Foto: Hasselholm Solar Future 

Coop vender fossile brændstoffer ryggen med varmepumper og solceller

af: Af: Projektleder og Maskinmester hos Coop, Peter Oliver Andreasen

Coop tager endnu et skridt i en grønnere retning og konverterer fra fossil til vedvarende energiproduktion. Det sker ved at udskifte butikkernes olie- og gaskedler med varmepumper og solceller.


Coop blev i 2019 – igen – udnævnt til Danmarks mest bæredygtige brand af danskerne ud fra områder som økologi, sundhed, mindre madspild og dyrevelfærd. 

Men også på andre dele af bæredygtighed og klima agendaen har Coop gjort sig bemærket, bl.a. ved at investere i og arbejdet intenst med at spare 20 % på energien inden 2020 i forhold til 2016. 

Projektet kører allerede på skinner, og nu tager Coop endnu et skridt og konverterer fra fossil til vedvarende energiproduktion - fra sort til grøn energi. 

Ét af de afgørende tiltag er at udfase de olie- og gaskedler, som flere af Coops butikker benytter til opvarmning og produktion af varmt vand. 

Det er derfor oplagt at erstatte kedlerne med eldrevne varmepumper, idet disse ikke alene vil transformere den direkte fossile brændsel om til el, men også reducere energiforbruget med ca. en faktor tre.

Vedvarende energi er godt for både klima og købmandsskab

For at sikre at energien til varmepumperne konverteres 100 % til vedvarende energikilder, kan vi ikke forlade os på elektricitet fra den almene elforsyning alene, idet kun en del af denne produceres af vedvarende energikilder.  

Coop går derfor skridtet videre og installerer solceller, som årligt vil producere det elforbrug, som varmepumperne optager. Det medfører, at CO2-udledningen til energiproduktionen af varme og varmt vand fra butikker med olie- og gaskedler bliver fjernet. Og det er tilmed en fornuftig forretning.  

Tilbagebetalingstiden af anlæggene i begge projekter er nemlig væsentligt lavere end afskrivningen, hvorfor butikkerne fra dag ét vil opleve reducerede omkostninger i driftsbudgetterne. Dette viser, at vedvarende energi ikke alene er godt for klimaet, men også er godt købmandskab. 

Varmepumper nedbringer omkostninger

Der findes en række forskellige varmepumpeteknologier på markedet. Vi har i Coop valgt at arbejde med to teknologier: 

  1. Luft/vand-varmepumpen er den primære. 
  1. Luft/luft-varmepumpen benyttes som supplement.  


Luft/vand-varmepumpen er valgt som den prim
ære varmeforsyning, da vi dermed kan genbruge det varmeanlæg, der allerede er installeret i butikken.  

Dette nedbringer omkostningerne til ombygninger og forbedrer tilbagebetalingstiden. Et vandbårent varmepumpeanlæg er desuden fortrinligt til at udnytte overskudsvarmen fra butikkernes konsumkøleanlæg, da det er muligt at akkumulere denne energi til fremtidige behov. 

I de butikker, hvor det eksisterende varmeanlæg ikke har tilstrækkelig hedeflade til at kunne afgive den effekt, der kræves pga. varmepumpens lavere fremløbstemperatur, suppleres disse med luft/luft-varmepumper. Ud over at opvarme butikken kan varmepumperne også køle, når sommervarmen gør sit indtog. 

Når man er first mover på energiområdet, vil der altid opstå udfordringer, der skal løses inden eksekveringen rigtigt kan rulle.  

Et eksempel på dette var i solcelleprojektet, hvor vi mødte uforudsete komplikationer i forbindelse med byggetilladelser, da det har vist sig, at både statik (eftervisning af tagenes bæreevne, red.) og brandsikkerhed var større udfordringer end ventet.  

I det hele taget var vi ikke forberedt på omfanget af myndighedsarbejdet, hvorfor vi måtte allokere flere ressourcer til denne tidskrævende del af projektet.  

Solceller gavner dagligvarebutikkerne

Omfanget af Coops største solcelleprojekt er bestemt ud fra det forventede energiforbrug af varmepumperne.   

Solcelleanlæggene etableres på tagene af såvel store kølelagre som mindre lokale dagligvarebutikker. 

Da kapaciteten af de anlæg, der er mulige at installere på tagflader, er begrænset, er det som udgangspunkt ikke rentabelt at producere udover eget forbrug, som reglerne for salg af elektricitet fra solceller er i øjeblikket.  

Derfor er alle solcelleanlæg også dimensioneret til, at bygningen selv kan aftage minimum 95% af produktionen. Frem for sydvendte paneler har vi derfor valgt hovedsageligt at benytte øst/vest vendte, da produktionen så er jævnt fordelt over alle dagens solskinstimer. Med sådanne anlæg kan vi aftage en større del af produktionen selv. 

Der benyttes hovedsageligt almindelige polykrystallinske paneler, da det er en velkendt og afprøvet teknologi, der de seneste år også er blevet væsentligt billigere. 

Solceller kommer særligt til sin ret på dagligvarebutikker og andre bygninger med køleanlæg, da elforbruget her typisk er højest om sommeren, og der er åbent stort set alle dage om året ofte med fritliggende bygninger og helt eller delvist uudnyttede tage. Det er teknisk et super match. 

FAKTABOKS

  • Begge projekter forventes færdigafsluttet i 2020 
  • Tilbagebetalingstid henholdsvis 3-7 år for varmepumpeanlæg og 7-9 år på solcelleanlæg 
  • Op til 100 varmepumpe anlæg og op til 35 solcelleanlæg 
  • Sol: Op til 35 anlæg med en samlet kapacitet på 3,5 MW. Enkelte anlæg fra 50 kWp til 1000 kWp  
  • Samlet CO2 reduktion er 3000 tons pr. år. 
  • Leverandør på varmepumpeprojektet:  OK Energi teknik. 
  • Leverandør på solcelleprojektet: SolarFuture