Task forces

Professionalisering af videnopsamling og videndeling i Energiforum Danmark

På Generalforsamlingen den 12. marts 2013 præsenterede bestyrelsen strategien og den overordnede plan for den fremtidige styrkelse af videnopsamling og videnformidling i Energiforum Danmark. Det centrale i strategien og planen er en mere struktureret og professionaliseret indsamling, behandling og kommunikation af dokumenteret og valideret viden til medlemmerne og eksternt i forhold til den energipolitiske dagsorden.

Vi ønsker at kommunikere på løsningsniveau og fremme og underbygge de konkrete løsninger der virker.

For at gøre dette vil Energiforum Danmark prioritere ressourcer til oprettelse af tema taskforces, der på tværs af og som supplement til de eksisterende netværk og lokalgrupper, skal samle og videreformidle viden.

Vi lægger ud med tre tema taskforces, men tanken er at vi løbende opretter nye task forces alt efter hvilke ”hot topics” der tegner sig. Temaerne for de første 2 tema taskforces er:

Energirenovering og Strategisk Energiplanlægning 

En tema taskforce vil fungere så længe det specifikke tema har primær relevans for medlemmerne og foreningen, og/eller så længe dens arbejde resulterer i et fagligt output, der har det ønskede faglige vidensniveau. Som udgangspunkt forventes det, at en tema taskforce arbejder i 1-2 år, alt efter hvilke projekter de vælger at sætte i gang og hvorvidt temaet er relevant for medlemmerne og centralt for den offentlige debat.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.

Energiwiki.dk

Danmarks største online videnbank om rationelle energibesparelser. Du finder råd, vejledninger og dokumenterede løsninger inden for planlægning, implementering, drift og modificering
Mere »