NREP's hovedkvarter i Nordhavn. Fotokredit: NREP. 

Ejendomsinvestor NREP satser på CO2-neutral ejendomsportefølje i 2028

af: Anders Rosendahl, NREP

Løftet om at blive CO2-neutral i 2028, der lanceres forud for COP26, sætter en ny standard i ejendomsbranchen. Den accelererede ambition sigter mod netto nul, uden klimakompensation, flere år forud for IPCC's skæringsdato.


Den førende nordiske ejendomsinvestor, NREP, har forpligtet sig til at være CO2-neutral i 2028 uden brug at CO2-kompensation.

Ambitionen omfatter både indlejret CO2 såvel som CO2 fra drift af bygninger. Udmeldingen konsoliderer NREP's position som en af verdens mest innovative, bæredygtige og socialt ansvarlige investorer, som baner vej for de løsninger, der er nødvendige for en grøn transformation af ejendomsindustrien.

”NREP har i årenes løb hævet barren, når det handler om bæredygtighed inden for det byggede miljø. Det gælder fx det største nordiske solcelleanlæg på tag og at bruge beton som CO2-bank. Vi har alle intentioner om at fortsætte ad samme spor. For at nå det ambitiøse mål, vi nu har sat, skal mange teknologier udrulles parallelt og i stor skala, og vi er fast besluttet på at vise industrien, at det kan lade sig gøre,” siger Claus Mathisen, CEO hos NREP og fortsætter:

”Det er på høje tid, at det byggede miljø indtager sin retmæssige plads i den globale klimasamtale på en både ansvarlig og proaktiv måde. Jeg håber, at den alvorlige situation, vi står i, vil skabe en øget bevidsthed hos industrien om at efterlade et mere positivt socialt og miljømæssigt aftryk – noget, som NREP har været fortaler for i mange år.”

Rejsen mod CO2-neutralitet

NREP er Nordens største ejendomsinvestor, og virksomheden har stået i spidsen for flere grønne initiativer, der har bidraget til at give regionen en international førerposition inden for bæredygtighed. Den nye udmelding kommer op til COP26, og med sin målsætning vil NREP blive den første internationale ejendomsinvestor med en CO2-neutral investeringsportefølje – langt forud for IPCC's skæringsdato for netto nul i 2050.

Som en del af rejsen mod at nå 2028-ambitionen vil NREP anvende værktøjer til CO2-reduktion fra Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM), som giver konkrete videnskabelige mål for hver ejendomstype og geografi.

Initiativet støttes endvidere af et dedikeret team, der udelukkende fokuserer på at realisere den nye CO2-ambition. Allerede i 2023 vil NREP nå følgende reduktionsmål:

  • Reduktion af indlejret CO2 med 30% for alt nybyggeri i forhold til 2020
  • Reduktion af CO2-udledninger i driften med mindst 50% i forhold til 2020


De vigtigste værktøjer i bestræbelserne på at opnå disse reduktioner vil omfatte anvendelse af en intern prissætning på CO2 samt udnyttelse af innovative teknologier, som NREP har været blandt de første til at tage i brug. Derudover vil NREP skabe CO2-reduktioner ved at:

Alle udviklingsprojekter gennemgår en livscyklusanalyse i den tidlige fase for at muliggøre design og materialevalg, der reducerer den indlejrede CO2 betydeligt

Etablere lokale anlæg og fjernanlæg til produktion af CO2-neutral elektricitet og opvarmning og dermed eliminere CO2-udledning fra drift af ejendommene

I erkendelse af, at der vil være en resterende CO2-udledning, vil NREP tage initiativ til at opsamle CO2 gennem reelt virkningsfulde initiativer såsom lokal skovrejsning.

100% CO2-neutrale bygninger

Desuden vil NREP, i 2025, have fuldført tre store, CO2-neutrale innovationsprojekter. Disse 100% CO2-neutrale prototyper – et bolig-, logistik samt kontorprojekt – vil efterfølgende fungere som et benchmark for byggepraksis på tværs af porteføljen i forfølgelsen af 2028-målsætningen.

Med udgangspunkt i virksomhedens historik for at investere i banebrydende bæredygtige teknologier vil hele byggedesign- og byggeprocessen blive gen- og nytænkt, for at udnytte de mest innovative løsninger og identificere og løse eventuelle problemområder, der tipper CO2-balancen i den forkerte retning.

For at fremme innovation og deling af vigtig viden tilstræber NREP at køre innovationsprojekterne som ’open source’ og dele fremskridt og erfaringer. NREP opfordrer samtidig kolleger i branchen til at gøre det samme for at accelerere industriens grønne transformation mod et fælles mål om CO2-neutraltet.

”Omfanget af klimakrisen bliver tydeligere for hvert år, og vi er stolte af at tage dette skridt i retning af meningsfuldt at reducere den negative påvirkning, som det byggede miljø har på planeten. Vores initiativ vil udvikle skalerbare løsninger, som industrien har brug for, og som vil hjælpe os med at nå vores 2028-mål,” siger Claus Mathisen, CEO, NREP, og forsætter.

”Udfordringen skal ikke undervurderes, men vi ved, at fast ejendom spiller en enorm rolle i overgangen til en CO2-neutral økonomi, og det er opmuntrende at se, hvordan mange virksomheder tager nye skridt forud for COP26. Men løfter gør det ikke alene – vi har brug for væsentligt mere handlekraft for at beskytte vores planet mod den klimakrise, som den står over for, og vi inviterer partnere til at slutte sig til os i denne bevægelse mod at gøre CO2-neutrale byer til virkelighed.”

NREP har længe været en frontløber inden for bæredygtighed, hvilket spiller en central rolle i virksomhedens strategi for værdiskabelse.

Pionerprojekter omfatter anvendelse af CO2-neutral geotermisk opvarmning, verdens første 100% ’upcycled’ betonbygning og ’UN17 Village’, som det første store projekt, der favner alle FN's 17 verdensmål.


Artiklen er baseret på en pressemeddelelse af NREP.