tanker, som boligejerne allerede gør sig, men kan også komme med nye forslag til forbedringer af boligen. Boligejerne får efter rådgivningen tilsendt en rapport med anbefalinger til energirenoveringer af huset.

Under og efter rådgivningen sættes der således ofte nye tanker i gang hos boligejerne, og derfor kan det i nogle tilfælde kræve noget tid, før der bliver truffet beslutning om at energirenovere. Der kan være mange forhold, der spiller ind, når en familie overvejer at energirenovere, og her er det vigtigt at huske på, at et hus ikke blot er et hus, men også et hjem, hvor mennesker har deres hverdag.

Transition har derfor haft stor succes med at lave en telefonisk opfølgning hos boligejerne løbende gennem det første år efter besøget, men oplever også at nogle skal bruge endnu mere tid, især hvis det er en stor investering de står overfor. Nogle borgere har på dette tidspunkt fået renoveret en masse, mens andre er gået i stå med projektet.

Boligejerne kan nu stå i en anden situation, end da de fik rådgivningen, og opfølgningen fungerer derfor som en påmindelse om, hvad de dengang fik rådgivning omkring. De har nu rum til at genoverveje mulighederne, og har derudover mulighed for selv at ringe til rådgiveren for at få uddybende vejledning.

På den måde er opfølgning med til at fange boligejerne, netop når de er parate til at energirenovere.  Transition oplever, at mange boligejere faktisk får gang i renoveringsprojekterne igen efter denne opfølgning.

De gode sideeffekter

Når et energitjek fører til energirenovering, er det godt for miljøet. Samtidig opnår husejeren en opgradering af husets værdi. Derudover vil der ofte opnås økonomiske besparelser i den enkelte husstand. Men der er endnu flere fordele.

Transition oplever, at boligejere, der har energirenoveret, ofte får lyst til at fortsætte med andre projekter i huset, og at deres kontakt til den uvildige rådgiver hjælper dem videre. Endvidere bliver energirenovering ofte et samtaleemne blandt venner og familier, og således spredes budskabet, og der vækkes en interesse for det uden for deres egen sfære.

Kommunens engagement

Udover at borgerne bliver glade for selve renoveringen af huset, har projektet vist, at langt de fleste borgere også er glade for den service og nudging, kommunen har ’udsat’ dem for.

Når boligejerne mærker, at kommunen er engagerede og tilstede i processen, føler de, at der bliver taget hånd om dem, og at de bliver hjulpet på rette vej. Kommunen er uvildig, og derfor oplever de, at borgerne har stor tillid til deres viden og erfaring.

Det er derfor naturligt, at kommunen dels oplyser om klimamål og renoveringsmuligheder, dels påtager sig rollen som formidler af kontakten til rådgivere og håndværkere. På den måde kan kommunen fungere som katalysator for energirenoveringsprojekter hos private boligejere.