Foto: Julie Malmström. (Det meste af bestyrelsen samlet efter generalforsamling 2018) 

Mød Energiforum Danmarks bestyrelse

af: Af: Cecilie Holm Arentoft, Energiforum Danmark

Energiforum Danmarks bestyrelse består af ni bestyrelsesmedlemmer, to suppleanter og en kommitteret. I magasinet for september og november præsenterer vi læserne for de frivillige, der arbejder ulønnet for at drive og udvikle foreningen. I dette nummer møder I bestyrelsesmedlemmerne Martin Dam Wied, Flemming Kehr og Erik Brown Frandsen.


Foto: Julie Malmström

Erik Brown Frandsen: Jeg brænder for energioptimering – derfor er jeg med i Energiforum Danmarks Bestyrelse

Erik Brown Frandsen er uddannet civilingeniør og har tidligere været ansat ved blandt andet Københavns Kommune i Center for Bygninger (via Nexus Interim Management) og som driftschef på Gentofte Hospital. Senest har han sideløbende drevet selvstændig virksomhed inden for forandringsledelse, organisation og økonomistyring.

Dermed har Erik Brown Frandsen gennem tiden haft en del forskellige kasketter på gennem sit arbejdsliv:

-”Igennem mit arbejdsliv har jeg været rådgiver, entreprenør, bygherre, driftsherre og selvstændig. Både inden for det offentlige og det private. Men interesseområdet har altid været det samme – jeg brænder for drifts- og energioptimering. Det har jeg gjort i 30 år, og jeg er stadig lige så tændt på det – især fordi der hele tiden opstår nye og bedre muligheder teknologisk set”, fortæller han.

I dag arbejder Erik Brown Frandsen i Sweco Danmark A/S i Ørestaden med fagområdet drifts- og energioptimering i især det eksisterende byggeri.

-”Det vigtigste projekt, jeg sidder med lige nu, er ”Butler”. Det er et IT-produkt, udviklet af Sweco, der kan varetage digital aflevering af projekter i ”som udført” og koble det til den tilhørende fremtidige drift. Men det er også et drifts- og vedligeholdelsessystem, der håndterer struktureret drift og planlagt vedligehold af bygninger med deres tekniske installationer”, forklarer han og fortsætter:

-”Min primære opgave med projektet er at udbrede kendskabet og anvendelsen af begge dele af produktet, da det er relevant for alle, der er ved at planlægge og gennemføre et anlægsprojekt. Det vil sige stort set alle anlægsprojekter i bygge- og anlægsbranchen.”

Energiforum Danmark som vidensplatform for intelligent energiudnyttelse

Erik Brown Frandsen deltager i Energiforum Danmarks bestyrelse fordi intelligent energiudnyttelse altid har været hans arbejds- og interesseområde og han ser Energiforum Danmark som et værdifuldt netværk, hvor han kan blive klogere på sit område:

”I bestyrelsen og til vores arrangementer møder jeg ligesindede, hvor vi kan inspirere hinanden, vidensdele og netværke til gavn for en bedre og mere bæredygtig verden”, slutter han.

Foto: Julie Malmström

Martin Dam Wied: ”I Energiforum Danmark arbejder vi sammen på tværs af brancher og brænder for den samme sag”

Martin Dam Wied brænder for ledelse og netværk, og han arbejder på at gøre fremtidens energisystem grønnere. Siden 2013 har Martin Dam Wied været ansat hos Gate 21, som arbejder på at gøre byer og lokalsamfund mere bæredygtige.

Som programleder for det strategiske indsatsområde ”Energiomstilling”, arbejder han med at skabe projekter, som viser hvordan fremtidens energisystem kan se ud.

Vidensdeling kan hjælpe den grønne omstilling på vej

Det danske energisystem skal ændres i takt med den grønne omstilling, og det er ikke en nem opgave.

- ”Hvordan får vi organiseret os bedst muligt, således vedvarende energi og digitalisering indpasses i et nyt fossiltfrit energisystem? Det er både en spændende og kompliceret udfordring, hvor vidensdeling er en essentiel del af løsningen”, siger Martin Dam Wied.

Her er Energiforum Danmark et værdifuldt netværk, fordi det samler viden på tværs af forskellige faggrupper, mener han.

- ”Det er givende at være en del af bestyrelsen hos Energiforum Danmark, fordi det giver mig muligheden for at gøre EFDK til et endnu bedre netværk, end det allerede er”, siger Martin Dam Wied og fortsætter:

- ”Det er også en god personlig udfordring at bidrage til noget, der allerede er en succes i dag. Derudover får jeg meget ud af at være medlem i EFDKs bestyrelse på det personlige plan. Det giver mig et stærkt fagligt netværk, som gavner mig i mange sammenhænge.”

Foto: cph dialogue

Flemming Kehr: “Energiforum Danmark er til for at bryde dogmer og siloer ned”

Flemming Kehr er oprindelig uddannet cand.merc. fra CBS. Gennem en lang årrække har han arbejdet som ledelseskonsulent og marketingstrateg for en række danske og internationale virksomheder i  byggebranchen, industrien, servicesektoren, detailhandel og IT-branchen.

-”Et af mine klare mål, når jeg løser opgaver for virksomheder og organisationer, er at bistå dem med at opbygge og videreudvikle sunde, overskudsgivende forretninger. Forretninger, som er baseret på dynamisk tilpasning efter kunderness værdier og adfærd  og funderet på en stærk organisationskultur med stort organisatorisk engagement og fleksibilitet,” forklarer han. 

Flemming Kehr blev valgt til Energiforum Danmarks bestyrelse i 2009 kort efter foreningen skiftede navn fra Foreningen for Energi & Miljø til Energiforum Danmark. Som ekstern konsulent havde han udviklet foreningens strategi og identitet – herunder også det nye navn.

Efterfølgende er det blevet til lidt over 10 fantastiske år i bestyrelsen – heraf 8 år som bestyrelsesmedlem og de seneste 2 år som suppleant. I bestyrelsen arbejder Flemming primært med de projekter, der har med strategiudvikling, kommunikation, medlemstiltag og markedsføring at gøre.

Et værdifuldt samarbejde

For Flemming Kehr er bestyrelsesarbejdet og deltagelsen i foreningens konferencer og arrangementer ekstremt værdifuldt. Det giver ham viden om adfærd, holdninger, tendenser og udfordringer, der påvirker og driver branchen og dermed i sidste ende påvirker samfundet og vores livskvalitet.

-”Den eneste måde, vi som branche kan udvikle bygninger, der opfylder fremtidens behov, når vi tager indeklima, energianvendelse, ressourceforbrug og det globale klimaaspekt med i betragtning, er ved at samarbejde på tværs, bryde dogmer og siloer ned, være åbne for nye input og anderledes tænkning og hele tiden lægge pres på politikere, meningsdannere og væsentlige beslutningstagere,” fortæller han, og fortsætter:

”Det er præcis, hvad Energiforum Danmark står for. Derfor er jeg medlem, og derfor investerer jeg gladelig alle de nødvendige timer sammen med mine dygtige bestyrelseskollegaer, så vores forening bliver endnu stærkere, gør en endnu større forskel og skaber endnu mere værdi for medlemmerne.”