Leder: Tak for engagementet!

af: Heine Knudsen, formand i Energiforum Danmark, Region Hovedstaden


I marts skulle vi have afholdt Energiforum Danmarks årskonference i Nyborg, ligesom de mange foregående år. 

Det satte corona-nedlukningen af landet en stopper for, og i december besluttede vi os i stedet for at afholde årskonferencen som online event kaldet ”21Live”. Over 4.800 tilmeldte til 40 sessioner viste, at formatet var rigtigt.  

Tak til alle der har arbejdet med det og til sponsorer, som har finansieret konferencen. Tak til indlægsholderne, som lagde et godt fagligt og inspirerende niveau. Og stor tak til alle jer der lyttede med og bidrog til en levende debat undervejs. 

Der skal også lyde et tak til alle jer, der har bidraget til udvikling og implementering af den nye app. Den bliver et centralt omdrejningspunkt for vores videndeling. Se at få den downloadet og lær den at kende. Det er et stærkt værktøj.

Det er tydeligt, at digitaliseringen er accelereret under corona-restriktionerne, og med ”21Live” og den nye app har Energiforum Danmark fulgt godt med – og vi fortsætter ned ad dét spor. 

Da vi er en netværksbaseret organisation, ligger vi selvfølgelig stadig enorm vægt på fysiske møder, hvor der også er plads til den uformelle snak. Det skal der ikke herske tvivl om. 

Derfor kan I også godt sætte kryds i kalenderen den 8.-9. marts i 2022. Her planlægger vi nemlig at gennemføre den traditionsrige årskonference i Nyborg under normale rammer. 

I marts var der generalforsamling og valg til bestyrelsen. I den forbindelse var der lidt udskiftning. Der skal derfor lyde en tak til de afgående medlemmer, som har ydet en fantastisk indsats for foreningen.

Særligt Lars Thygesen fortjener en stor klapsalve. Som nu tidligere formand har han sat en god retning for foreningen og selv leveret en stor og engageret indsats. 

Lars valgte at takke af efter fem år som formand og syv år i bestyrelsen i alt. Vi ved, at rigtig mange ærgrer sig over, at de ikke kunne give Lars et mere festligt og personligt TAK, end to linjer i en teams-chat.

Personligt vil jeg gerne takke for valget og posten som formand. Jeg vil arbejde fokuseret og passioneret på, at foreningen favner den brede dagsorden til gavn for de mange og gerne flere medlemmer. 

Vi skal gøre det i en mere digitaliseret hverdag, og derfor er medlemmernes behov og præferencer i centrum.