Foto: Colourbox 

Bærende træ får sin renæssance i det bæredygtige byggeri

af: Rebecca Holck Rosenberg, Energiforum Danmark

Bindingsværk og bjælkehuse forbindes sjældent med moderne byggeri. Men træet som bærende konstruktion vokser i anseelse i en byggebranche, der i stigende grad har fokus på bæredygtighed. Ved hver kubikmeter træ, der anvendes i byggeriet frem for et andet materiale, spares klimabelastningen nemlig for to tons CO2. Men der mangler viden i Danmark, før branchen bliver klar til træets renæssance som bærende konstruktion.


Tidligere i år gik en bred kreds af aktører i træindustrien og byggeriet sammen med et klart mål: Der skal mere træ i det danske byggeri.

Foreningen ‘Træ i byggeriet’ argumenterer for, at bæredygtighed stadig vinder større og større indpas i branchen, og at introduceringen af træ som bærende konstruktion kan spare en del på CO2-budgettet hos en af de største klimasyndere, nemlig byggebranchen.

I Danmarks byggeri hersker der et ”beton-paradigme”, som har skubbet træet som bærende konstruktion ud af branchens mind-set. Det mener Martin Tholstrup, som er adm. direktør i Taasinge Elementer og formand i ‘Træ i byggeriet’.

– Vi har en byggekultur i Danmark, som har fokus på beton. Det kan vi jo bare lade tallene svare på. Vi ønsker, at man i byggeriet begynder at bruge mere træ, dér hvor det giver mening.

Her bliver der ikke tænkt på bjælkehytter og sommerhuse. ‘Træ i byggeriet’ tænker langt større og ser også gerne det moderne etagebyggeri, højhuse og industribyggeri i trækonstruktioner.

Og med verdens indtil videre største træhus på 18 etager i Norge ser mulighederne ud til at være uendelige for træets renæssance som bærende konstruktion i det bæredygtige byggeri.

To tons mindre CO2 i atmosfæren

Træets bæredygtige potentiale kan ifølge Martin Tholstrup spare tonsvis af CO2 i klimaaftrykket.

Ifølge Martin Tholstrup vil atmosfæren blive sparet for op mod to tons CO2 per kubikmeter træ, der bruges som erstatning for et andet bygningsmateriale, hvis man inkluderer den CO2, der er bindes til træet, mens det vokser.

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i København har i 2017 gennem beregninger af seks bygningstypers indlejrede klimabelastning og energiforbrug i drift også vist, at bygninger opført i træ har et væsentligt mindre CO2-fodaftryk end opførelserne i de tungere materialer.

Rapporten viser, at netop byggematerialerne har stor betydning for bygningens bidrag til den globale opvarmning fra omkring 50-70% af den samlede klimabelastning i de seks byggerier, når de beregnes over en periode på 80-120 år.

Et etageboligbyggeri opført i træ vil sammenlignet med et tungt etageboligbyggeri opført i tegl og beton have en indlejret CO2-reduktion på 35 procent efter 120 år inklusive opførsel og udskiftninger af materialer over bygningens levetid.

– Alle beregninger, som vi har kigget på, både indenlandsk og udenlandsk peger på, at bygninger opført i træ kan reducere klimabelastningen væsentligt, fortæller seniorforsker i SBi, Harpa Birgisdottir, som blandt andre har skrevet rapporten fra SBi.

Ifølge hende bliver man nødt til at se på byggematerialerne og reducere de CO2-emmissioner, som byggeriet udleder i dag, for at formindske klimabelastningen. Og her kan det altså være en god ide at se mod træet som bærende konstruktion.

Inspiration fra naboerne

Og med det for øje kan vi kaste et blik mod naboerne. Det er nemlig ikke kun vores naboer i Norge, der opfører byggerier i træ i det skovrige Norden.

65 procent af enfamilieshuse og 10 procent af fleretageshuse i Sverige er også bygget i træ. Sveriges skovareal udgør nemlig 70 procent af det samlede areal, så der er nok træ at tage fat i. Det viser en svensk rapport fra Linköpings Universitet i 2013.

I Danmark udgør skov 15 procent af det samlede areal i 2019. Og det halter også efter med træbyggeriet sammenlignet med vores nordiske naboer. Den svenske rapport viser, at kun 15 procent af enfamilieshuse og 1 procent af fleretageshuse i Danmark er bygget i træ i 2013.

Ifølge den svenske arkitekt og seniorkonsulent i bæredygtighed hos ARKITEMA, Daniela Grotenfelt, skyldes den lave andel blandt andet en byggekultur i Danmark, som i høj grad bruger sten og mursten. Men også fordomme om træets egenskaber i forhold til det danske klima spiller en rolle.

– Træ er lige så et naturligt byggemateriale at bruge i Danmark som i de andre nordiske lande. Der er løsninger på fugt og brandsikkerhed ligesom med andre byggematerialer, fortæller hun i svar til de myter, der eksisterer om træ i byggeriet.

Både ifølge Daniela Grotenfelt og Martin Tholstrup er det ikke kun i erhvervslivet, at myter om træets egenskaber er en barriere for opførsel af bygninger i træ.

Bygningsreglementet er ikke ”up to date”, når det kommer til træbyggeriet, mener de, og formanden for foreningen ‘Træ i byggeriet’ foreslår, at det er tid til en opdatering af den danske regulering, så den også inkluderer klimamæssigt byggeri og ikke kun regulerer energiforbruget ud fra opvarmning og driften af bygningen.

Loading...

Loading...

Ekstrem mangel på viden om træets kvaliteter

Daniela Grotenfelt og Martin Tholstrup efterspørger mere viden om mulighederne i det bæredygtige byggeri, som træet tilbyder.

I starten af 2019 udgav en række forfattere fra blandt andet Københavns Universitet, Rambøll, Teknologisk Institut, Træinformation og MOE Rådgivende Ingeniører en bekymring i form af en kronik i ‘Ingeniøren’.

Nyuddannede bygningsingeniører fra kandidatuddannelserne på DTU, AAU og SDU kommer ifølge forfatterne ikke ud i branchen med ordentlig viden om træ som bærende konstruktion i rygsækken på lige fod med beton- og stålteknologi.

Ifølge Martin Tholstrup mangler der ”ekstremt meget viden” på området, og det kommer til at kunne mærkes i branchen, når træ kommer til at få en mere udbredt position som bærende element, som han mener, at klimaet vil kræve af byggeriet.

– De manglende uddannelser på området for bygningskonstruktioner i træ betyder, at udbredelsen af trækonstruktioner i byggeriet kan få en meget lang proces, fordi de nyuddannede må oplæres i virksomhederne, når der er brug for at blive rekrutteret, siger han.

Også Daniela Grotenfelt ser, at manglende viden i branchen er en forhindring for udbredelsen af træ som bærende konstruktion i bygninger.

– Manglende viden om træets kvaliteter som bærende konstruktion er et problem i Danmark ligesom i de andre nordiske lande. Vi bør investere i at få mere viden om træ i byggeriet ud til både rådgivere, men også i kommuner, som opfører mange bygninger, siger hun.

Misforståelser og manglende erfaringer med træbyggeri var netop også årsagen til, at planerne om det, der skulle være blevet Danmarks højeste træhus, brast i marts i år i et byggeprojekt ved Køge Kyst ifølge Politiken Byrum.

Træ i byggeriet går ikke i krig mod beton

Konstruktionsingeniør og anerkendt statiker i Dominia Michael Bülow mener ikke, at træ er et overset byggemateriale i opførelsen af bygninger. Det findes overalt i byggeriet som tagkonstruktioner, gulve, beklædninger indvendig og udvendig og selvfølgelig som inventar, men altså ikke ofte som det bærende hovedelement.

Han har blandt andet også været med til at projektere Timianhaven i Havdrup, der er opført i CLT-elementer, og han ser, at der i flere rækkehuse og parcelhuse bruges mere træ.

CLT står for Cross Laminated Timber eller krydslamineret tømmer og består af flere trælag limet sammen til en konstruktion, der minder meget om betons egenskaber. Det er derfor en let overgang at introducere CLT i byggeriet, hvor man gerne vil bygge mere med træ, mener Daniela Grotenfelt.

Michael Bülow fremhæver, at man må indrette sig efter materialet, og på grund af træets begrænsede styrke- og deformationsegenskaber begrænser det mulighederne for, hvad man kan opføre udelukkende i træ

– Større dimensioner i bygninger kan opnås med forskellige typer fabriksfremstillet sammensat træ som for eksempel CLT. Men selv her begrænses træbyggeriet af forholdene branchen, fordi CLT stadig er et uvant materiale blandt danske håndværkere, siger han.

Martin Tholstrups forventning til fremtidens byggeri er heller ikke, at træ skal erstatte betonen. Det er ifølge ham for ambitiøs en forestilling, at træ bliver det primære byggemateriale i bygningers bærende konstruktioner.

– Vores målsætning er ikke at gå ind i en kamp mod beton. Beton og træ har forskellige egenskaber og kan bruges side om side eller i en hybridfunktion i byggeriet, som vi gerne så, at man gjorde mere brug af i Danmark, siger han.