Fotokredit: Colourbox 

Klimapartnerskaber skal vise Regeringen en grønnere vej

af: Andreas Ebbesen Jensen

Dansk erhvervsliv har en helt central rolle i den grønne omstilling. Med vedtagelsen af klimapartnerskaberne i slutningen af 2019, gjorde regeringen det klart, at de ønsker at indgå i et tæt samarbejde med erhvervslivet, når klodens klimaudfordringer skal løses.


Klimapartnerskaberne består af erhvervslivets egne forpligtelser til reduktioner og initiativer samt regeringens forpligtelser til de initiativer, som vil indgå i regeringens klimahandlingsplan i løbet af 2020, samt en forståelse om et løbende samarbejde om dette. Der er således tale om en gensidig forpligtelse til at arbejde for at opnå regeringens mål om 70 procents reduktion i drivhusgasudledningerne.

Det er sandsynligvis gået de fleste mennesker over hovedet midt i denne altoverskyggende coronakrise. Men i slutningen af marts leverede 12 ud af de i alt 13 klimapartnerskaber deres anbefalinger til regeringen.

I en fælles præambel til regeringen skriver de 13 klimapartnerskaber:

”Forslagene fra de 13 klimapartnerskaber er af gode grunde ikke tænkt sammen, og mange forslag går på tværs af sektorer og brancher. Næste skridt er derfor en samlet klimaplan. Her er det helt afgørende, at den samlede klimaplan redegør for konsekvenserne af hvert enkelt initiativ – og at planen som helhed sikrer, at den grønne omstilling går hånd i hånd med fortsat vækst og velstand i Danmark.”

Nu er det op til politikerne at forsøge at samle trådene og sikre, at Danmark bevæger sig mod målet om at reducere drivhusgasserne med 70 procent i 2030.

På de næste sider kan du læse, hvilke initiativer bygge- og anlægssektoren samt handelssektoren er kommet frem til.

Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber:

 

Landtransport og logistik
Jens Bjørn Andersen, CEO, DSV PanalpinaService,


It og rådgivning
Eva Berneke, CEO, KMD


Luftfart
Simon Pauck Hansen, CEO, SAS Danmark


Affald, vand og den cirkulære branche
Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack


Bygge- og anlægssektoren
Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Aarsleff


Life Science og biotek
Lars Fruergaard Jørgensen, CEO, Novo Nordisk


Handel
Michael Løve, Group CEO, Netto International


Produktionsvirksomhed
Mads Nipper, CEO, Grundfos


Finanssektoren
Torben Möger Pedersen, CEO, PensionDanmark


Energi- og forsyningssektoren
Henrik Poulsen, CEO, Ørsted; Det Blå Danmark

Søren Skou, CEO, Mærsk


Energitung industri
Michael Lundgaard Thomsen, managing director, Aalborg Portland


Fødevarefremstilling og landbrug
Jais Valeur, group CEO, Danish Crown