Energiforum Danmarks Innovationspris 2018: Udvælgelseskriterier og tidsfrister

Hvem kan indstille

 • Alle kan indstille en idé, et koncept, en teknologi eller et produkt
 • Hver virksomhed/person kan kun lave en indstilling.
 • Indstillinger sendes til sekretariatet via formularen her på hjemmesiden. Sekretariatet kan efterspørge yderligere uddybning.

Nomineringskriterier

 • Der skal være tale om en ny løsning  eller ny metode til anvendelse af kendt teknologi.
 • Løsningen må ikke være set anvendt i faktisk anvendelse i stor skala. Kun i begrænset test omfang.
 • Løsningen skal være tæt på at blive markedsført på det danske marked eller lanceret for nyligt (i 2018).
 • Løsningen skal bidrage til at understøtte foreningens vision: ”Energiforum Danmark arbejder for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund.” Enten ved sin direkte anvendelse eller ved indirekte at bidrage til ovenstående.

Udvælgelse af vinder blandt de fire nominerede

 • Hver af de fire nominerede tildeles otte minutters taletid på Netværkskonferencen. Her kan de pitche deres løsning over for tilhørerne samt dommerpanelet r. Herefter har publikum samt dommere 5 minutter til at stille uddybende spørgsmål.
 • Sessionen gentages to gange – med forskelligt publikum.
 • Vinderen kåres ved, at hver dommer har én stemme. Det samme har publikum fra hver af de to sessioner Dvs. fem stemmer i alt. Ved stemmelighed tæller dommernes stemmer dobbelt.
 • Prisen overrækkes ved dagens afslutning.

 

Tidsfrister:

Indstillinger kan indsendes via hjemmesiden frem til og med 1. oktober 2018.

Den 5. oktober offentliggøres de fire nominerede.

Præmie:

Udover selve prisen modtager vinderen også gratis deltagelse for 1 person på Energiforum 2019 samt omtale på Energiforum Danmarks forskellige platforme.

 

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.