Vi vil ind til kernen og skabe større værdi

Vores vision skal være baseret på medlemmernes individuelle behov og bygningernes rolle i den samfundsmæssige udvikling mod et helhedstænkt, fossilfrit samfund.

Med navneskiftet til Energiforum Danmark for godt 8 år siden har foreningen gennemgået en stærk udvikling. I dag fremstår Energiforum Danmark som en professionelt drevet forening og en forening med spændende aktiviteter og tyngde i kommunikationen, der repræsenterer en endnu dybere og mere omfattende faglig viden, end tilfældet var for 8 år siden. Vi vil hele tiden udvikle os for at fremstå attraktive for vores medlemmer, skarpe i vores kommunikation og interessante for omverden og de eksterne interessenter, som vi ønsker at yde indflydelse over for.

Vores fokus

Centrum for Energiforum Danmarks arbejde er og bliver bygninger og den kontekst, som bygninger indgår i energi- og indeklimamæssig sammenhæng gennem hele bygningens livscyklus. Det vil sige fra forskning, design og nybyggeri over drift, performance og indeklima til renovering og samspil med omgivelserne.

I hver enkelt fase af bygningens levetid skal Energiforum Danmark kunne bidrage med videns- og erfaringsudveksling på alle relevante niveauer; lige fra tekniske løsninger og implementeringsmuligheder til strategisk planlægning og lovgivning.

Energiforum Danmark er medlemmernes forening. Vores medlemmer kan defineres ud fra fire hovedgrupper:

 

Det unikke ved Energiforum Danmark er med blandt andet grundet den brede medlemssammensætning, at vi faciliterer en høj faglig vidensdeling og erfaringsudveksling, der går på tværs af branchen, og som på én gang både inddrager bygningens livscyklus, den sammenhæng bygningen indgår i samt det løsningsfunderede vidensniveau (teknisk implementering, strategi og lovgivning).

I Energiforum Danmark skaber vi det rigtige forum for en aktiv formidling og debat, der skaber sammenhæng mellem rammer, teori og praksis. Det betyder, at vi gennem faglige aktiviteter, medlemsinddragelse, strategiske alliancer og målrettet kommunikation bidrager til at skabe grundlaget for, at vores medlemmer kan udfordre vanetænkningen samt afsøge nye tendenser og muligheder, der giver bedre løsninger.

 

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.