Fotokredit: Lyngby-Taarbæk Kommune 

Grøn varelevering gavner bylivet og miljøet i Lyngby

af: Jakob Jespersen, Klimakoordinator hos Lyngby-Taarbæk Kommune

Samarbejdet mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og City Logistic har bredt sig til butikkerne i bymidten og kommuner fra nær og fjern.


Lyngbys bymidte er præget af tæt trafik. Særligt de mange lastbiler og varevogne, der bringer varer til butikker, institutioner og kontorer, fylder og forurener meget. 

Derfor indgik Lyngby-Taarbæk kommune i 2018 en etårig forsøgsperiode med transportfirmaet City Logistic. Målet var at reducere antallet af non-food leverancer til kommunens rådhus, samt sikre at leverancerne blev leveret i el-drevne køretøjer. 

I dag er aftalen udvidet til også at omfatte seks plejecentre, samt forvaltningens kontorer i Lyngby Storcenter.

Stor CO2-reduktion i midtbyen

City Logistics koncept er simpelt: alle varer leveres fra afsenderen til deres motorvejsnære lager i udkanten af byen. Derfra køres de i el-varevogn, eller på el-cykel, ind til kunden i bymidten. 

Varerne leveres på et aftalt tidspunkt, så der ikke køres i myldretid og kunden ikke behøver at have personale klar til at modtage hele dagen. Al registrering af levering og modtagelse foregår digitalt og med fotos, så man undgår også al papiradministrationen.

Det første år af forsøgsperioden leverede City Logistic varer ca. én gang om dagen til rådhuset. Antal kørsler til rådhuset blev således reduceret med 57%, svarende til 300
kørsler om året.

Da kørslerne inde i midtbyen foregik bag rattet i mindre elbiler eller på sadlen af elcykler frem for i dieseldrevne lastbiler og varevogne, blev CO2-udledningen for kørslerne fra lageret til rådhuset reduceret med fra 782 kg CO2 til 13 kg CO2 – eller en nedgang i udledningen af CO2 på hele 98%.

Da det kun er den sidste kilometer på ruten, der køres i el-køretøj, er den besparede CO2 begrænset, men det har trods alt reduceret en del luftforurening og støjforurening i midtbyen.

Kommunen baner vejen

Skønt rådhusets modtagelse af leverancer er forholdsvis lille, er der et stort potentiale for at mindske den tunge trafik og begrænse CO2-udledningen i bymidten.

Ud over Lyngby-Taarbæk Kommune indgik City Logistik også aftaler med butikskæder, såsom Matas, Neye og FDB Møbler. Flere er kommet til siden, og store kunder som Magasin og Lyngby Storcenter er i fuld gang med at indgå lignende aftaler. 

Udvidelsen af den grønne varelevering anslås til at give en samlet CO2-besparelse på 25.000 kilo allerede første år. 

Lyngby-Taarbæk har sammen med Roskilde Kommune og Kolding Kommune været frontløbere for konceptet. En række andre kommuner i Nordsjælland og flere andre steder i landet er ved at indgå lignende aftaler – såvel som kommuner i Tyskland og Norge.

Visionen er en grøn bymidte

Lyngby Handelsforening og erhvervsforeningen Science City Lyngby er netop gået sammen med kommunen om en kampagne for at få alle butikker i bymidten med på City Logistics koncept. 

Sker det vil Lyngby råde over den første bymidte i Europa med grøn varelevering uden offentlig støtte. Målet er, at trængsel af lastbiler i bymidten og CO2 udledning reduceres med minimum 50 procent.

Samtidig har kommunen sat sig mål om, at alle kommunens lokationer skal med inden udgangen af 2022. I den forbindelse skal antallet af vareleverancer reduceres til to om ugen til hver enkelt lokation. 

Som ethvert andet nyt initiativ sker forandringerne ikke med et fingerknips. Konceptet bør udrulles gradvist, én lokation ad gangen. Og så er det vigtigt at involvere medarbejderne i konceptet, så de føler sig klædt på til at tage del i den grønne omstilling.