Fotokredit: Transition 

Bæredygtig daginstitution i Frederikshavn Kommune er bygget af genbrug

af: Emilie Madvig Hansen, antropolog hos Transition

Med økonomisk støtte fra Realdania og rådgivning fra Transition har Frederikshavn Kommune bygget en ny daginstitution i samme bygning som en af kommunens skoler. Formålet er at vise, hvordan en mere optimal anvendelse af kommunale kvadratmeter sammenkoblet med genanvendelige byggematerialer kan resultere i billigere og mere bæredygtige byggeprojekter.


20 millioner kroner. Så meget spyttede den almennyttige forening Realdania sidste efterår ind i en række nye bæredygtige byggeprojekter fordelt over i alt 11 kommuner.

Støtten var en del af Realdanias indsats 'Sammen om bæredygtigt byggeri' på i alt på 175 mio. kr., som løbende bliver uddelt.

Formålet med den økonomiske saltvandsindsprøjtning er at sikre, at den bæredygtige udvikling i byggeriet ikke går i stå i kølvandet på coronakrisen. Det skrev Realdania i en pressemeddelelse tilbage i efteråret 2020. 

"Med ophævelsen af kommunernes anlægsloft skal der realiseres ekstra mange byggeprojekter, og det er dem, vi gerne vil tale ind i med denne coronapulje. Ved at give kommunerne lidt ekstra luft i budgetterne til målrettede bæredygtighedsanalyser og til efterfølgende at realisere de justerede byggeprojekter, er vi både med til at gøre de konkrete byggerier grønnere og ejendomsafdelingerne endnu klogere på bæredygtighed," udtaler Nina Kovsted Helk, filantropidirektør i Realdania, i pressemeddelelsen.

Optimering af kvadratmeter er også bæredygtighed

En af de 11 kommuner, som har modtaget støtte til bæredygtigt byggeri, er Frederikshavn Kommune. Her går pengene til arbejdet med at etablere en ny daginstitution i samme bygning som en af kommunens skoler, Frydenstrandskolen. 

Formålet med projektet var bl.a. at undersøge, om der i forbindelse med byggeriet kunne skrues op for genanvendelsen af den eksisterende bygnings materialer. 

Undervejs fik Frederikshavn Kommune hjælp fra Transition ApS, der gav rådgivning om alt fra puljeansøgninger over konkrete byggematerialer til kommunens definition af, hvad det vil sige at arbejde med bæredygtighed i byggeriet, hvilket har betydet en samlet CO2-besparelse på 50 ton og har klædt kommunen godt på til fremtidige projekter. 

Beslutningen om at etablere en ny daginstitution i den eksisterende Frydenstrandskolen blev truffet helt tilbage i 2014. I 2018 gik projektets første etape i gang. 

Den nye daginstitution kommer til at blive bygget under samme tag som den allerede eksisterende Frydenstrandskolen for at udnytte arealerne bedre. Fotokredit: Transition


Projektets udgangspunkt var at anvende kommunens kvadratmeter klogt. I stedet for “bare” at bygge nyt, blev der kigget på de eksisterende bygninger, så der blev skabt gode rammer for den kommunale velfærd samtidig med, at der blev taget hensyn til omkostningerne. 

På den måde blev bæredygtighed tænkt ind som en optimal udnyttelse af de eksisterende kvadratmetre. Frem for at bygge nyt, blev den eksisterende bygnings funktioner og anvendelse tænkt ind i det "nye" byggeri.

Derved kunne den nye daginstitution etableres vha. de ressourcer, der allerede eksisterede i bygningen. 

Daginstitutionen har genanvendt 1300 eksisterende kvadratmeter og kun tilbygget i alt 100 nye kvadratmeter. Og beslutningen om (næsten) ikke at bygge nyt, har givet store udslag i besparelserne. 

Hvor kvadratmeterprisen for nybyggeri i et andet af kommunens projekter kom op på 22.000 kr.pr. m2, var prisen for ombygningen af Frydenstrandskolen 10.000 kr./pr. m2 – altså mere end en halvering af prisen pr. m2

Transitions materialekortlægning viser desuden, at beslutningen om at renovere fremfor at bygge nyt også har givet en besparelse på 50 ton CO2-ækvivalenter i byggeriets forventede levetid. Projektets mission om at bygge mere bæredygtigt er altså i høj grad lykkedes. 

Rådgivning fra start til slut hjalp kommunen godt på vej

Frederikshavn Kommune har i mange tidligere projekter – både nybyggeri- og renoveringsprojekter – haft fokus på energieffektivitet og vedligehold af den færdige bygningsmasse. 

I projektet på Frydenstrandskolen ønskede man dog også at arbejde med bæredygtige byggematerialer – både eksisterende og nye. Da det ikke var noget, kommunen havde erfaring med, søgte de hjælp hos os hos Transition.

Vi er specialiserede i både arbejdet med energi, byggematerialer og, mere generelt, bæredygtighed. Og vi hjalp blandt andet Frederikshavn Kommune med at søge Realdanias pulje på 20 millioner kr. til klimamæssig bæredygtighed i byggebranchen.

På baggrund af denne støtte var det efterfølgende muligt for os at rådgive kommunen i forbindelse med kortlægning af byggematerialer samt være med til at definere, hvilke materialevalg, der var de mest bæredygtige at vælge for kommunen. 

Dette indebar blandt andet udvælgelse af materialer, der er bedst i et livscyklusperspektiv samt rådgivning i, hvordan skolens nuværende materialer kan genanvendes bedst muligt. 

Transitions kortlægning af byggematerialer gennemgik en lang række mulige løsninger ift. gulve, maling, belægning, belysning, tag, skillevægge og lofter. På baggrund heraf blev der anbefalet en helt konkret løsning, som tog højde for både CO2-udledning, totaløkonomi samt andre parametre som indeklima og æstetik. Fotokredit: Transition


I kortlægningen af materialernes CO2-belastning blev der lavet en LCA-beregning og i vurderingen af materialernes totaløkonomi blev der lavet en LCC-beregning. 

Sammen med en vurdering af indeklimaet ift. bl.a. akustik og afgasning, var dette de tre overordnede parametre de forskellige byggematerialer blev vurderet ud fra. 

Dette gav Frederikshavn Kommune en konkret gennemgang og kortlægning af alle relevante byggematerialer helt ned i detaljen.

Et af de materialer, der blev kortlagt, var den eksisterende belægning, der bestod af røde teglklinker. De eksisterende sten blev sat op imod nye teglklinker, betonfliser og asfalt som alternative belægninger ift. CO2-udledning (inkl. Transport af materialerne), totaløkonomi og æstetik. 

Resultatet og den endelig anbefaling blev at genbruge den nuværende belægning, da det herved var muligt at spare 17,5 ton CO2-ækvivalenter. Dertil kom muligheden for at spare ca. 33 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 teglklinker, der kunne genbruges ved andre byggerier. 

Et andet eksempel er valget af den maling, der skulle pryde væggene i daginstitutionen. Her blev ligeledes gennemført en kortlægning af både CO2-udledning, totaløkonomi og indeklima for hele 9 forskellige slags maling. 

Et godt indeklimamærke var afgørende for valget af den anbefalede maling. Fotokredit: Transition


Den endelige anbefaling endte med at tage særlig højde for indeklimavurderingen, da der er tale om en daginstitution, hvor små børn ikke skal opholde sig i et indeklima med mulighed for afgasning og skadelige stoffer fra malingen. Den anbefalede maling var altså ikke den med den laveste CO2-udledning, men den med et godt indeklimamærke.

De to eksempler viser, hvordan materialekortlægningen bidrog med en stor viden om en lang række mulige materialer og hertil kom med anbefalinger, der gav kommunen konkrete løsninger, der tog højde for materialernes CO2-udledning, totaløkonomi, indeklima, æstetik og hvordan disse parametre burde vurderes i forhold til hinanden i den særlige kontekst af daginstitutionen. 

Frederikshavn Kommune vil fortsætte arbejdet i fremtidige projekter

Projektet har været en stor succes og skabt værdi både i det konkrete projekt på Frydenstrandskolen og for kommunens fremtidige arbejde med valg af bæredygtige byggematerialer. 

Realdanias støtte og Transitions store arbejde med at rådgive og kortlægge byggematerialer har givet Frederikshavn Kommune et stort indblik i metoder som LCA- og LCC-beregninger samt et mere nuanceret billede af, hvordan de træffer de rigtige materialevalg – både ift. klimamæssig bæredygtighed, økonomi og design. 

Projektet har altså klædt Frederikshavn Kommune på til at træffe de bedste beslutninger om byggematerialer i ombygningen af Frydenstrandskolen. 

Lige så vigtigt har arbejdet givet inspiration til, hvordan kommunen fremover kan arbejde mere nuanceret med bæredygtighed i forskellige byggeprojekter.