Hvem er indstillet til Innovationsprisen 2019?

Få et samlet overblik over indstillingerne til Energiforum Danmarks Innovationspris 2019. 

Indtil videre er Living Better indstillet til Innovationsprisen. Det er en grøn og bæredygtig løsning, som sikrer det gode indeklima og en bedre udnyttelse af energien i boligen.

Fang Fråserne: En kombination af ny måleteknik og adfærdsændringer

Hvad er løsningen?

Fang Fråserne er et unikt koncept til storkøkkener, som er udviklet i fællesskab af KEN STORKØKKEN og Flexmeter. Konceptet har til formål at nedbringe energiforbruget gennem en kombination af ny måleteknik og et adfærdskoncept, som er udviklet i samarbejde med The Nudging Company.

KEN STORKØKKEN og Flexmeter har erfaret, at storkøkkener kan reducere energiforbruget med mindst 8 til 12 procent alene gennem adfærdsændringer. Flere storkøkkener har reduceret energiforbruget med op til 30 procent gennem både adfærdsændringer og mindre justeringer af tekniske anlæg.

Konceptet nytænker den traditionelle måde at foretage energiscreeninger på, fordi al data automatiseres og digitaliseres helt ned på apparatniveau. Det betyder samtidig, at rådgivningsgrundlaget tager afsæt i målliger fremfor estimater og enkelte observationer, hvilket fremtidigt set kan give virksomheden større energibesparelser.

Fang Fråserne er et forløb, hvor storkøkkenets energiforbrug måles ned på den enkelte storkøkkenmaskine de næste 14 dage med måleudstyr installeret af Flexmeter, hvor de værste fråsere og største potentielle energibesparelser. Energikonsulenten i dialog med køkkenmedarbejderne finder på baggrund af resultaterne forslag til adfærdsændringer, og en ny 14-dages måleperiode begynder med adfærdsændringerne implementeret. Efter endt periode udarbejdes en omfattende energirapport på baggrund af målingerne og yderligere forslag til besparelser.

Flexmeter har udviklet en unik datalogger, som nemt og hurtigt kan kobles på tilgangen i el-tavlerne, hvor alle kabler fra maskinerne ender. Måleteknikken identificerer fx årsager til tomgangsforbrug samt uhensigtsmæssige rutiner og adfærd, giver indblik i præcise driftstider for apparater, mulighed for at opnå energitilskud og besparelsespotentialer baseret på faktisk forbrug.

Hvem er målgruppen?

Fang Fråserne er udviklet til storkøkkener, og konceptet er allerede implementeret i omkring 100 succesfulde projekter fx på hoteller, konferencecentre samt plejehjem.

Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

Danske storkøkkener anvender årligt omkring 1.400 GWh el, hvilket svarer til 4 procent af Danmarks samlede elforbrug. Det er samtidig én af de brancher i Danmark, som har gjort mindst for at reducere energiforbruget. Det skyldes især, at det har vist sig vanskeligt at lave energiscreeninger, eftersom der eksisterer mange maskiner, hvor selv producenterne ikke kender forbruget. Uden faktiske data kan rådgivningen aldrig anses som troværdig. Derudover har adfærden stor betydning for energiforbruget. Fang Fråserne ønsker hermed at nedbringe energiforbruget i storkøkkener ved at sætte fokus på adfærdsændringer og teknik, som enten kan optimeres eller bør udskiftes.

Living Better: Sikrer det gode indeklima og en bedre udnyttelse af energien 

Hvad er løsningen?

Den grønne og bæredygtige energi- og indeklimaløsning, Living Better, er indstillet til Energiforum Danmarks Innovationspris 2019. Løsningen er udviklet af Horn Group ApS, som kombinerer intelligente Ventilationsvinduer med effektive udsugningsvarmepumper fra IndeKlimaMiljø (IKM).

De intelligente Ventilationsvinduer forsyner boligen med konstant frisk forvarmet luft. I boligen etableres aftræk fra forurenede rum fx køkkenet og badeværelset. Herefter opsamler IKMs udsugningsvarmepumpe aftræksluften, og overfører energien til varmt vand og brugsvarme. Denne proces sker kontinuerligt over hele døgnet. Varmepumpen udnytter hermed energien i luften og sikrer det gode indeklima i boligen. Det beregnes på forhånd, hvor stor luftmængden skal være for at overholde Bygningsreglementets krav til luftskifte, og samtidig for at sikrer at udsugningsvarmepumpen har nok kapacitet til at overholde kravene om at overføre energien i luften til varme og varmt brugsvand.

Nogle boliger kræver mere frisk luft end andre fx børnehaveinstitutioner og skoler. Ventilationsvinduerne kan derfor suppleres med indblæsningsarmatur, hvor indblæsningsluften opvarmes af varmepumpen. Ved spidsbelastningsperioder suppleres Ventilationsvinduernes tilførsel af frisk forvarmet luft med indblæsningsarmatur, som herved sikrer et optimalt indeklima og bedre udnyttelse af energi.

Ventilationsvinduets konstruktion og intelligente termostatiske styring tilfører en betydelig mængde energi i forvarmnings- og selvkølingseffekten, som indregnes i BE18 energibergningsprogrammet efter retningslinjerne i SBI anvisning 213. Ventilationsvinduerne er ofte er medvirkende til, at løsningen medfører betydelige besparelser på isolering, kanalføring, solceller samt reducerer problemet med overopvarmning.

Living Better kan både anvendes i nye boliger og ved renoveringer af eksisterende boliger. Det har vist ved efterfølgende målinger, at der i allerede udførte opgaver, er opnået besparelser på helt op til 56 procent. 

Hvem er målgruppen?

Living Better anvendes i alle boligtyper herunder både ejer og lejer. Løsningen kan fx anvendes i almindelige boliger, etageboliger, hoteller, børneinstitutioner samt skoler. Living Better vil derfor kunne tilfredsstille et bredt udsnit af befolkningen, som ønsker bedre indeklima og lavere energiomkostninger.

Hvordan bidrager løsningen til den grønne omstilling?

Living Better bidrager til den grønne omstilling, fordi naturens kræfter, i form af solvarme, udnyttes. Solens ressourcer bidrager til Ventilationsvinduernes tilførsel af frisk forvarmet luft til boligen. Derudover fungerer IKMs effektive udsugningsvarmepumper som ventilationsanlæg, samtidig med at energien i afkastluften kan udnyttes helt ned til 15 minus grader.

Siden opdateres løbende. Sidst opdateret d. 03/07/19.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.