Fotokredit: Arbejdernes Landsbank 

Kvalitetstjek af varmecentraler gav store energibesparelser

af: Susanne Noer Brandt, Energispring Sekretariatet

Nye energistyringsværktøjer og månedlig kontrol af varmecentralerne af en fast VVS-mand har reduceret energiforbruget betydeligt i Arbejdernes Landsbanks ejendomme.


Inden for det seneste år har Arbejdernes Landsbank (AL-bank) renoveret og udskiftet syv af deres i alt otte varmecentraler. Da AL-Bank endelig fik lukket døren op til deres varmecentraler, viste det sig at nogle af dem var fire gange større, end der var behov for. Fokus på varmecentralerne kom efter AL-bank blev partner i Energispring. 

”Vi fik rejst os fra kontorstolen og gik ned i varmekælderen” fortæller Henrik Schneller, Facility Management chef i AL-bank.

En central del af AL-banks indsats for at indstille varmecentralen korrekt er, at de har en VVS’er gående rundt i varmecentralerne hver fjerde uge. Når han er der, kontrollerer han temperaturer og målere, udslammer varmtvandsbeholdere, sørger for at der bliver sommerlukket m.m.

”Det er vigtigt at finde en VVS-mand som tager ejerskab – det skal være de samme der kommer, så de føler at de er en del af varmecentralen”, siger Henrik Schneller.

Overvågning af forbrug med smarte energistyringsværktøjer

AL-bank er også begyndt at bruge energistyringsværktøjerne, ForsynOmeter og Danfoss styring til at finde fejl i samt energioptimere varmeanlægget. 

Værktøjerne hjælper dem til at følge med i deres ejendommes energiforbrug og giver dem besked, hvis der er afvigelser i forbruget. 

”Vi kigger mindst en gang om ugen og reagerer hvis der sker noget”, fortæller Henrik Schneller.  

Med et nyt fokus på deres bygningers data, spottede AL-bank et voldsomt vandspild i en af deres ejendomme. 

De fandt vandspildet ved at skrive rundt til alle lejerne og ved at få rengøringspersonale til at gå ind i tomme lejligheder og tjekke, hvor vandspildet kom fra. Her opdagede de et toilet der løb – og fik det stoppet. 

DGNB-certificering venter forude

For at holde styr på deres bæredygtige tiltag, har AL-bank ansat en bæredygtighedsingeniør. Det er ham, der tager snakken med HOFORs rådgiver når der er afvigelser i energiforbruget, eller udfylder DGNB-matricer.

Og netop DGNB-certificeringerne af ejendommene får snart et nøk opad. AL-bank skal nemlig snart i gang med at bygge et nyt AL-hus, og her går de efter en DGNB-certificering guld. 

AL-bank vil desuden bruge DGNB-certificering, når de fremadrettet skal renovere deres ejendomme, forklarer Henrik Schneller. 

”Det er måske lidt dyrere, men vi vil gerne leve op til at være ansvarlige, ordentlige og miljørigtige”, siger han.

AL-banks råd til energioptimering af varmecentraler

  1. Få styr på driften:
    Inden man begynder at sætte mere omfattende energioptimeringstiltag i gang, skal man starte med at kigge på varmeanlæggets stand og sikre sig at det er indstillet korrekt. Først herefter skal man sætte andre tiltag i gang. 
  1. Etabler et fast samarbejde: 
    Det nytter ikke noget at det er en ny VVS-medarbejder som kommer hver gang. Find et VVS-firma som tager ejerskab. Det skal være den samme person der kommer, så personen føler sig som en del af varmecentralen og tager ansvar for at den kører optimalt.