Fjernkøling - et nyt element i energiinfrastrukturen

3. december 2018, klokken 16:30-19:30

IDA sætter i samarbejde med Energiforum Danmark fokus på fjernkølingens plads i energiproduktionen på et arrangement den 3. december i København.

Fjernkøling har en central plads i energisystemet, hvor der kan skabes synergier mellem fjernvarme og fjernkøling gennem samproduktion, grundvandskøling, anlæg og drift.

På arrangementet kan du blandt andet høre om, hvordan DTU Campus og Aarhus Universitet Campus har gjort brug af fjernkølingens stordriftsfordele.

Fjernkølingen sættes også sammen med fjernvarme- og vandteknologi på arrangementet med to cases fra Høje Taastrup og Frederiksberg.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her 

 

Program

16:30-16:40: Velkomst v/ Anders Dyrelund, Rambøll

16:40-17:00: Fjernkøling med fjernvarmeteknologi v/ Uffe Schleiss, Høje Taastrup Fjernvarme

17:00-17:20: Fjernkøling med vandteknologi v/ Jens Peter Truelsen, Frederiksberg Forsyning

17:20-17:40: Fjernkøling på campussen v/ Yochai Ariel DTU Campus Service

17:40-18:00: Fjernkøling på campussen v/ Michael Thyrri Ammitzbøll Aarhus Universitet Campus

18:00-18:30: Forfriskninger

18:30-19:30: IDA's fjernkøleinstallation - Opsamling og netværk

 

Tid: Mandag den. 3. december 2018 klokken 16:30-19:30

Sted: Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Pris: 200 kroner

Arrangør: IDA, Energiforum Danmark