Vi vil ind til kernen og skabe større værdi

 

VI VIL IND TIL KERNEN OG SKABE STØRRE VÆRDI

– og vores vision skal være baseret på medlemmernes individuelle behov og bygningernes rolle i den samfundsmæssige udvikling mod et helhedstænkt, fossilfrit samfund.

Siden navneskiftet til Energiforum Danmark for godt 8 år siden har foreningen gennemgået en stærk udvikling. I dag fremstår Energiforum Danmark som professionelt drevet forening og en forening med spændende aktiviteter og tyngde i kommunikationen, der, bl.a. som følge af den brede medlemssammensætning, repræsenterer en endnu dybere og mere omfattende faglig viden, end tilfældet var for 8 år siden. Men vi skal hele tiden udvikle os for at fremstå attraktive for vores medlemmer, skarpe i vores kommunikation og interessante for omverden og de eksterne interessenter, som vi ønsker at yde indflydelse overfor.

Derfor stillede vi os i efteråret 2 helt centrale spørgsmål:

  1.  Hvad er energiforum Danmarks grundlæggende berettigelse?
  2. Hvordan kan vi give vores medlemmer endnu større værdi?


Disse to spørgsmål har været stærkt medvirkende til, at rejsen mod et fornyet Energiforum Danmark bl.a. har bragt os helt ind til kernen af foreningens sjæl. For kun ved at grave ind til kernen af det vi er, og det vi ønsker at stå for, kan vi blive i stand til at skabe en målrettet fornyelse og fremstå med styrket attraktivitet over for såvel eksisterende som nye medlemmer samt eksterne interessenter og samarbejdspartnere.

 

Hvem er vi, og hvad er vores unikke styrke?

Energiforum Danmark er medlemmernes forening. Derfor lagde vi ud med at foretage en detaljeret analyse og kortlægning af samtlige medlemmer. Denne kortlægning førte til, at vi kunne definere 4 hovedgrupper af medlemmer:


Med udgangspunkt i denne opdeling, gennemførte vi en række interviews med repræsentanter for de enkelte medlemsgrupper, for at finde ud af, hvorfor de egentlig er medlem af Energiforum Danmark, og hvad det er for en konkret værdi, som medlemskabet giver. Vi kiggede derudover nærmere på, hvad det er for arrangementer og fagligt indhold, der møder størst interesse og opbakning.

Konklusionen herpå var ret entydig: Centrum for Energiforum Danmarks arbejde er og bliver bygninger og den kontekst, som bygninger indgår i i energi- og indeklimamæssig sammenhæng gennem hele bygningens livscyklus. Dvs. fra forskning, design og nybyggeri over drift, performance og indeklima til renovering og samspil med omgivelserne. I hver enkelt fase af bygningens levetid skal Energiforum Danmark kunne bidrage med videns- og erfaringsudveksling på alle relevante niveauer; lige fra tekniske løsninger og implementeringsmuligheder til strategisk planlægning og lovgivning.

Én af de afgørende ting, som målgruppeanalysen og medlemsinterviewene desuden viste, var, at det område, hvor Energiforum Danmark i særligt grad skiller sig positivt ud fra andre foreninger og netværk, er ved at være i stand til at facilitere højt kvalificeret vidensdeling og networking mellem personer i hele byggeriets værdikæde.

Det unikke ved Energiforum Danmark er med andre ord, at vi faciliterer en høj faglig vidensdeling og erfaringsudveksling, der går på tværs af branchen, og som på én gang både inddrager bygningens livscyklus, den sammenhæng bygningen indgår i samt det løsningsfunderede vidensniveau (teknisk implementering, strategi og lovgivning).

Den proces, bestyrelsen har været igennem, har derfor ført til, at vi i Energiforum Danmarks fremtidige arbejde med at planlægge og udvikle medlemsaktiviteter, i arbejdet med at tiltrække nye medlemmer og i den generelle positionering og profilering af Energiforum Danmark over for eksterne interessenter, presse m.fl. vil arbejde for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel, bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund.

Derudover har processen ført til, at vi arbejder ud fra princippet om, at Energiforum Danmark vil være bedst til at facilitere højt kvalificeret vidensdeling og networking mellem personer i hele byggeriets værdikæde, der arbejder for, at bygninger med intelligent energiudnyttelse og rum til trivsel bliver kernen i fremtidens helhedstænkte, fossilfrie samfund.

I praksis skaber vi det rigtige forum for en aktiv formidling og debat, der skaber sammenhæng mellem rammer, teori og praksis under hensyntagen til bygningens livscyklus og den sammenhæng, bygningen indgår i.

Det betyder, at vi gennem faglige aktiviteter, medlemsinddragelse, strategiske alliancer og målrettet kommunikation bidrager til at skabe grundlaget for, at vores medlemmer kan udfordre vanetænkningen samt afsøge nye tendenser og muligheder, der giver bedre løsninger.

 

Følg Energiforum Danmark på de sociale medier

Facebooklink LinkedInlink YouTube


Annonce:
Uddannelser og kurser
 

Se komplet oversigt over kurser og uddannelser

Få nyheder på e-mail og sms!

Bliv medlem!

Vil du også være medlem af Danmarks stærkeste energifaglige netværk? Se vores forskellige medlemstyper her, og meld dig ind med det samme.