Fotograf: Troels Heien 

Danmarks Radio vinder pris for at spare energi

af: Kristin Rabbe Larsen, Energispring Sekretariatet

DR har vundet prisen som ʻÅrets Energispringer’. DR-byen har nemlig indført såkaldt energiledelse og samtidig udviklet en kultur og adfærd blandt medarbejderne, hvor der systematisk arbejdes med at holde energiforbruget nede. På den måde har DR målrettet intensiveret arbejdet med sit energiforbrug og CO2-aftryk, og det har givet energibevidsthed, billigere tekniske løsninger og årlige el- og varmebesparelser på over 20 procent.


Energiforbrug er et fokusområde i DR, og det har givet overbevisende resultater. Derfor vandt DR prisen som ’Årets Energispringer 2022’, som blev uddelt af partnerskabet Energispring, for første gang, den 3. november i år.

I DR arbejdes der løbende med CO2-reduktion, og der sættes årlige energimål, som siden 2019 har givet en besparelse på 22,5% på el og varme. DR-byen blev også energiledelse-certificeret i 2022, og forventer at resten af organisationen vil blive det i 2023.

Det energiledelsessystem, som DR har udviklet, omfatter en energisparepolitik, hvor målet har været at reducere energiforbruget med 10% inden 2023, i forhold til 2019. Målet er allerede mere end nået, og nu sættes der nye mål, som skal gælde for 2023 og frem.

Energibesparelser tænkes ind i alt

Mathias Håkan-Mose har været projektleder og ansvarlig for DR’s system til energiledelse siden 2021. Ifølge ham har det at implementere og certificere et energiledelsessystem været med til at øge fokus på energieffektiviseringer i hele organisationen: ʺI stedet for kun at se på investeringsomkostninger har vi fundet store besparelser ved at inddrage løbende drifts- og energiudgifter i beslutningsprocessen”, siger han. Det er fordi DR bruger energiledelse som et værktøj, der kan sikre en mere effektiv udnyttelse af energiressourcerne i sine aktiviteter.

Og DR Byen har ikke alene sparet energi, men også penge, for de nye løsningerne er ofte er billigere end de gamle.

Energiledelse: Ledelsen skal gå foran

Energiledelse betyder blandt andet, at energibesparelser tænkes ind i alt, og at ledelsen er med – besparelsestiltag er ikke overladt til driftsfolk alene. Alle DR-projekter skal tage højde for hvilke energibesparelser man kan hente, og ledelsens rolle kan for eksempel være at uddele midler til gode projekter. Mathias lægger også vægt på, at projektstyregruppen sidder centralt i organisationen og at ledere fra flere afdelinger er med. Også det er med til at sikre, at der sker ændringer i hele organisationen.

Projektleder Mathias Håkan-Mose og chef for DR Ejendomme & Service Pernille Toft, modtager prisen som “Årets Energispringer 2022” fra teknik- og miljøborgmester Line Barfod, på Building Green-messen i København, den 3. november. Fotograf: Troels Heien.

En vigtig del af energiledelse er, at ledelsen er inddraget i arbejdet med energibesparelser. De kan uddelegere penge og give ressourcer til gode projekter” fortæller Mathias Håkan-Mose.

Styregruppen opretter arbejdsgrupper bestående af nøglearbejdere fra relevante teams, som får ansvaret for projekterne. De arbejder blandt andet med optimering af serverkældre og gennemgang af andet teknisk udstyr

CSR-chefskonsulent i DR Pia Halldorsson, chef for DR Ejendomme & Service Pernille Toft, projektleder hos DR Ejendomme og Service Mathias Håkan-Mose og teknik- og miljøborgmester Line Barfod på Building Green i København. Fotograf: Troels Heien.

Optimering af systemer

DR's såkaldte Building Management System (BMS) er meget detaljeret og teknisk, og giver mulighed for at styre nærmest alle komponenter i den tekniske drift af bygningen. Samtidig er DR næsten i mål med at skifte til LED-belysning, og ser nu på mulighederne for større projekter, såsom for eksempel varmepumpeanlæg.

DR optimerer også kølingen i deres apparat- og serverrum, og her er der allerede opnået store besparelser. Planen fremover er at inddele rummene i kulde- og varmezoner, så det kun bliver nødvendigt at nedkøle visse zoner.

Letforståelige energidata

Et vigtigt initiativ for at reducere energiforbruget er at kortlægge, hvad bygningen bruger energi på. DR udbygger løbende et centraliseret energiovervågningssystem. Herigennem får de værdifuld information om fordelingen af energiforbruget i bygningen.

Informationen fra energiovervågningssystemet skal kommunikeres til ansvarlige, så man sikrer at alle forstår data og igangsætter tiltag. ”Det er vigtigt at data er kommunikeret på et sprog, der er forståeligt og giver mening for alle, der modtager den” siger Mathias.

Adfærdsændring – automatik er vejen frem

DR har også gjort en stor indsats for at fremme bæredygtig adfærd hos medarbejderne. En vigtig faktor er, ifølge Mathias, at den bæredygtige adfærd skal gøre så nem som muligt. Derfor er det en fordel at lave så mange tiltag som muligt automatiske, for eksempel ”nudging-tiltag” som mindre kopper og tallerkner.

Det er en fordel at gøre flest mulige tiltag automatiske, så man gør det så nemt som muligt for brugeren” fortæller Mathias.

Der kommunikeres til medarbejderne om, at ledelsen går foran og selv arbejder med at reducere energiforbruget og med andre bæredygtige tiltag. På den måde skabes der bevidsthed om at alle bidrager – også ledelsen.

På DR’s intranet bliver medarbejderne opdateret om hvilke tiltag, der er i gang, og hvad ledelsen og organisationen gør. De tiltag der er kommunikeret ud på det sidste, er blandt andet certificeringen af energiledelsessystemet og information om de nye retningslinjer om 19 grader på arbejdspladser. Anden information om f.eks. bæredygtighed og energi findes på intranettet. Medarbejdere bliver også opdateret på energitiltag og ændringer gennem møder med deres afdelingsleder eller arbejdsmiljørepræsentant. Det er vigtigt at informationen kommunikeres ud af en, som kender og har medarbejderne har tillid til. Dette er en fordel, fordi de kan nemmere hjælpe med at understøtte og fastholde interesse og engagement – og opnå de mål der er udstukket. 

 

Mathias Håkon- Mose bliver interviewet under prisuddelingen af Årets Energispringer.