Energieffektive HVLS-ventilatorer har givet store energibepsarelser efter installationen i idrætshaller i Lejre Kommune og Norddjurs Kommune. Credit: Nordicco. 

Danske kommuner opnår store energibesparelser med smarte ventilatorer

af: Rebecca Bloch & Sophie Thomsen

Ved installation af energieffektive HVLS-ventilatorer fra Nordicco A/S har flere danske kommuner opnået høje energibesparelser. Det viser data fra kommunerne.


I en tid med høje prisstigninger på energi, er der grund til bekymring, da vinteren presser sig på og både varme og lys begynder at være nødvendigt i bygningerne igen.

Derfor er det vigtigt, at der spares på energien. Så hvorfor ikke starte med de steder, hvor det gør mindst ondt?

Installationen af HVLS-ventilatorer (High-volume low-speed) er en forholdsvis nem løsning at få implementeret i sin bygning – og den energieffektive ventilator kan reducere energiforbruget med op mod 30 procent.

Hemmeligheden er, at HVLS-ventilatorer laver en såkaldt temperaturudligning.

Temperaturudligning betyder helt konkret, at temperaturforskelle mellem gulv og loft bliver udlignet, så der er ensartet temperatur overalt i lokalet. Dette betyder, at den tilførte varme bliver udnyttet optimalt.

Temperaturudligningen opnås konkret ved, at ventilatorerne kører i ’reverse mode’. Denne indstilling sørger for at den varme luft, som stiger til loftet, bliver cirkuleret indirekte rundt i lokalet.

Ved at udligne temperaturforskelle mellem gulv og loft nedbringer ventilatoren det varmespild (også ofte omtalt som varmepuden), der normalt er i højloftede lokaler.

Udover et lavere varmeforbrug, aflaster det typisk også ventilationsanlæggene i pågældende bygninger.

Sidst, men ikke mindst, kan ventilatorerne være med til at give et bedre indeklima – året rundt.

Om sommeren kan ventilatorernes omdrejningsretning nemlig skiftes til ’forward mode’. Denne indstilling skubber luften mere direkte ned i opholdszonen og skaber derved en afkølende effekt.

I skrivende stund har over halvdelen af alle danske kommuner allerede samarbejdet med Nordicco A/S om at sænke energiforbruget i deres større bygninger.

Nogle af disse kommuner har lavet energimålinger henholdsvis før og efter deres ventilatorprojekter og indvilget i at dele deres erfaringer i en række caseeksempler.

3 EKSEMPLER PÅ DANSKE KOMMUNER DER OPNÅR ENERGIBESPARELSER

Norddjurs-, Holbæk- og Lejre Kommune har alle installeret HVLS-ventilatorer i en række forskellige idrætshaller, med gode resultater til følge.

Norddjurs Kommune gik fra skepsis til stor begejstring

Norddjurs Kommune var i starten skeptisk over for installationen af nye ventilatorer og havde beskedne forventninger til deres effekt.

I dag er de endt med at være den kommune, der har opnået de mest markante besparelser.

I gennemsnit har Norddjurs Kommune opnået en energibesparelse på 31 pct. som følge af deres ventilatorprojekter.

”Jeg var lidt skeptisk, før vi hængte ventilatorerne op, men allerede efter en halv time kunne jeg mærke en helt anden varme nede ved gulvet. Al den varme, som automatisk stiger op og ligger under loftet, presses tilbage ned mod gulvet af de tre loftventilatorer, så temperaturen ved gulvet hurtigt steg 4-5 grader”, fortæller Karl Juul, der er Teknisk Servicechef ved Norddjurs Kommune.

Ventilatorerne blev blandt andet installeret i Toubrohallen, hvor de medførte en energibesparelse på hele 42 procent og førte store driftsændringer af hallen med sig. 

Oprindeligt blev der tilført luft med en indblæsningstemperatur på 46°C i Toubrohallen.

Efter installation af tre HVLS-ventilatorer i januar 2021 blev indblæsningstemperaturen reduceret til 23,5°C, selvom der var en udetemperatur på kun 3°C:

Derudover medførte installationen af de tre HVLS-ventilatorer, at driften af ventilationsanlægget kunne reduceres fra 13 timer i døgnet til kun 8 timer i døgnet.

Holbæk Kommune fandt store besparelser i idrætshal

85 procent af alle bygninger i Holbæk Kommune opvarmes med gas, og behovet for energibesparelser er stort.

Og det har kommunen netop opnået efter indførelsen af HVLS-ventilatorer.

De energieffektive ventilatorer blev blandt andet installeret i Undløsehallen, der er en idrætshal på ca. 800 kvadratmeter.

Før introduktionen af HVLS-ventilatorerne lå elforbruget på 120.000 kWh om året.

Efter installation af HVLS ventilatorer blev dette tal reduceret med 36.000 kWh til nu blot 84.000 kWh om året.

Dermed blev der opnået en besparelse på hele 30 procent i denne hal.

Energiteknolog Christoffer Larsen, Holbæk Kommune

”Dét, der fangede min interesse, var den store energibesparelse, som man kunne opnå for en relativ lav sum penge. I stedet for at skulle efterisolere hele taget, kunne vi lave en forholdsvis nem investering med en simpel opbygning”, siger energiteknolog ved Holbæk Kommune, Christoffer Larsen.

Lejre ledte efter energiløsninger

I Lejre Kommune ønskede man at energieffektivisere Bramsnæsvighallen.

Løsningen blev også i dette tilfælde HVLS-ventilatorer, som har givet en energibesparelse på 25 procent.

Efter indførelsen af HVLS-ventilatorer i idrætshallen blev energiforbruget reduceret med knap 70.000 kWh fra 269.382 i 2019 til 201.990 kWh i 2020.

Den beregnede CO2-reduktion ved installationen var desuden på over 14 tons pr år.

Med en kontinuerlig opblanding af luften i lokalet, sikrede HVLS-ventilatorerne således, at den tilførte varme blev optimalt fordelt i hallen og dermed langt bedre udnyttet.

I løbet af 2020 og 2021 ændrede Bramsnæsvighallens drifts- og brugsmønster sig pludselig væsentligt som følge af coronapandemien.

Hallen blev nu benyttet som Test- og Vaccinationscenter, hvilket blandt andet betød en højere opvarmningstemperatur i 2021.

På trods af den højere opvarmningstemperatur i 2021, måltes der stadig en reel reduktion i energiforbruget sammenlignet med tiden før HVLS-ventilatorerne.

Faktaboks: Hvad er en HVLS-ventilator?

HVLS er en forkortelse af ”High Volume Low Speed”. Dette er loftventilatorer, der varierer fra 2 til 7 meter i diameter og er kendetegnet ved langsomt at cirkulere store mængder luft.

HVLS-ventilatorer er oprindeligt opfundet i Nordamerika for at løse et problem inden for landbruget, hvor man havde behov for at skabe en prisbillig ”køling” af malkekvæg. Mælkeproduktionen daler nemlig i takt med en stigende temperaturoplevelse.

Nordicco A/S er en dansk producent af HVLS-ventilatorer og har hovedsæde i Danmark, men eksporterer til hele Europa. Denne type ventilatorer anvendes på tværs af en række forskellige brancher, men særligt i højloftede rum, såsom sportshaller, distributionscentre, visse kontorlandskaber og aulaer, gør de en markant forskel på energiforbruget.