Foto (inkl. forsidebillede): Ressourcerækkerne / Lendager Group 

Et marked for genbrug kræver tillid til kvaliteten

af: Rebecca Holck Rosenberg, Energiforum Danmark

Genbrugte byggematerialer er et grønt indskud i byggeriet – både som et bidrag til bæredygtigheden og som et stadigt umodent område i byggeprocessen. Byggeriets genbrugsmarked er nemlig relativt nyt og er stadig ved at få fodfæste. For at etablere et industrialiseret marked for genbrug skal man kunne dokumentere kvaliteten og sikre tillid til produktet, mener eksperter på området.


Genbrug er en modedille i Danmark, som breder sig blandt gør-det-selv-folket. I 2018 købte hele 60 procent af danskerne genbrugsvarer gennem Den Blå Avis, viser deres genbrugsindeks.

Og også inden for byggeriet ser genbrug også ud til at være i fremgang. Gamle mursten præger facaden og genbrugt træ er gulvbrædder i flere og flere bygninger, hvor den cirkulære økonomi er retningsviser.

En undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut viser, at hver femte danske virksomhed i bygge- og anlægsbranchen forventer, at genbrugte byggematerialer udgør 50 procent af råmaterialet i nybyg, renovering og fremstilling af byggevarer i 2022.

Genbrugte byggematerialer er en vigtig del af den grønne omstilling i byggeprocessen, men genbrugsmarkedet er stadig et umodent skud på byggerigrenen. Det forklarer Kathrine Birkemark, der er centerchef i Teknologisk Institut.

– Genbrugte og genanvendelse af byggematerialer er i høj grad et område, hvor vi stadig er ved at lære, og hvor anvendelsen besværliggøres af, at baggrunden for de genbrugte byggematerialer ofte er ukendt, og materialerne er meget inhomogene. Man skal derfor vide, hvad byggematerialerne indeholder, hvor de kommer fra, og hvad de har været anvendt til. Og det system er man ved at finde i form af selektivnedrivning, ressourcekortlægninger, materialepas mv., fortæller hun og fortsætter:

– Det handler i bund og grund om at sikre, at de rene materialer bliver i ressourcestrømmen, og at vi derved reducerer mængden af affald.

Kom rundt om begreberne

Genbrug er, når en gammel byggevare anvendes igen direkte til samme formål uden forarbejdning eller ved mindre forarbejdning i form af fx reparation, vask og rensning.

Genanvendelse er, når affaldsmaterialerne bliver forarbejdet og derefter indgår i produktionen af nye byggevarer eller byggematerialer.

Genbrug ligger højest i affaldshierarkiet, fordi det er mere ressourcebesparende at genbruge end at genanvende.

Kilde: Videncenter for cirkulær økonomi i byggeriet: https://vcob.dk/

En anderledes byggevare med genbrug

Og der er god grund til at tage et ekstra kig på, hvilke materialer man har mellem hænderne, inden man fylder byggeplanerne med nedrevne brædder og gamle vinduer.

Alle byggevarer – nye som genbrugte – skal nemlig leve op til Bygningsreglementets krav. Og i modsætning til nye byggematerialer kommer langt størstedelen af de genbrugte materialer ikke med et stemplet CE-mærke for egenskaberne og de tilhørende ydeevnedeklarationer, brugsanvisninger og sikkerhedsdatablad.

– Risikoen ved at bruge genbrugte byggematerialer, hvor dokumentationen og sporbarheden ikke er til stede, er jo, at du ikke ved, om byggematerialet for eksempel har tilstrækkelig bæreevne, eller om den indeholder farlige stoffer, siger specialkonsulent i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Tine Faarup.

Ifølge Tine Faarup skal man især være opmærksom på det genbrugte byggemateriales sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige egenskaber.

– Sundhedsskadelige stoffer i byggevarerne kan enten være opstået eller tilført i den tid, hvor byggevaren har været anvendt i en bygning, eller fordi der på det tidspunkt, hvor byggevaren blev produceret, ikke har været de samme krav, som der er i dag. Det kan for eksempel være bly i maling, PCB i fugemasse eller asbest i tagplader, som kan være skadelige for mennesker og miljø, fortæller hun.

Byggematerialer ændrer også deres ydeevne over tid, og man skal derfor være opmærksom på de sikkerhedsmæssige konsekvenser, der er ved genbrugte byggevarer, slår Tine Faarup fast:

– Det kan være byggematerialer, der skal genbruges i en bærende konstruktion og som ikke har den samme bæreevne, den havde som udgangspunkt, eller at materialet er blevet svækket for eksempel som følge af råd og svamp, fortsætter Tine Faarup.

Hvis man ønsker at anvende en genbrugt byggevare, hvor der ikke er dokumentation, er det kommunen som bygningsmyndighed, der skal give dispensation gennem en konkret vurdering af den enkelte byggesag.

Kernen for den cirkulære økonomi

Dokumentationen for de genbrugte byggematerialers egenskaber er derfor kernen i cirkulær økonomi og er således også en af kerneudfordringerne i at få en industrialiseret og kommercialiseret proces for genbrugte byggematerialer.

Det mener Thomas Bruun, administrerende direktør i ETA Danmark, som udstedte den første ETA (Europæisk Teknisk Vurdering) for genbrugte mursten, og i samarbejde med Teknologisk Institut skabte grundlaget for den første CE-mærkning af genbrugte mursten i Danmark.

– Markedet for genbrug i byggeriet vil efterspørge sikkerhed i at kunne holde de genbrugte byggematerialers egenskaber op mod de nye byggevarer og et grundlag for at bedømme kvaliteten og holdbarheden af den genbrugte byggevare, forklarer han.

Han er dog sikker på, at det marked er på vej. Ifølge Thomas Bruun viser pionerprojekter og internetportaler, der sælger genbrugte byggematerialer, interessante muligheder for den cirkulære økonomi.

I byggeriet bliver man hele tiden mere opmærksom på de genbrugte byggevarers tekniske og miljømæssige egenskaber. Det ser Kathrine Birkemark, som i Teknologisk Institut har kortlagt aktører i byggeriets brug af genanvendte og genbrugte byggevarer.

I 2018 stillede lidt over halvdelen af bygherrer, der arbejder med genanvendelse og genbrug, krav til dokumentation. Det efterlod alligevel 39 procent, som slet ikke eller kun i ringe grad krævede dokumentation for de genbrugte og genanvendte byggematerialer.

Kathrine Birkemark tror dog på, at det tal bliver mindre, efterhånden som der udvikles et system for, hvordan man håndterer genbrugte materialer.

– Efterhånden som processerne for genbrug bliver mere tilrettede, vil det automatisk blive billigere. Ligesom knaphed ressourcer vil skabe incitament for at genbrug. Man vil lige så stille finde de fraktioner, hvor det er forretningsmæssigt rentabelt at genbruge i byggeriet og nye måder at bruge det på, siger hun.

Ifølge Thomas Bruun kræver det dog, at udbyderne af de genbrugte materialer tager ansvar for dokumentationen af materialets egenskaber for at få en industrialiseret og kommerciel udvikling på markedet.

Det handler om at sikre, at man ikke ofrer byggematerialets egnethed i byggeriet for at bruge et genbrugt byggemateriale i bæredygtighedens navn. Det er Kathrine Birkemark enig i.

Man kan ikke gå på kompromis med den sikkerheds- og sundhedsmæssige kvalitet.

Sådan arbejder branchen med genbrug