Fotokredit: Colourbox 

Smart stikdåse skal optimere energiforbrug i hjemmet

af: Frants Christensen, Ledelseskonsulent, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Med en EU-bevilling på 1,7 millioner euro i ryggen er den såkaldte Smart Grid-løsning IntelliGrid klar til at indtage både danske og tyske hjem. Formålet med løsningen er at udnytte elforbrug, elproduktion og elnet mere optimalt i de europæiske hjem.


Den stadig større grønne energiproduktion fra sol-, vind- og vandkraft og det stigende energiforbrug i Europa stiller større krav til energisystemet end nogensinde før.

Den grønne energi produceres nemlig ikke altid på samme tidspunkt, som energien forbruges, og det skaber et stort behov for enten lagring eller optimalt forbrug af den grønne energi.

En løsning er at gøre de private husstande i stand til i højere grad at flytte deres forbrug til de tidspunkter, hvor den grønne energi bliver produceret. Det vil mindske behovet for lagring af energi betydeligt.

Et nyt intelligent system ved navn IntelliGrid, skal forsøge at gøre dette muligt. Systemet er støttet med 1,7 millioner euro fra EU-programmet Interreg og består af digital software og en stikdåse på 10 x 10 cm:


IntelliGrid-stikdåserne kan tænde og slukke for strømmen til forskellige hårde hvidevarer, som kobles op til systemet i hjemmet.

Ideen er, at stikdåsen ”styrer” forbruget hen mod tidspunkter, hvor det er billigere og mere ”grøn” strøm i elnettet.

IntelliGrid-stikdåserne bliver styret automatisk fra en central server ud fra de rammer, som den enkelte husholdning har lagt ind. For eksempel kan en husholdning sætte en vask over og beslutte at den skal være færdig kl. 16.00. Den centrale server vil så finde det mest optimale tidspunkt at afvikle vasken på.

Intelligent løsning skal mindske presset på elnettene

IntelliGrid vurderes til samlet set at kunne spare adskillige 100 milliarder kroner i lagerkapacitet. Desuden vil systemet kunne mindske behovet for udbygning af elnettene i Europa.

”Den grønne omstilling af det europæiske samfund vil fremover stille store krav til de europæiske husstande om at sikre forbruget på de rigtige tidspunkter af døgnet, således at investeringer i lagerkapacitet og udbygning af elnettene kan reduceres mest muligt”, siger Gorm Ellegaard Andersen fra projektpartneren GEA-SAT

Den store udfordring opstår ved kravet om fleksibilitet, da de private husstande, som nævnt, ikke tjener noget væsentligt ved at være fleksible og flytte forbruget til de mest optimale tidspunkter set fra den grønne elproduktions- samt elnettets side.

Løsningen skal derfor både være meget brugervenlig, samtidig med at brugerne skal motiveres til at bruge energien på det helt rigtige tidspunkt. Ikke for egen vindings skyld, men for fællesskabets skyld, og det er noget af en udfordring!

Projektet er inde i sit andet år af projektperioden, hvor der er planlagt en afprøvning af IntelliGrid systemet i 25 husstande på hver side af grænsen.

Der vil blive opsat IntelliGrid-stikdåser i hjemmene i efteråret 2021, og når de er sat på aktiv ”mode”, vil de blive styret fra IntelliGrid-serveren.

Sideløbende vil der blive lavet undersøgelser af, hvad der motiverer husstandene til at anvende løsningen. Baseret på forbrugernes tilbagemeldinger vil der blive lavet tilretninger i systemet.

Du kan læse mere om projektets resultater, partnere og mål på projektets hjemmeside: www.intelligrid.com

Om Projekt IntelliGrid

Projekt IntelliGrid er et internationalt projekt, der bygger på et samarbejde på tværs af den dansk- tyske grænse. Projektet omfatter såvel universiteter og forsyningsbranchen som kommuner og kommercielle virksomheder.

Forschungs- und EntwicklungsZentrum Kiel GmbH er anført som projektleder. Roskilde Universitet deltager med viden og erfaring indenfor brugerdreven innovation af teknologiske løsninger. Gea-Sat bidrager med viden og erfaring om energisystemer. Herudover deltager softwareudviklingsvirksomheden AttractSoft med mange års erfaring inden for softwareudvikling.

IntelliGrid udspringer fra et tidligere projekt, som blev gennemført i det sydfynske område, hvor Sydfyns Elforsyning, Svendborg Kommune og Go2Green var centrale aktører.

Med Interregs tilsagn om støtte på 1,7 millioner euro får projektet for alvor luft under vingerne, og med så bred en opbakning fra virksomheder, kommuner og universitetsmiljøer i Danmark og Tyskland vil projektet blive et af de større internationale projekter af sin slags.