Fotokredit: Schneider Electric 

Fremtidens arbejdsliv kalder på klogere kvadratmeter

af: Andreas Ebbesen Jensen

Schneider Electrics danske hovedafdeling i Ballerup barberede 50 procent af arealet væk, da virksomheden lancerede deres nye kontorfaciliteter under corona-nedlukningen sidste efterår. De nye, fleksible kontorer har givet store økonomiske og energimæssige besparelser – og rustet både virksomhed og medarbejdere til fremtidens arbejdsliv.


Siden corona-pandemien tvang Statsminister Mette Frederiksen til at lukke landet ned i foråret 2020 har mange danskeres måde at arbejde på gennemgået enorme forandringer. 

Nye teknologier, samarbejdsformer og mere fleksible arbejdstider er blevet udbredt med lynets hast på de danske arbejdspladser. Og meget tyder på, at danskerne nyder mange aspekter af det nye arbejdsliv, som COVID-19 har kastet af sig. 

En undersøgelse fra juni 2021 af fagforeningen Dansk Magisterforening, DM, hvor mere end 6.400 medlemmer deltog, viser, at 58 procent ønsker sig to til tre hjemmearbejdsdage ugentligt efter coronakrisen. Kun 3 procent ønsker at arbejde hjemme hele ugen, mens 10 procent slet ikke ønsker sig hjemmearbejdsdage.

Ifølge en undersøgelse fra analysehuset Gartner i foråret 2020 fortalte knap 230 HR-chefer, at mange medarbejdere ønsker alternativer til det faste kontor. Før COVID-19 ønskede 30 procent at kunne arbejde et andet sted. Det tal steg til 40 procent under nedlukningen. 

Schneider skar halvdelen af kontorarealerne væk

Meget tyder altså på, at faste skrivebordspladser ikke længere vil være normen i fremtiden.

I stedet vil vi sandsynligvis komme til at se flere kontorer indrettet med flere såkaldte ‘on the fly’-pladser, der deles med andre medarbejdere – samt helt nye typer arbejdsstationer og arbejdsområder, som appellerer til at arbejde på en helt ny og langt mere fleksibel måde. 

Hos virksomheden Schneider Electric er “Kontoret 2.0” ikke blot et nært fremtidsscenarie – det er allerede implementeret i flere afdelinger hos den globale virksomhed. 

Det gælder blandt andet for det danske hovedkontor i Ballerup. Den 19. oktober 2020 åbnede de dørene op for et helt nyt, fleksibelt kontorlandskab for deres 333 medarbejdere – på halvt så meget plads som tidligere.

Billedserie fotokredit: Schneider Electric


“Vores tidligere storrumskontorer optog 5306 km². De nyindrettede kontorlokaler fylder kun 2100 km² i alt. Optimeringen af kvadratmeterne betyder, at vi har kunnet leje 50 procent af vores tidligere lokaler ud til andre virksomheder. Det kan selvfølgelig mærkes på økonomien, idet vi både betaler langt mindre i husleje, men også bruger mindre energi på at holde driften af vores bygning kørende”, fortæller Jens Ellevang, der er Head of Facility Management & Real Estate, Nordic Baltic Zone. 

Han forventer, at afdelingen i Ballerup kommer til at barbere ca. 30 procent af energiforbruget i 2021 sammenlignet med 2019. 

“Vi er overbeviste om, at det her er vejen frem for os som virksomhed. Vi er nødt til at tilpasse vores kontorer til det nye arbejdsliv, der er opstået efter corona. Det er ikke muligt at spole tiden tilbage, og det ønsker vi heller ikke. Udviklingen mod mere fleksible kontorer var allerede i gang før corona, pandemien og nedlukningen fik den bare til at accelerere”, siger han. 

Investering i gladere og bedre medarbejdere

Lanceringen af den nye afdeling i Ballerup betød dødsstødet for de storrumskontorer, der tidligere havde præget Schneider Electrics danske hovedkvarter. 

De nye kontorer er opdelt i seks-syv såkaldte ‘neighbourhoods’, hvor hver medarbejder har et skab med sine ting. Hvis dagens arbejde kræver en dock, tager medarbejderen sine ting med i en taske hen til et ledigt skrivebord. Kræver dagens arbejde ro, er der indrettet små lyddæmpede sofaområder. Og hvis man skal ringe meget i løbet af dagen, kan man stille sig ind i en telefonbås. 

Lanceringen af nye kontorarealer hos Schneider Electrics hovedafdeling i Ballerup har bl.a. medført mange nye arbejdsstationer, hvor de ansatte kan sætte sig, hvor de vil. Illustration: Schneider Electric.


“Den nye indretning betyder, at vi er gået fra, at alle medarbejdere havde deres eget skrivebord til at have en såkaldt skrivebordsratio på 0,5. Det vil sige, at der kun er halvt så mange skrivebordspladser, som der er ansatte”, siger Jens Ellevang. 

Det lyder som en større omvæltning for medarbejderne. Hvordan har de taget imod forandringerne?

“Langt størstedelen har taget rigtig godt imod dem. Men det er selvfølgelig klart, at omstillingen har været mere krævende for nogen – sådan vil det altid være. Det respekterer vi fuldt ud, og vi arbejder selvfølgelig på at hjælpe dem, der har sværere ved at omstille sig til at finde sig til rette på den nye arbejdsplads”, svarer Jens Ellevang og fortsætter:

“Vi ville aldrig kaste os ud i så stor en omvæltning, hvis vi ikke troede på, at det også kom medarbejderne til gode. Selvfølgelig betyder besparelserne i energi og husleje meget for os, men vi ser lige så meget de nye faciliteter som en investering i at skabe nogle nye og bedre rammer, der kan være med til at højne medarbejdernes arbejdsindsats og arbejdsglæde”, siger Jens Ellevang.

Skridt på vejen mod klimaneutralitet

De nye rammer i Ballerup kan dog godt blive endnu bedre, og nogle af de penge, som Schneider Electric sparer i husleje, skal bl.a. bruges på implementeringen af nye IoT-teknologier, der kan højne energibesparelserne i bygningen yderligere. 

“Vi lavede en omfattende energirenovering af bygningen, før vi flyttede ind i 2015. Men hvis vi gennem digitale målinger kan blive endnu klogere på, hvilke områder i kontorlandskabet, der bliver brugt henholdsvis mest og mindst i løbet af dagen, kan vi også justere energiforbruget langt mere efter behov”, siger han. 

Arbejdet med at højne bæredygtigheden er et helt centralt arbejdsområde hos Schneider Electric, der sidste år blev kåret til verdens mest bæredygtige virksomhed i det internationalt anerkendte Global 100-indeks fra Corporate Knights.

I 2025 skal Schneider Electrics efter planen være fuldstændig klimaneutrale. Med de nye kontorer i det danske hovedkvarter i Ballerup er virksomheden rykket en lille smule tættere det mål.