Credit: Colourbox 

Lokale regnvandsprojekter er essentielle for kommunernes klimatilpasning

af: Kåre Press-Kristensen, chefkonsulent, PKP Regnvandsteknik

Større byer kan kun klimatilpasses ved at kombinere de store skybrudstunneler og forsinkelsesbassiner med lokale grønne regnvandsprojekter, hvor regnvand frakobles kloakken og nedsives. Heldigvis er de lokale projekter både omkostningseffektive og meget populære hos borgerne. Alligevel gennemføres der forbløffende få lokale projekter i de fleste kommuner.


Der bygges og planlægges skybrudstunneler og forsinkelsesbassiner på livet løs i de største kommuner. Vel og mærke tunneler og bassiner af dimensioner svarende til hhv. fodgængertunneler og parcelhuse.

Disse er vital infrastruktur til at klimatilpasse de større byer til fremtidens voldsommere og hyppigere skybrud. Samtidig minimerer de regnvandsbetingede spildevandsudledninger til vores vandmiljø.

Projekterne får ofte stor medieomtale - sandsynligvis fordi anlægsprisen har mange nuller.

Kigger man nærmere på spildevandsplanerne fremgår det dog tydeligt, at klimatilpasningen kun kommer til at fungere, hvis de store kommunale projekter kombineres med en lang række lokale regnvandsprojekter, hvor regnvand frakobles kloakken og nedsives lokalt.

Lokal klimatilpasning giver merværdi

Desværre får lokale regnvandsprojekter meget lidt opmærksomhed, selv om de er meget populære hos borgerne – og ofte mange gange billigere pr. kvadratmeter end de centrale betonløsninger.

Mange boligforeninger vælger ofte at lave regnvandsprojekterne sammen med en gennemgribende grøn gårdrenovering.

Derved bidrager de til egen og hele byens klimatilpasning. Samtidigskaber de en meget mere funktionel grøn gård med plads til både regnvand, lege- og voksenområder, biodiversitet m.v.  

Hos PKP Regnvandsteknik har vi gennemført ca. 40 grønne gårdprojekter med lokal regnvandshåndtering i flere kommuner.

Og efter en lang række indvielser har jeg som ingeniør måtte sande, at i beboernes øjne gennemfører vi slet ikke regnvandsprojekter.

I beboernes øjne får de en ny spændende grøn gård fyldt med helt nye opholdsarealer. Gården ændres fra et sted man stiller cyklen og smider skraldet ud, til et sted, hvor beboerne gerne vil opholde sig og møde hinanden.

Ud over, at lokale regnvandsprojekter ofte kan finansieres af den delvise refusion fra forsyningen, sparer boligforeningen ofte penge på fornyelse og drift af kloak – ligesom der opnås bedre rottesikring.

Og det er meget billigere - og altid mere miljørigtigt - at håndtere regnvandet lokalt end at blive tvunget ud i en dyr separatkloakering, som en række kommuner allerede er begyndt at give påbud om.

Endelig sparer forsyningerne udgifter til etablering og drift af separatkloakering.

Før og efter billeder af regnvandssikring i en boligejendom i Vanløse. Credit: PKP Regnvandsteknik.

Klar kommunikation er vejen frem

Alle de gode argumenter er der. Eller rettere: De er her hos os.

Men det er ikke PKP Regnvandsteknik, der skal beslutte, hvorvidt et regnvandsprojekt skal med på næste generalforsamling. Det er borgerne.

Og de kender hverken til delvis refusion af tilslutningsbidraget eller de fantastiske muligheder ved en grøn gårdrenovering.

Kommunerne og forsyningerne skal derfor være endnu bedre til at informere om grønne lokale løsninger via oplæg, små film og gårdvandringer med masser af illustrative eksempler.

Borgerne og deres lokale gårdprojekter er nødvendige for at understøtte de store centrale løsninger.

Det handler ikke bare om klimatilpasning, men i lige så høj grad om øget livskvalitet og om at skabe endnu mere attraktive boligområder.

Hvad er PKP Regnvandsteknik?

PKP Regnvandsteknik er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der leverer klimasikre løsninger til lokal afledning af regnvand fra etageejendomme og rækkehusbebyggelser.

PKP Regnvandsteknik ApS blev stiftet i 2014 af Kåre Press-Kristensen og Mathias Leon Pape.

Virksomhedens formål er at gennemføre billige, robuste og skybrudssikre regnvandsløsninger til større bebyggelser uden udgifter for beboerne. Virksomheden går derved direkte imod de mange enormt dyre og skrøbelige regnvandsprojekter, der i disse år gennemføres i stort antal – på beboernes regning – projekter som ikke engang er dimensioneret til at klare større skybrud.