Foto: Byggros 

Frederiksberg forvandler uønsket regnvand til bæredygtig ressource

af: Af Andreas Ebbesen Jensen

Den globale opvarmning bringer stigende nedbørsmængder med sig. For at imødekomme de massive regnskyl så effektivt som muligt, gør Frederiksberg Kommune brug af nye innovative magasiner, som ikke blot hjælper med at udlede de stigende mængder regnvand, men også fungerer som vandreservoir for træerne. “Vores idé er at gøre vandet til et aktiv og bruge det til at understøtte kommunens grønne vision bag den nye løsning”, siger en af udviklerne bag den nye bæredygtige regnvandshåndtering.


100 millimeter. Så meget er den årlige nedbør steget med på landsplan de seneste 150 år. Det fastslår DMI i rapporten 'Fremtidige klimaforandringer i Danmark', hvor man også kan læse, at mængden såvel som intensiteten af nedbøren kun bliver endnu kraftigere i løbet af dette århundrede.

Et af bolværkerne mod de massive regnmængder i storbyerne er træer. Træer optager og fordamper store mængder regnvand. Samtidig tilbageholder bladene og træstammen regnvandet, så det er længere tid om at løbe væk. Amerikansk forskning viser, at træernes kroner på årsbasis i gennemsnit fanger 27 procent af regnvandet under et almindeligt regnskyl og 7 procent ved kraftige regnskyl. 

Frederiksberg Kommune er kendt som ‘Hovedstadens grønne hjerte’. Og det navn er ikke grebet ud af den blå luft. En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at Frederiksberg er mest rig på vejtræer sammenlignet med alle landets større kommuner.

Men det er ikke kun de mange træer, der står på rad og række ned af Frederiksbergs veje og alleer, som beskytter mod oversvømmelser, når himlen åbner sig.

Underjordiske faskiner eller vådområder under træerne sørger for, at regnvandet lettere ledes ned i jorden og fjerner derved noget af presset fra kloakkerne.

Og nu tager Frederiksberg Kommune en helt ny teknologi i brug, som ikke blot skal lede regnvandet væk, men udnytte dråberne fra oven til at skabe de bedste vækstbetingelser for træerne.

Baner vej for mere bæredygtighed

I alliance med en række forskellige samarbejdspartnere, har Frederiksberg Kommune etableret et helt nyt system, der forvandler regnvandet til en bæredygtig ressource for kommunens grønne områder.

Systemet er blevet implementeret af miljø- og ingeniørfirmaet DGE og består af en kombination af et magasin og et bassin med pimpsten, der kan suge vandet op til træets rødder. Resultatet er et mere frodigt og bæredygtigt Frederiksberg, forklarer Dennis Bruhn, der er projektansvarlig hos DGE.

“Projektet går ud på at tænke byens træer ind i fremtidens regnmængder – som desværre bliver større og større. Derfor har vi fokuseret på at gøre regnvandet til et aktiv: I stedet for at belaste kloaknettet bliver vandet nu ”fanget” og ledt op i et overliggende vækstlag, hvor det skaber bedre vækstbetingelser for træerne”, siger Dennis Bruhn og fortsætter:

“Regnvandet kommer altså til at indgå i et naturligt kredsløb, hvor det bruges til vanding af træer. Træer, som optager CO2 og bidrager til et sundere klima. På den måde baner projektet vej for en bæredygtig regnvandshåndtering”.

Leverandøren Byggros står bag udviklingen og designet af de nye magasiner, også kaldt K-MAG's. K-MAG’s er præfabrikerede kapillærmagasiner, som opsamler regnvand fra de omkringliggende overflader og flytter vandet op i et jordlag, så det kan understøtte plantevæksten.

“Hele motivationen ved projektet er at håndtere overfladevand og sørge for at forsinke det og kontrollere det mest muligt, inden det tilgår kloaknettet. Traditionelt set har man anset regnvandet for problematisk. Vores idé er at gøre vandet til et aktiv og bruge det til at understøtte kommunens grønne vision”, siger Søren Storm, der er projektchef hos Byggros med speciale inden for klima- og skybrudssikring.

Inspireret af drivhus-kasser

Byggros har udviklet K-MAG-løsningen med afsæt i princippet bag selvvandingskasser, også kaldet kapilærkasser, som man kender fra almindelige drivhuse. En selvvandingskasse er et system, der sørger for vanding og gødning af planterne i drivhuset i op til to uger.

De klassiske kapilærkasser fungerer ved, at man har et vandreservoir, hvorfra vandet kan trække op i planteposen, så grøntsagerne kan få glæde af vandet. K-MAG-løsningen benytter sig af de samme grundprincipper, men er gjort skalerbar, så løsningen kan tilpasses de enkelte projekter.

“Vandet kommer typisk hen til kapilærkassen via rørføringer fra nogle af de eksisterende magasiner under jorden. Kassen sørger for, at vandet kan sive op i det jordlag, der ligger oven på kassen og som agerer vækstlag for træet”, forklarer Søren Storm.

K-MAG-løsningen gør det altså muligt at stuve vand op i magasinet, så træerne får glæde af regnvandet og dermed giver træet nogle bedre vækstforhold. I perioder med tørke, hvor træerne normalt tørster efter vand, fungerer de nye magasiner som en slags underjordisk drikkedunk, træet kan suge væske fra.

Det regnvandsabsorberende kapilærmagasin sættes i plantehullet. Foto: Byggros.

Træerne som vokser op under disse betingelser har vand til rådighed på nogle helt andre præmisser end et almindeligt allé-træ, der bare er gravet ned. Systemet sørger for, at der altid er det rigtige vækstmiljø til træet”, siger Søren Storm fra Byggros.

Løsningen er blevet implementeret på de to veje, Kronprinsesse Sofies Vej og Holger Danskes Vej. Her håndteres henholdsvis 135 m3 og 114 m3 regnvand, som renses og anvendes til selvvanding af vejtræer, inden vandet opsamles i underjordiske magasiner.

Frederiksberg Kommune forventer at implementere det nye system til bæredygtig regnvandshåndtering på to andre veje inden for den nærmeste fremtid.