Fotokredit: KL 

Tværkommunalt samarbejde skal sikre optimal udnyttelse af kommunale kvadratmeter

af: Emilie Madvig Hansen, Transition

Databaseret energiledelse er én af nøglerne til at sikre optimal udnyttelse af de kommunale kvadratmeter. I en række projekter sætter Kommunernes Landsforening (KL) fokus på netop dette og søger at aktivere kommunerne gennem netværk og databaseret viden om de kommunale ejendomme.


De kommunale ejendomme danner rammerne om en lang række vigtige aktiviteter, som børnepasning, undervisning og ældrepleje. 

At vedligeholde og løbende tilpasse ejendommene til eventuelle demografiske forandringer eller politiske tiltag kræver strategisk planlægning, og at alle kommunale kvadratmeter udnyttes optimalt – både for at mindske klimaaftrykket og for at sikre ejendommenes kvalitet. 

Kommunernes Landsforening har derfor igangsat en række projekter, der skal understøtte kommunernes arbejde med at udnytte de kommunale kvadratmeter optimalt og sikre et godt dataoverblik i de kommunale ejendomme. 

Veje til bedre udnyttelse af kvadratmeter

Ét af de store problemer for kommunerne er et manglende dataoverblik over de kommunale ejendomme, der kan hjælpe med at udnytte ejendommene optimalt og bidrage til energibesparelser. Der er flere veje til at sikre dette, men hos Kommunernes Landsforening ved de, at det vigtigste er at aktivere kommunerne i arbejdet. 

Derfor har de som et led i ”Projekt Kloge Kommunale Kvadratmeter” igangsat det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde. 

I nøgletalssamarbejdet indgår 45 kommuner allerede i samarbejdet om at sikre, at data om de kommunale ejendomme er opdaterede, standardiserede og fyldestgørende. Hertil skal kommunerne have bedre styr på data i sin egen organisation og sammenligne nøgletal på tværs af kommuner. 

At arbejde strategisk og aktivt med data er en vigtig vej til at udnytte de kommunale kvadratmeter mere effektivt. Derfor har KL sideløbende igangsat det 5-årige projekt ”Databaseret Energiledelse”. 

Projektets mål er blandt andet, at alle kommuner i 2025 har adgang til valide energiforsyningsdata, og at arbejdet med databaseret energiledelse fører til 10% energibesparelser i kommunerne. Et stærkt analytisk afsæt har derfor været afgørende for at hjælpe kommunerne videre i arbejdet mod et bedre dataoverblik over de kommunale ejendomme.

Kommunerne skal have et bedre dataoverblik over deres ejendomme. Fotokredit: Hans Nørregaard Larsen.

Fra analyse til handling

Første led i arbejdet med at hjælpe kommunerne på vej mod energibesparelser og højnede kompetencer i databaseret energiledelse har været at kortlægge kommunernes igangværende indsats og modenhed. 

Siden april 2021 har KL derfor samarbejdet med Transition ApS om udviklingen af en større spørgeskemaundersøgelse blandt alle landets 98 kommuner. Mere end 85 kommuner har allerede deltaget i undersøgelsen, og analysen af de mange spændende indsigter er godt i gang. 

”Projektets fornemmeste opgave er at sikre, at analyserne ikke forbliver pointer i en rapport, men skaber forandringer ude i kommunerne. Derfor vil projektet munde ud i en online platform, hvor kommunerne selv kan dykke ned i analyserne og tilgå viden og anbefalinger til deres videre arbejde.” fortæller konsulent og projektansvarlig Isak Dyrløv Klindt.

I KL er det altså vigtigt, at projekterne fører til aktive handlinger i kommunerne, og at dette understøttes løbende. 

I nøgletalssamarbejdet samarbejder kommunerne således om at indberette data til en fælles datamodel. I arbejdet med databaseret energiledelse er alle kommuner inviteret til en workshop. Workshoppen har fokus på at aktivere de mange indsigter fra spørgeskema og analyse for at sætte gang i konkrete handlinger, der kan bringe alle kommuner det næste skridt videre i arbejdet. 

Læs mere om KL’s igangværende projekter om optimal udnyttelse af kommunale kvadratmeter her, og tilmeld dig og dine kollegaer til workshoppen om databaseret energiledelse her