Foto: C & W Arkitekter A/S 

Nyt projekt: Indeklimamåler skal forhindre fugtskader i at løbe løbsk

af: Andreas Ebbesen Jensen

Bygge- og boligadministrationen Domea prøvetester ny indeklimamåler i et udvalg af deres boligafdelinger. Måleren er udviklet af IC Meter og dokumenterer indeklimaet i lejlighederne i form af temperatur, relativ fugtighed og CO2-indhold. “Vi forventer, at teknologien vil hjælpe os til at højne indeklimaet i boligafdelingerne og som følge deraf også sænke antallet af fugtskader i fremtiden”, siger Anton Ahnfelt-Rønne, der er projektleder på forsøgsordningen.


Den fylder ikke meget mere end en gammel Nokia-telefon. Men forventningerne til den nye indeklimamåler fra IC-meter er tårnhøje hos bygge- og boligadministrationen Domea.

Med støtte fra Lansbyggefonden har Domea siden nytår testet en ny indeklimamåler af i den almene boligafdeling Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej i Svendborg.

Forsøgsprojektet skal for første gang vise, om det kan betale sig at tænke i indeklima frem for varmeforbrug, når man skal strikke en fair varmeregning sammen.

Jo bedre indeklima, den enkelte beboer har, jo mindre skal han eller hun betale i varmeregning, lyder ideen. Er indeklimaet sundt, markeres målingen som grøn.

Overstiger temperaturen, fugt- eller CO2-niveauet de anbefalede grænser, som SBi har fastlagt for Domea i forbindelse med projektet, markeres det med gult eller rødt – afhængigt af, hvor slemt, det står til. Og jo flere gule og røde tal, der dukker op i månedsopgørelsen, jo flere penge, skal beboeren betale.

Færre fugtskader i fremtiden

IC-Meter-målerne skal altså i første omgang primært bruges som værktøj til at strikke en mere fair varmeregning sammen for beboerne i boligafdelingen i Svendborg.

Men Domea håber også, at konsekvensen ved at flytte fokus fra varmeforbrug til indeklima også vil vise sig i boligernes sundhed – og nærmere bestemt i færre fugtskader, som kan koste dyrt på vedligeholdelseskontoen.

“Vi forventer, at IC-Meter-målerne vil hjælpe os til at højne indeklimaet i boligafdelingerne og som følge deraf også sænke antallet af fugtskader i fremtiden”, siger Anton Ahnfelt-Rønne, der er projektleder på forsøgsordningen.

De 246 boliger, som udgør boligafdelingen Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej i Svendborg, blev i juni 2019 renoveret med støtte fra Dansk Byggefonden.

Her har man blandt andet fået installeret et nyt balanceret ventilationssystem – det vil sige dvs. indblæsning af forvarmet luft i alle rum og udsugning i køkken og bad. Systemet er fast indreguleret, hvilket betyder, at det ikke er en tilpasning af luftmængder efter det aktuelle behov for luftskifte pga. af fugt eller CO2.

Ifølge Göran Wilke, der er ingeniør og CEO hos IC-Meter, viste de første målinger af indeklimaet i boligafdelingen i Svendborg, at luften i mange af lejlighederne var alt for tør på grund af overventilering. Og det skal målerne nu hjælpe dem med at regulere.

“Fast indstillet ventilation skal selvsagt matche lejlighedernes reelle behov for passende luftfugtighed og et lavt CO2 indhold. Derfor er vi nu også ved at lave forsøg, hvor vi reducerer luftskiftet og holder øje med, at både luftfugtighed og CO2-niveau er i orden. Tidligere projekter med behovsstyret ventilation, som vi har lavet, viser, at der er store energi- og indeklimagevinster at høste ved at styre ventilationen ud fra overvågning af indeklima i de enkelte lejemål”, siger han.

Foto: IC Meter

Foto: IC Meter

Målinger motiverer beboerne

IC-Meter står for Indoor Climate-Meter og måler, visualiserer og analyserer indeklima i et rum eller en bolig. Konceptet består af en måler, en server-løsning og en APP/Website. Måleenheden (IC-Meter) leverer præcise målinger af temperatur, fugt og CO2.

Målingerne uploades hvert 5. minut til en server via kundens Internet/WiFi. Serveren henter samtidig lokale vejrprognoser og energimålinger fra offentlige og kommercielle aktørers servere.

“Ud fra disse oplysninger kan vi dels illustrere den faktiske relative luftfugtighed inde i boligen og den absolutte luftfugtighed udenfor og derigennem dokumentere, hvor meget vanddamp det producerer i boligen”, forklarer Göran Wilke.

Er fugtniveauet f.eks. for højt i boligen vil det komme til udtryk som gule eller røde tal i den månedsrapport, som IC-meter-målerne producerer til både den enkelte lejere og driftsfolkene i boligafdelingen hver måned.

“Målingerne giver også en ekstra motivation til beboerne om at komme hen og blive grøn. Der kan jo godt gå lidt konkurrence i det. Så vi håber selvfølgelig, at folk selv kan regulere lidt til, hvis de får for mange gule og røde målinger. Og jeg forventer da også, at vi i de her boligafdelinger, som indgår i projektet med IC-Meter-målerne, på sigt vil se udgifterne falde til fugtskader som fx. sanering af skimmelsvamp”.

Proaktiv fugtbekæmpelse

Ud over at motivere lejerne til aktivt at gøre noget ved problemet, kan målingerne også bruges af driftsfolkene i boligafdelingen til at følge op på, om der er specifikke lejemål, som har så massive fugtproblemer, at der skal tages hånd om det.

“Hvis målingerne afslører, at en af lejerne har haft et meget højt fugtniveau en hel måned, kan driftsfolkene jo banke på og proaktivt tage en dialog med ham eller hende om, hvad der kan gøres for at få nedbragt fugniveauet. Og skulle vi være så uheldige at få en skimmelsvampssag, giver målerne os mulighed for at dykke ned i flere måneders indeklima-data, som vi kan bruge til dokumentation”, siger Anton Ahnfelt-Rønne. Han slår samtidig fast, at selvom udsigten til overvågning af indeklimaet indledningsvist gav anledning til en del løftede øjenbryn blandt beboerne, er langt de fleste i dag meget tilfredse med den nye ordning.

“Vores lejere synes generelt, at der er nogle spændende perspektiver i ordningen. De månedlige målinger gør indeklima lidt mere håndgribeligt og lettere at forholde sig til end et årligt kilowatt-timetal. Det får folk til at tænke over tilstanden af deres bolig og aktivt gøre noget for at skabe et bedre indeklima”, siger han.

Det er ikke kun lejerne i boligafdelingen Toftemarken, Klintemarken, Frilandsvej i Svendborg, som får glæde af den nye indeklimamåler.

Den 1. juni sluttede boligafdelingen Gadekærvej i Valby sig til testholdet med støtte fra København Kommune. Og 1. januar 2020 følger boligafdelingen Jægermarken, der ligger i umiddelbar nærhed af den første test-afdeling i Svendborg, samt boligafdelingen Skovbærparken under Haderslev Boligselskab.

Viser forsøgsordningen sig at være en succes, kunne vi sagtens finde på at rulle indeklima-målerne ud flere steder”, siger han.

Foto: IC Meter

Foto: IC Meter 

Om IC Meter-måleren

IC-Meter måler temperatur, relativ fugt, CO2 og støj hvert 5. minut. Temperatur og relativ fugt bliver sammenlignet med do lokale data for udeluftens temperatur og relative fugt. Ud fra disse oplysninger kan vi dels illustrere den faktiske relative luftfugtighed inde, men også den absolutte (g/m3) og ikke mindst, hvor meget vanddamp som det bliver produceret i en bolig eller bygning. Indeklimamåleren er udviklet af Göran Wilke, der er ingeniør CEO i IC-Meter.