Credit: SUH 

Energirenovering sparer masser af CO2 på Sjællands Universitetshospital

af: Linda Bang Jessen, Chefkonsulent, presse- og kommunikation ved Sjællands Universitetshospital

De sidste to år har Sjællands Universitetshospital været igennem en omfattende renovering, som betyder et positivt klimaaftryk, hvor vi hvert år kan spare CO2 svarende til forbruget i 500 parcelhuse.


I juli 2019 indgik Driftsafdelingen på Sjællands Universitetshospital (SUH) en såkaldt ESCO-aftale med Siemens A/S.

Aftalen gjorde det muligt at lave en omfattende modernisering og energirenovering i både Køge og Roskilde.

ESCO er en forkortelse for Energy Service Company. I Danmark bruges betegnelsen til at beskrive en samarbejds- og finansieringsmodel, hvor energibesparelser betaler for optimering og fornyelse af eksempelvis bygninger.

“Formålet med ESCO-projektet er at spare energi, men vi har valgt også at se på, hvordan vi samtidig kan gøre tilværelsen bedre for medarbejdere og de tekniske afdelinger”, fortæller John Heikendorf, der er koordinator på projektet.

Ny belysning og bedre ventilation højner arbejdsmiljøet

Projektet bliver først helt færdigt i sommeren 2022, men i de to år, projektet har kørt, er der allerede blevet lavet mange energirenoveringer.

Gang i Køge med henholdsvis gammel og ny belysning. Credit: SUH.

“Vi har skiftet til LED pærer stort set overalt i projektområdet, og den søvnige, sløvende belysning har nu mere karakter som dagslyset udenfor”, fortæller John Heikendorf.

Den nye belysning gør det muligt at dæmpe lyset på alle arbejdspladserne i SUH samt på de gange, hvor der er natarbejde.

“Det giver et betydeligt bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere”, slår John Heikendorf fast.

Det er ikke kun belysningen, der har fået en overhaling på SUH. Også ventilationen er flere steder blevet renoveret.

Og selvom det gav nogle gener, mens arbejdet stod på, har det resulteret i en bedre temperaturstyring på hospitalets afdelinger.

På sterilcentralen i Roskilde har forbedringerne af ventilationssystemet været særligt markante.

Hvor der før var der en luftfugtighed på 80% som i troperne, ligger den nu på 30-60 % med en gennemsnitlig temperatur på under 25 grader.

Renoveringerne af ventilationssystemet betyder giver ikke blot større energibesparelser, men minimerer også risikoen for nedbrud i sterilcentralen.

 

               

På kortene er det markeret med rødt, hvilke områder på hospitalerne, der får et løft. Tv SUH, Roskilde og th Køge.

Solceller på taget og elektroniske vandhaner

På Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge er der blevet installeret solceller på tagene.

I Roskilde er antallet af solceller minimalt, idet tagene ikke er så velegnet til dem, men i Køge er der nu solceller på 40 % af taget.

I Køge er man også i gang med at installere nye elektroniske vandhaner i bygning V, og det forventes, at de nye vandhaner vil spare omkring 400 m³ vand årligt.

De nye elektriske vandhaner minimerer samtidig risikoen for smitte, idet vandhanerne bliver mindre forurenede.

I Roskilde har man erstattet to gamle kølemaskiner med et par nye, der både er mere driftssikre og energivenlige.

De nye maskiner sikrer også, at der er en konstant temperatur på cirka 20 grader på operationsstuerne og i scannerrummet.

ESCO-samarbejde giver store besparelser

For hospitalet betyder de mange renoveringer, at der spares mindst 5,5 million kr. årligt på energi.

Det er de penge, der skal bruges til tilbagebetalingen af renoveringsarbejdet de kommende 20 år.

I energi beløber besparelserne sig til 2.762.063 kWh el; 3.278.097 kWh varme og 2895 m³ vand.

Det er 1620 Ton CO2 årlig, der svarer til udledningen fra ca. 500 parcelhuse.

Faktaboks: Hvad er ESCO?
I et ESCO-projekt samarbejder en offentlig virksomhed (SUH) og et privat firma (Siemens A/S) om forbedringer.

Det private firma finder mulige tiltag til forbedringer hos den offentlige virksomhed, og parterne aftaler, hvad der skal renoveres.

Det betyder, at de rentable forbedringer ”betaler” for nogle nødvendige forbedringer, der ikke er så rentable.

SUH indgår en leasingaftale med KommuneLeasing, der finansierer projektet, mod at SUH betaler dem tilbage med de penge, som SUH sparer i energiomkostninger.