Driftsherre-netværket

Energiforum Danmarks driftsherre-netværk har til formål at sikre de offentlige driftsherres behov for, at kunne tilvejebringe grundlag for velfunderet energieffektiv bygningsdrift. Derudover ønskes der med netværket at øge fokus på drift og driftsomkostninger i forbindelse med anlægsprojekter. Netværket er for alle driftsherrer i den offentlige sektor, som har særlig interesse for energieffektivisering.

Gruppens ansvarsområde

 • Teknisk vidensformidling om energi og bygningsdrift
 • Organisering af driftsopgaver således at der er incitamenter for energieffektivitet
 • Dialog med brancher og offentlige myndigheder om energieffektiv bygningsdrift
 • Tværgående erfarings- og vidensudveksling om energieffektiv drift på tværs af sektorer

 

Emner af særlig interesse for gruppen er

 • Energieffektivitet i forbindelse med udbudsforretninger
 • Kurser og videnformidling om energieffektiv drift
 • Commissioning
 • Energistyring og energiledelse
 • Styring, regulering og overvågning
 • Energieffektive indkøb
 • Totaløkonomi
 • Kompetenceudvikling
 • Mærkningsordninger og certificering
 • Drift- og vedligeholdelseskontrakter
 • Service Level Agreements (SLA)

 

Samarbejdsflader

Gruppen har mange snitflader både internt og eksternt i forhold til Energiforum Danmark.

Interne snitflader:

 • CTS netværkene
 • Kommune-netværkene

Eksterne snitflader:

 • Bygherreforeningen

 

Møder i styregruppe og netværk

Det tilstræbes at der afholdes mindst 2 møder årligt i styregruppen. Et af møderne holdes så vidt muligt i forbindelse med Energiforum Danmarks Netværksdag.

Det tilstræbes at der afholdes 3 – 4 netværksmøder årligt.

 

Hvem kan blive medlem af netværket?

Alle ansatte i offentlige driftsorganisationer kan blive medlemmer af netværket.

Netværket varetages af en styregruppe, der bør bestå af 4-6 medlemmer, og som bør være med repræsentation fra alle dele af den offentlige sektor: stat, region og kommune. Styregruppen beslutter og igangsætter aktiviteter efter behov og de afgrænser målgruppen for de enkelte arrangementer.

Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver medlem af netværket, skal du kontakte Energiforum Danmarks sekretariat på info@energiforumdanmark.dk

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.