Foto: Colourbox 

Vild vision skal gøre Skanderborg fuldstændig selvforsynende med grøn strøm

af: Andreas Ebbesen Jensen

Skanderborg Kommune forpligter sig nu yderligere på den grønne omstilling. Det sker med en af landets mest ambitiøse målsætninger på området. Senest i 2030 skal kommunen være fuldt selvforsynende med grøn strøm.


Den 30. marts 2022 vedtog byrådet i Skanderborg Kommune en ny målsætning, der gør den jyske by til én af de mest klimaambitiøse kommuner i landet. 

Senest i 2030 skal 100 % af strømforbruget i Skanderborg Kommune komme fra grønne energikilder.

De grønne energikilder skal vel og mærke ligge inden for kommunegrænsen i Skanderborg Kommune.  

Samtidig godkendte byrådet standard for solceller, mens standard for vindmøller er under politisk behandling. 

Det betyder, at der skal gøres plads til flere solcelleanlæg og vindmøller de kommende år.  

Vi står med en stor udfordring foran os, når vi skal producere de store mængder grøn strøm, der skal til for at begrænse den globale opvarmning", siger  Claus Leick, der er formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune. Han fortsætter: 

"Vi har brug for
gr
øn strøm til de mange elbiler, vi allerede nu ser på vejene, og til varmeværkernes store varmepumper, der skal afløse naturgas og træflis”.

3300 hektar kan husere solcelleanlæg

Målsætningen om 100 % grøn energiforsyning, svarende til 596 GWh vil kræve 43 store vindmøller eller 700 hektar.  

Derudover er der lagt op til, at mindre anlæg eksempelvis kan etableres på industribygninger og lignende. 

Landskabet i kommunen er dog kendetegnet ved, at ca. 56 % af arealet er udpeget som områder af særlige landskabelige interesser, hvor der ikke kan etableres vedvarende energi.  

Dertil kommer yderligere arealer, hvor der på grund af lovgivning og gældende bestemmelser i kommuneplanen ikke kan rejses solceller og vindmøller, oplyser kommunen. 

En opgørelse viser, at der er ca. 3300 hektar i kommunen, som er umiddelbart egnet til opstilling af større solcelleanlæg.   

Gradvis overgang med milepæle i 2022, 2025 og 2027

I dag kommer omkring 13 % af strømforbruget fra vedvarende grønne energikilder i kommunen.  

Der er altså lang vej til de 100 %, men selvom der kun er otte år til deadline, kommer overgangen til grøn energi til at ske gradvist. 

Det fremgår af referatet fra byrådets dagsorden den 30. marts i år 

Her kan man læse, at ansøgninger om vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg, behandles løbende.  

Når etablerede anlæg leverer produktion, der svarer til den fastlagte målsætning, tages der politisk stilling til, om målsætningen skal revideres.

Det sker i lyset af det behov for vedvarende energi, der måtte være på det pågældende tidspunkt. 

Ansøgninger om vedvarende energianlæg behandles én gang årligt i januar måned.  

Når etablerede anlæg leverer produktion, der svarer til den fastlagte målsætning, tages der politisk stilling til, om målsætningen skal revideres i lyset af det behov for vedvarende energi, der måtte være på det pågældende tidspunkt. 

Stigende interesse i etablering af solcelleanlæg

I øjeblikket har Skanderborg Kommune fire forskellige ansøgninger om etablering af solcelleanlæg rundt omkring i kommunen.  

Ansøgningerne til anlæggene, der behandles af Byrådet her i foråret, udgør et samlet areal knap 300 hektar.  

Claus Leick fortæller, at kommunen oplever en stigende interesse i etablering solcelleanlæg fra udviklere.  

Han er dog også klar over, at det ikke altid er lige populært at sætte solcelleparker op nær folks baghaver.  

Derfor er det vigtigt, at målet om 100 % grøn selvforsynende energi nås med respekt for borgerne i kommunen. 

Med vores ambitiøse målsætning kommer vi til at skulle sætte anlæg op, tæt på mennesker, som ikke nødvendigvis ønsker en solcellepark som nabo. Derfor vil vi bestræbe os på at gøre det så nænsomt som muligt, siger han.  

Sådan vil Skanderborg nå målsætningen om nul CO2-udledning i 2030:

  • Målsætning på 25 % sol og vind af strømforbruget kræver 149 GWh, som kan produceres af 137 ha solcellemarker eller 9 vindmøller á 150 meter. 
  • Målsætning på 50 % (298 GWh) svarer til 300 ha solcellemarker eller 20 vindmøller. 
  • Målsætning på 75 % (447 GWh) svarer til 500 ha solcellemarker eller 32 vindmøller. 
  • Målsætning på 100 % (596 GWh) svarer til 700 ha solcellemarker eller 43 vindmøller. 
  • Målsætningen evalueres efter 2 år.